English
Meny

Medarbetare

Sophiahemmet Högskola är en trivsam arbetsplats där undervisning och forskning bedrivs i en modern utbildningsmiljö. Här skapar högskolans medarbetare tillsammans med studenter, forskare och doktorander ett öppet arbetsklimat som vilar på humanistiska värderingar. Målsättningen är att vara en ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

Alla Bibliotek Förvaltning/Studieadministrativa enheten Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap Institutionen för Omvårdnadsvetenskap
Medarbetare