English
Meny

Jeanette Wallin

Under mina år som dialyssjuksköterska har jag upplevt att patienter som behandlas med hemodialys inte alltid får vård i livet slut som utgår från deras egna önskemål och preferenser. Jag har mött svårt sjuka patienter där anhöriga inte har förstått att dessa patienter inte har lång tid kvar i livet. För mig känns det viktigt att vi har möjlighet att erbjuda alla patienter och deras anhöriga samtal om vårdens innehåll och riktning inför livets slut. Vården bör utgå från deras önskemål och preferenser.

Mitt doktorandprojekt utgår ifrån att samtal mellan patienten, deras familj och personal är en förutsättning för att ge vård utifrån den enskilda patientens behov och önskemål inför livets slut. Det har framkommit att dessa samtal kan utebli eller komma för sent, vilket har visat sig bero på att det finns en osäkerhet hos personal kring när patienten närmar sig livets slut.

Pågående projekt

Doktorandprojektet syftar till att utveckla och utvärdera en intervention för att ge stöd till personal när det kan vara lämpligt att initiera samtal om vårdens inriktning inför livets slut med patienter i hemodialys och deras närstående. Målet är ett mer personcentrerat förhållningssätt där uppfyllande av generella riktlinjer balanseras mot målet om en god livskvalitet utifrån patientens preferenser.

Jeanette Wallin

Titel
Doktorand, Med. mag, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 24 35

E-post
jeanette.wallin@shh.se

ORCID
0000-0001-5612-8351

Avhandlingens prel. titel
Utveckling och utvärdering av en intervention för att initiera samtal inför livets slut med patienter i hemodialysbehandling och deras närstående

Planerad disputation
2024

Kortfakta

Doktorandrepresentant i antagningsnämnden vid Sophiahemmet Högskola