English
Meny

Taina Sormunen

I min forskning är jag intresserad av hur ofrivillig barnlöshet kommuniceras i sociala medier exempelvis i bloggar och på Facebook. Många par som drabbas av ofrivillig barnlöshet kan känna sig ensamma och har ett behov att prata med andra i samma situation. Jag vill förstå hur de använder sig av och vilken betydelse sociala medier har för bearbetning av den livskris som ofrivillig barnlöshet innebär. Kunskaper om detta kommer att ge ökad förståelse för hur infertila kvinnor och män söker kunskap och kommunicerar om sin infertila situation. När vårdpersonalen vet mer om deras informationsbehov blir det lättare att bemöta och stödja dem under en infertilitetsutredning och behandling.

Pågående projekt

Det övergripande syftet med pågående forskningsstudie är att undersöka vad kvinnor skriver om på bloggar med fokus på infertilitet. Tjugofem bloggar följs under tre år för att studera hur infertila kvinnor kommunicerar och hanterar sin infertila situation.

Taina Sormunen

Titel
Bitr. lektor, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 87

E-post
taina.sormunen@shh.se

ORCID
0000-0002-2139-2408

Projekttitel
Kommunikation, coping och socialt nätverkande om infertilitet

Kortfakta

Doktorandrepresentant i Internationaliseringsrådet och i Forskningsnämnden, Sophiahemmet Högskola