English
Meny

Margareta Westerbotn

I min forskning utgår jag från ett personnära perspektiv där jag sätter personen och dennes upplevelse och situation framför sjukdomen. Mitt vetenskapliga arbete kan beskrivas genom tre forskningsgrenar; Äldres välbefinnande med fokus på läkemedelsadministrering, Aspekter på ofrivillig barnlöshet med fokus på socialt nätverkande samt Pedagogisk forskning med fokus på lärande i sjuksköterskeutbildning. Forskningen fokuserar på människors upplevelse av hälsa och ohälsa från födelse till död. Upplevelsen baseras på de erfarenheter människan har med sig genom faktorerna hälsa och ohälsa. Jag vill belysa de problem som existerar bland människor i vårt samhälle med syftet att öka kunskapsnivån bland vårdpersonal och därmed också öka patientsäkerheten. Målet med min forskning är därför att öka förståelsen för människan i livets olika skeden, se människan bakom sjukdomen eller funktionshindret och utgå från den unika livssituationen. Syftet är att generera ny kunskap som förbättrar hälsa och livsvillkor för människor i olika åldrar.

Pågående projekt

Läkemedel och läkemedelshantering bland de allra äldsta i vårt samhälle.

Kommunikation, strategier för livshantering och socialt nätverkande bland kvinnor och män med ofrivillig barnlöshet.

Pedagogisk forskning kring grupphandledning av studenter.

Pedagogisk forskning kring sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet.

Kortfakta

Ledamot i Internationaliseringsrådet, Sophiahemmet Högskola

Författare till 16 vetenskapliga artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter och en populärvetenskaplig artikel.

Huvudhandledare för en pågående doktorand

Bihandledare för en disputerad och två pågående doktorander