Meny

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet!

Här har vi samlat information för dig som är antagen till Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola HT20

Varmt välkommen till Sophiahemmet Högskola.
Vi är glada att du har valt att studera hos oss!

Sjuksköterskeprogrammet startar den 17 augusti 2020. Det sedvanliga obligatoriska upprops- och informationstillfället på Sophiahemmet Högskola, Hus R kan komma att påverkas av restriktioner gällande gruppstorlek. Mer information om detta publiceras på denna sida så fort beslut om höstterminen tagits. Sker introduktionen på plats ska du medta giltig legitimation (såsom pass, körkort m.m) under hela första veckan.

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs på Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet högskola har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. I mån av plats flyttar vi upp studenter som beviljats tillgodoräknande till högre termin så snart som möjligt. Vid platsbrist tillämpas turordning enligt ”först till kvarn”.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.

Välkommen på Upptakt!

För att välkomna dig på bästa sätt börjar studierna med en Upptakt under vecka 33. Upptakten sker i smågrupper och där får du träffa Studentkåren och chans att bekanta dig med högskolan och dina blivande kurskamrater. Du kommer även få ditt studentkonto som ger tillgång till Ladok och lärplattformen Canvas.

Anmäl dig HÄR

Återbud lämnas på antagning.se

Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola är en av de äldsta sjuksköterskehögskolorna i landet. Idag utbildas cirka 600 studenter på sjuksköterskeprogrammet. Härutöver har högskolan flera specialistutbildningar och fristående kurser. Utbildningen, som utgår från huvudområdet omvårdnadsvetenskap, har en humanistisk värdegrund och ses ur ett personcentrerat perspektiv i nära relation till medicinsk vetenskap.

Lärosätet är beläget inom Sophiahemmets område på Valhallavägen i vackra Kungliga nationalstadsparken.

Studentcentrerat lärande

Sjuksköterskeprogrammet består av totalt 180 högskolepoäng och bedrivs på heltid under tre år.

Vid Sophiahemmet Högskola utgår utbildningen från ett studentcentrerat lärande för att stimulera studenters motivation, självreflektion och engagemang i lärandet. Vi utgår från ett målorienterat lärande med olika pedagogiska arbetsformer där campusbaserade föreläsningar och seminarier blandas med virtuella medier och verksamhetsintegrerat lärande.

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS)

Studentkåren arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra alla studenters röster hörda. Det sker bland annat genom att vara representerade och utöva studentinflytande i högskolans olika utskott, råd och kommittéer. Mer information finns på Studentkårens sida.

Välkommen att delta på Studentkårens Kollo som infaller torsdag och fredag under första veckan på terminen. Här får du möjlighet att lära känna dina nya kurskamrater. Kollot genomförs i smågrupper.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en stor och viktig del av sjuksköterskeprogrammet. Här får du möjlighet att utveckla din yrkesroll och ditt professionella förhållningssätt genom att teoretiska kunskaper integreras med kliniska färdigheter.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas tider och schema utifrån verksamhetens arbetstider vilket innebär att obekväm studietid på kvällar, helger och nätter förekommer. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms län.

Behöver du stöd i studierna?

Sophiahemmet Högskola har en egen studievägledare som finns tillgänglig både för de som är intresserade av lärosätet, blivande studenter eller de som redan studerar på högskolan.

Du som har en varaktig funktionsvariation kan ansöka om pedagogiskt stöd i studierna via Nais. HÄR kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Har du frågor, kontakta studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd Anna Cederin. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Studierektor
Programansvarig
Studievägledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen