English
Meny

Välkommen till Sophiahemmet Högskola!

Vi är glada att du har valt att studera hos oss. Sophiahemmet Högskola erbjuder högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kärnverksamheten utgörs av sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och ett flertal andra specialistsjuksköterskeprogram och fristående kurser.

Högskolan har en lång och stolt tradition av högre vårdvetenskaplig utbildning. Sedan några år tillbaka ges forskarutbildning inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. Som student vid Sophiahemmet Högskola förbereds du för att leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Lärosätet är beläget inom Sophiahemmets område, på Valhallavägen i vackra Kungliga nationalstadsparken .

Viktig information

Har du inte möjlighet att gå utbildningen, är det viktigt att du tackar nej på antagning.se så att vi kan erbjuda platsen till annan sökande.

Kontaktuppgifter:
Vid Studieadministrativa frågor kontaktar du oss via nystudent@shh.se eller via telefon 08-4062160

Här hittar du mer information om Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård

Tillgodoräknande och anstånd

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs i det program du nu ska gå vid Sophiahemmet högskola har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. I mån av plats flyttar vi upp studenter som beviljats tillgodoräknande till högre termin så snart som möjligt. Vid platsbrist tillämpas turordning enligt ”först till kvarn”.

Vi följer Universitets- och högskolerådets föreskrifter för anstånd, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att beviljas anstånd med studiestarten. De kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Om du har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok. Se dokumentet Regler för platsgaranti och återupptag av studier.

Digitala hjälpmedel

När du har registrerat dig som student hos oss får du tillgång det högskolegemensamma studieregistersystemet Ladok där du registrerar dig på kurs och kan se dina studieresultat. Du får även tillgång till lärplattformen Canvas där du ser kurs och kursinnehåll, det digitala mötesverktyget Zoom, det digitala tentaminaprogrammet Inspera, samt schemaprogrammet TimeEdit där du kan se ditt studieschema. Som student får du också tillgång till Microsofts O365-produktpaket som du kan använda dig av under hela din studietid.

Studentcentrerat lärande

Vid Sophiahemmet Högskola utgår utbildningen från ett studentcentrerat lärande för att stimulera studenters motivation, självreflektion och engagemang i lärandet. Vi utgår från ett målorienterat lärande med olika pedagogiska arbetsformer där campusbaserade föreläsningar och seminarier blandas med virtuella medier och verksamhetsintegrerat lärande.

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS)

Studentkåren arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra alla studenters röster hörda. Det sker bland annat genom att vara representerade och utöva studentinflytande i högskolans olika utskott, råd och kommittéer. Mer information finns på Studentkårens sida.

Behöver du stöd i studierna?

Sophiahemmet Högskolas studievägledare finns tillgänglig både för dig som är intresserade av lärosätet, för dig som ska börja din utbildning och för dig som redan studerar på högskolan.

Du som har en varaktig funktionsvariation kan ansöka om pedagogiskt stöd i studierna via Nais. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Har du frågor, kontakta studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd Anna Cederin. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Studierektor
Studievägledare