Meny

Välkommen till Sophiahemmet Högskola!

Vi är glada att du har valt att studera hos oss. Sophiahemmet Högskola erbjuder högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kärnverksamheten utgörs av sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och ett flertal andra specialistsjuksköterskeprogram och fristående kurser. Högskolan har en lång och stolt tradition av högre vårdvetenskaplig utbildning. Sedan några år tillbaka ges forskarutbildning inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. Som student vid Sophiahemmet Högskola förbereds du för att leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Lärosätet är beläget inom Sophiahemmets område på Valhallavägen i vackra Kungliga nationalstadsparken.

Viktig information

Har du inte möjlighet att gå utbildningen, är det viktigt att du tackar nej på antagning.se så att vi kan erbjuda platsen till annan sökande.

Högskolan har genomfört åtgärder för att säkerställa en trygg studiestart, men tillhör du en riskgrupp eller känner oro är du välkommen att höra av dig till nystudent@shh.se. Känner du dig förkyld eller har luftvägssymtom ska du inte delta på plats utan kontakta oss istället.

Vi ber alla om förståelse för att café- och restaurangtjänster just nu tillhandahålls i begränsad omfattning på högskolans område på grund av smittrisken. Således är det bra att ha egen matsäck med under första dagarna. Alternativt kan man hämta mat på någon av de många restauranger som finns utanför högskolans område.

Tillgodoräknande och anstånd

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs i det program du nu ska gå vid Sophiahemmet högskola har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. I mån av plats flyttar vi upp studenter som beviljats tillgodoräknande till högre termin så snart som möjligt. Vid platsbrist tillämpas turordning enligt ”först till kvarn”.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.

Digitala hjälpmedel

Vid undervisningen på Sophiahemmet Högskola används många digitala hjälpmedel, speciellt i de delar av undervisningen som inte sker på plats. När du har registrerat dig som student hos oss får du tillgång till det digitala mötesverktyget Zoom, digitala tentaminaprogrammet Inspera, lärplattformen Canvas, samt schemaprogrammet Time Edit där du kan se ditt schema. Dina studieresultat kan du följa i det högskolegemensamma studieregistersystemet Ladok. Som student får du också tillgång till Microsofts O365-produktpaket som du kan använda dig av under hela din studietid.

Studentcentrerat lärande

Vid Sophiahemmet Högskola utgår utbildningen från ett studentcentrerat lärande för att stimulera studenters motivation, självreflektion och engagemang i lärandet. Vi utgår från ett målorienterat lärande med olika pedagogiska arbetsformer där campusbaserade föreläsningar och seminarier blandas med virtuella medier och verksamhetsintegrerat lärande.

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS)

Studentkåren arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra alla studenters röster hörda. Det sker bland annat genom att vara representerade och utöva studentinflytande i högskolans olika utskott, råd och kommittéer. Mer information finns på Studentkårens sida.

Behöver du stöd i studierna?

Sophiahemmet Högskola har en egen studievägledare som finns tillgänglig både för de som är intresserade av lärosätet, blivande studenter eller de som redan studerar på högskolan.

Du som har en varaktig funktionsvariation kan ansöka om pedagogiskt stöd i studierna via Nais. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Har du frågor, kontakta studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd Anna Cederin. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Studierektor
Studievägledare