English
Meny

Veronica Lindström

Min tidigare forskning inom akutsjukvård har haft olika perspektiv på vårdpedagogik, personal, patientsäkerhet och omvårdnad inom ambulanssjukvård. Nästa steg i min forskning är att utvärdera hur olika omvårdnadsinterventioner kan påverka omvårdnaden som bedrivs inom ambulanssjukvården. Vid sidan av forskningen har jag mångårig erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser och utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och har min kliniska anknytning som specialistsjuksköterska hos Samariten Ambulans AB i Stockholm.

Pågående projekt

Vårdpedagogik: Omfattar att utforska möjligheterna till interprofessionellt lärande i ambulanssjukvården och utvärdera olika metoder som kan stödja studenter under verksamhetsförlagd utbildning.

Personalen i ambulanssjukvården: Omfattar bland annat att öka kunskapen om den professionella utvecklingen som sker under det första året som anställd i ambulanssjukvården och nå kunskap om hur man kan förhindra arbets- och stressrelaterad sjukdom hos personalen.

Om patientsäkerhet: omfattar bland annat hur patienterna kan medverka i att utveckla/stärka patientsäkerhetskulturen inom ambulanssjukvård.

Veronica Lindström

Titel
Gästprofessor, Docent, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 23 35

E-post
veronica.lindstrom@shh.se

ORCID
0000-0003-1386-3203

Disputationsår
2012

Avhandlingens titel
Feedback between dispatch centre and ambulance: Strengthening the chain of care

Kortfakta

Författare till ett 50 tal vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter

Redaktionsmedlem i Journal of International Emergency Nursing international advisory board

Medverkar i Vinnovaprojektet Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan. Mottagare av KLOK-priset (2017)

Genomfört nationell kartläggning av E-hälsan inom ambulanssjukvården (2016)
Varit ledamot i Pedagogiska akademien vid Karolinska Institutet (2014)