English
Meny

E-tjänster

Här nedan listas högskolans aktuella e-tjänster. Om du inte har ett student- eller medarbetarkonto hos oss hittar du mer information under rubriken ”För besökare”. Det går utmärkt att kontakta oss som besökare och använda BankID för inloggning. Har du ett användarkonto på högskolan, använder du det. 

Via portalen kan du lägga in ett ärende, fortsätta påbörjade ärenden och följa upp inskickade och avslutade ärenden. För att komma åt dina ärenden loggar du in på e-tjänstportalen. Här kan du kan också uppdatera dina kontaktuppgifter. Är du student och har bytt adress, ändrat namn eller annat behöver du uppdatera dina kontaktuppgifter både i e-tjänstportalen och i Ladok.

Klicka på plusset längst till höger för att få mer information om varje e-tjänst.

Open ePlatform

Sophiahemmet Högskolas e-tjänstportal är en säker portal för digital hantering av ärenden, bokningar, ansökningar och tjänster. Som ett led i Sophiahemmet Högskolas vision arbetar högskolan för en digital verksamhet så att ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.

För besökare

Förfrågan om uppdragsutbildning

Behöver du kompetensutveckla och vidareutbilda dina medarbetare? Då kan uppdragsutbildning vara ett alternativ. Välkommen att kontakta oss med dina frågor så hjälper vi dig vidare.

Kontakta studieadministrationen vid Sophiahemmet Högskola

Välkommen att kontakta studieadministrationen på högskolan. Har du inget student- eller medarbetarkonto på högskolan loggar du in i portalen med BankID. Välj inloggningssätt ”Logga in med e-legitimation”.

Ansöka om arvode

Här ansöker du om ersättning för genomfört uppdrag på Sophiahemmet Högskola.

För studenter

Kontakta studieadministrationen vid Sophiahemmet Högskola

Välkommen att kontakta studieadministrationen vid SHH för studierelaterade frågor. Här kan du också:

 • Boka tid för klänningsprovning inför examenshögtiden
 • Ansökan om examen efter avslutad utbildning.

IT-stöd för studenter

Vid frågor om eller problem med datorer, nätverk eller skrivare kan du som student på högskolan kontakta högskolans IT-stöd. 

Ansöka om studentärenden

Här kan du som student vid Sophiahemmet Högskola ansöka om följande studentärenden:

 • Anstånd med studiestart
 • Dispens från tillträdeskrav till kurs
 • Omprövning av betyg
 • Studieuppehåll
 • Studieavbrott
 • Särskilda skäl vid VFU-placering
 • VFU – rapportera frånvaro
 • Att få göra om VFU efter underkänt betyg
 • Tillgodoräknande av tidigare studier och yrkeserfarenhet
 • Återupptag
 • Att överklaga ett beslut

Boka ett möte med studievägledare

Här kan du boka ett möte med studievägledare.

Kontakta Sophiahemmet Högskolas studentkår

Här kommer du i kontakt med Sophiahemmet Högskolas studentkår.

Ansöka om utbytesstudier

Är du intresserad av att studera utomlands? Här kan du ansöka om utbytesstudier via Erasmus+, ENM och Minor Field studies. Ansökan är öppen under en begränsad tidsperiod. Se här för mer information.

Disciplinärenden

Misstänker du ett disciplinärende så som fusk vid tentamen, plagiering eller annat kan du konsultera med, eller anmäla din misstanke till studierektor.

Här kan du också skicka in ett yttrande som gäller för ett pågående disciplinärende.

Rapportera frånvaro under VFU

Här rapporterar du frånvaro under din pågående VFU.

Skadeanmälan

Här anmäler du skada som skett under studietid, exempelvis stickskada under VFU.

Ansöka om stipendium

Här kan du ansöka om följande stipendium:

 • Samstiftelsen Professor Gustav Söderlunds fond
 • Augusta Karlssons fond
 • Helge A:son Johnsons fond

Information om varje stipendium hittar du HÄR

För personal

Rapportera underkännande av VFU-kurs

Här lämnar du som lärare in underlag vid underkännande av VFU-kurs.

Boka HLR-rummet

E-tjänsten används för bokning av HLR-rummet som ej gäller för utbildning inom program. 

Disciplinärenden

Misstänker du ett disciplinärende så som fusk vid tentamen, plagiering eller annat kan du konsultera med, eller anmäla din misstanke till studierektor.

Här kan du också skicka in ett yttrande som gäller för ett pågående disciplinärende.

Forskning

Forskarutbildning vid SHH

Välkommen att kontakta forskningsadministratör samt skicka in blanketter och underlag som gäller för forskarutbildningen.

Ansök om projektbidrag och verksamhetsanslag för patientnära forskning

Här skickar du in din ansökan om projektbidrag och verksamhetsanslag. Utlysning av forskningsmedel som stöds av Sophiahemmet ideell förening sker en gång per år och ansökan är öppen under en begränsad tidsperiod.  

Utlysning av lönemedel för doktorand till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet ideell förening utlyser medel som täcker halva lönen för fyra doktorander (inga projektkostnader innefattas i utlysningen). Bidraget avser att finansiera doktorand som skall antas till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola, och kan inte användas till redan registrerad doktorand. 

Ansökan om projektförvaltning

Här hittar du e-blanketter för att ansöka om projektförvaltning och förlängning av projektförvaltning.

För frågor om e-tjänstportalen kontakta Josefin.norberg@shh.se