Meny

E-tjänster

Här nedan listas högskolans aktuella e-tjänster. Om du inte har ett student- eller medarbetarkonto hos oss hittar du mer information under rubriken ”För besökare”. Det går utmärkt att kontakta oss som besökare och använda BankID för inloggning. Har du ett användarkonto på högskolan, använder du det. 

Via portalen kan du lägga in ett ärende, fortsätta påbörjade ärenden och följa upp inskickade och avslutade ärenden. För att komma åt dina ärenden loggar du in på e-tjänstportalen. Här kan du kan också uppdatera dina kontaktuppgifter. Är du student och har bytt adress, ändrat namn eller annat behöver du uppdatera dina kontaktuppgifter både i e-tjänstportalen och i Ladok.

Klicka på plusset längst till höger för att få mer information om varje e-tjänst.

Open ePlatform

Sophiahemmet Högskolas e-tjänstportal är en säker portal för digital hantering av ärenden, bokningar, ansökningar och tjänster. Som ett led i Sophiahemmet Högskolas vision arbetar högskolan för en digital verksamhet så att ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.

För besökare

Kontakta studieadministrationen vid Sophiahemmet Högskola

Välkommen att kontakta studieadministrationen på högskolan. Har du inget student- eller medarbetarkonto på högskolan loggar du in i portalen med BankID. Välj inloggningssätt ”Logga in med e-legitimation”.

För studenter

Kontakta studieadministrationen vid Sophiahemmet Högskola

Välkommen att kontakta studieadministrationen vid SHH för studierelaterade frågor. Här kan du också:

 • Boka tid för klänningsprovning inför examenshögtiden
 • Ansökan om examen efter avslutad utbildning.

Ansöka om studentärenden

Här kan du som student vid Sophiahemmet Högskola ansöka om följande studentärenden:

 • Anstånd
 • Avbrott i studier
 • Dispens från behörighetsvillkor
 • Omprövning av betyg
 • Studieuppehåll
 • Särskilda skäl vid VFU-placering
 • Tillgodoräknande av tidigare studier
 • Återupptag
 • Överklagan av beslut

Boka ett möte med studievägledare

Här kan du boka ett möte med studievägledare.

Kontakta Sophiahemmet Högskolas studentkår

Här kommer du i kontakt med Sophiahemmet Högskolas studentkår.

Ansöka om utbytesstudier

Är du intresserad av att studera utomlands? Här kan du ansöka om utbytesstudier via Erasmus+, ENM och Minor Field studies. Ansökan är öppen under en begränsad tidsperiod. Se här för mer information.

Disciplinärenden

Misstänker du ett disciplinärende så som fusk vid tentamen, plagiering eller annat kan du konsultera med, eller anmäla din misstanke till studierektor.

Här kan du också skicka in ett yttrande som gäller för ett pågående disciplinärende.

För personal

Boka HLR-rummet

E-tjänsten används för bokning av HLR-rummet som ej gäller för utbildning inom program. 

Disciplinärenden

Misstänker du ett disciplinärende så som fusk vid tentamen, plagiering eller annat kan du konsultera med, eller anmäla din misstanke till studierektor.

Här kan du också skicka in ett yttrande som gäller för ett pågående disciplinärende.

Forskning

Forskarutbildning vid SHH

Välkommen att kontakta forskningsadministratör samt skicka in blanketter och underlag som gäller för forskarutbildningen.

Ansök om projektbidrag och verksamhetsanslag för patientnära forskning

Här skickar du in din ansökan om projektbidrag och verksamhetsanslag. Utlysning av forskningsmedel som stöds av Sophiahemmet ideell förening sker en gång per år och ansökan är öppen under en begränsad tidsperiod.  

För frågor om e-tjänstportalen kontakta Josefin.Norberg@shh.se