English
Meny

Studera utomlands

Att arbeta som sjuksköterska innebär att ha hela världen som arbetsfält. För att kunna få en förståelse för andra hälso- och sjukvårdssystem och kulturer är det viktigt att ta del av andra länders villkor för arbete med hälsaohälsa och vårdande. Det internationella perspektivet gör oss helt enkelt ännu bättre i det vi gör. 

Ansökan till utbyte är öppen från terminsstart till  1 oktober inför utbyte på vårtermin, och från terminsstart till 1 mars inför utbyte på hösttermin.

Urvalskriterier för utbytesstudier.

Internationalisering

Sophiahemmet Högskola har som målsättning att ett internationellt perspektiv ska finnas i alla utbildningar för att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskareGenom detta sätts utbildningens innehåll i ett större sammanhang och studenterna får förutsättningar att göra internationella jämförelser och reflektioner. På så sätt förberedstudenten inför arbetsliveefter studierna då arbetsmarknaden och samhället i stort är i ökande utsträckning global eller internationellt influerad. Internationella och interkulturella perspektiv är viktiga för att förbereda studenter för framtidens arbetsmarknad och samhälle.  

Studentutbyten och nätverk

Sophiahemmet Högskola ingår för närvarande i ett nätverk inom Europa. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om hälso- och sjukvård och människors villkor för hälsa och ohälsa i andra länder för att förberedas för yrkesverksamhet som sjuksköterska i en internationell miljö. Idag kan våra studenter i sjuksköterskeprogrammet i termin fyra göra ett två veckor långt studiebesök i ett annat europeiskt land med syfte att studera hur sjuksköterskor och hälso- och sjukvård fungerar i värdlandet.

Utbyten och nätverk

Stipendier

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka medel via det internationella utbytesprogram som högskolan har avtal med. Här ovan kan du läsa mer om villkor och ansökan. Du kan också kontakta studievägledaren för mer information.

Internationella aktiviteter på högskolan

Högskolan arrangerar återkommande internationella aktiviteter där bland annat studenter presenterar sina erfarenheter från utbyten med andra länder. Teamet för internationella utbyten vid Sophiahemmet Högskola ansvarar för det internationella studentutbytet. I teamet ingår bland annat studievägledare samt kontaktlärare som ansvarar för studentutbyten.

Studievägledare