Meny

Studera utomlands

Att arbeta som sjuksköterska innebär att ha hela världen som arbetsfält. För att kunna få en förståelse för andra sjukvårdssystem och kulturer är det viktigt att ta del av andra länders villkor för arbete med hälsa och ohälsa och vårdande. Genom att ständigt samarbeta med andra länder berikar vi högskolans studenter, lärare och forskare genom ny kunskap och förståelse för vår omvärld. Det internationella perspektivet gör oss helt enkelt ännu bättre i det vi gör.

Ansök till utbyte senast 1 oktober inför utbyte på vårtermin, och senast 1 mars inför utbyte på hösttermin. Här hittar du urvalskriterier för utbytesstudier.

Ansök här

Internationalisering

Internationaliseringsarbete är en viktig del av högskolans strategi för forskning, utbildning och samverkan. Sophiahemmet Högskola har som målsättning att ett internationellt perspektiv ska finnas i alla utbildningar. För att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare skapar högskolan kontakt med andra lärosäten runt om i världen. Utbyten med utländska lärosäten tillför våra studenter, lärare, forskare och övrig personal kunskap och förståelse som bidrar både till personlig utveckling och utbildningskvalitet.

Studentutbyten och nätverk

Sophiahemmet Högskola ingår för närvarande i ett flertal nätverk inom Europa och i andra delar av världen. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om sjukvård och villkor för hälsa och ohälsa i andra länder och förbereda för yrkesverksamhet som sjuksköterska i en internationell miljö. Utbyten med utländska lärosäten tillför både studenter, lärare, forskare och övrig personal kunskap och förståelse som bidrar till personlig utveckling och utbildningskvalitet.

Idag kan våra studenter i sjuksköterskeprogrammet göra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning i ett annat europeiskt land. Denna möjlighet finns från och med termin fyra. Även studerande på utbildningar på avancerad nivå har möjlighet till internationellt utbyte.

Stipendier

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka medel via de internationella utbytesprogram som högskolan har avtal med. Under respektive program ovan kan du läsa mer om villkor, utbytesländer och ansökan. Du kan också kontakta studievägledaren för mer information.

Nytt: År 2020 har du som planerar att studera utomlands möjlighet att söka ett nyinstiftat stipendium på 10.000 kr. Läs mer hos Konsumentrapporten.se.

Internationella aktiviteter på högskolan

Högskolan arrangerar återkommande internationella aktiviteter där bland annat studenter presenterar sina erfarenheter från verksamhetsförlagda placeringar och utbyten med andra länder.

Teamet för internationella utbyten vid Sophiahemmet Högskola ansvarar för det internationella studentutbytet. I teamet ingår bland annat kontaktlärare som ansvarar för studentutbyten inom ramen för olika stipendieprogram.

Studievägledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen