Meny

Studera utomlands

Att arbeta som sjuksköterska innebär att ha hela världen som arbetsfält. För att kunna få en förståelse för andra sjukvårdssystem och kulturer, som också avspeglar sig i hur olika människor upplever och hanterar sjukdomar, är det viktigt att ta del av andra länders erfarenheter och utmaningar. Genom att ständigt samarbeta med utlandet berikar vi högskolans studenter, lärare och forskare. Det internationella perspektivet gör oss helt enkelt ännu bättre i det vi gör.

Internationalisering

Sophiahemmet Högskola har som målsättning att ett internationellt perspektiv ska genomsyra hela utbildningen. Utbyte med utländska lärosäten tillför våra studenter, lärare, forskare och övrig personal ämneskunskaper, tankar och influenser som bidrar både till personlig utveckling och till en ökad kvalitet av utbildningen. Idag kan våra sjuksköterskestudenter göra en del av sin

verksamhetsförlagda utbildning i eller utanför Europa. Denna möjlighet finns från och med termin fyra. Även studerande på utbildningar på avancerad nivå har möjlighet till internationellt utbyte. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om sjukvård i andra länder och förbereda för professionell verksamhet som sjuksköterska i en internationell miljö.

Studentutbyten och nätverk

En viktig del av internationaliseringen på högskolan är att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare. Som ett led i denna strävan ingår att skapa kontaktnät med andra sjuksköterskeutbildningar runt om i världen. Sophiahemmet Högskola ingår för närvarande i ett flertal sådana nätverk inom Norden, Europa och i andra delar av världen bland annat i länder som Norge, Spanien och Tanzania. Utbytesprogrammet i Tanzania går nu in i sin sista termin och avslutas från och med år 2020.

Utbyten och nätverk

För mer frågor om våra utbyten, kontakta vår studievägledare.

Stipendier

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka medel ur de fonder som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla studenter som är inskrivna hos oss, oavsett programmets omfattning eller längd. Även studenter som går någon av våra påbyggnadsutbildningar kan alltså söka stipendium. Information om externa stipendiestiftelser kan fås från högskolans International Office.

Läs mer på sidan Bidrag och stipendier.

Internationella temadagar

Varje termin ordnar högskolan en internationell temadag med mångkulturella seminarier. Det är främst studenter på lärosätet som föreläser om sina erfarenheter och lärdomar från verksamhetsförlagda placeringar och utbyten med andra länder.

Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet vid Sophiahemmet Högskola ansvarar för det internationella studentutbytet.

Studievägledare
Ordförande i internationaliseringsrådet
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen