Meny

Studera utomlands

Att arbeta som sjuksköterska innebär att ha hela världen som arbetsfält. För att kunna få en förståelse för andra sjukvårdssystem och kulturer är det viktigt att ta del av andra länders villkor för arbete med hälsa och ohälsa och vårdande. Genom att ständigt samarbeta med andra länder berikar vi högskolans studenter, lärare och forskare genom ny kunskap och förståelse för vår omvärld. Det internationella perspektivet gör oss helt enkelt ännu bättre i det vi gör.

Ansök till utbyte här senast 1 oktober inför utbyte på vårtermin, och senast 1 mars inför utbyte på hösttermin. Här hittar du urvalskriterier för utbytesstudier.

Internationalisering

Sophiahemmet Högskola har som målsättning att ett internationellt perspektiv ska finnas i alla utbildningar. Utbyten med utländska lärosäten tillför våra studenter, lärare, forskare och övrig personal kunskap och förståelse som bidrar både till personlig utveckling och utbildningskvalitet. Idag kan våra studenter i sjuksköterskeprogrammet göra en del av sin

verksamhetsförlagda utbildning i eller utanför Europa. Denna möjlighet finns från och med termin fyra. Även studerande på utbildningar på avancerad nivå har möjlighet till internationellt utbyte. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om sjukvård och villkor för hälsa och ohälsa i andra länder och förbereda för yrkesverksamhet som sjuksköterska i en internationell miljö.

Studentutbyten och nätverk

En viktig del av internationaliseringsarbetet på högskolan är att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare. Som ett led i denna strävan ingår att skapa kontaktnät med andra sjuksköterskeutbildningar runt om i världen. Sophiahemmet Högskola ingår för närvarande i ett flertal sådana nätverk inom Norden, Europa och i andra delar av världen bland annat i länder som Norge, Spanien och Italien. Utbytesprogrammet i Tanzania går nu in i sin sista termin och avslutas från och med år 2020.

Stipendier

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka medel via de internationella utbytesprogram som högskolan har avtal med. Under respektive program ovan kan du läsa mer om villkor, utbytesländer och ansökan. Du kan också kontakta studievägledaren för mer information.

Nytt: År 2020 har du som planerar att studera utomlands möjlighet att söka ett nyinstiftat stipendium på 10.000 kr. Läs mer hos Konsumentrapporten.se.

Internationella aktiviteter på högskolan

Varje termin ordnar högskolan någon form av internationell aktivitet där bland annat studenter presenterar sina erfarenheter från verksamhetsförlagda placeringar och utbyten med andra länder.

Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet vid Sophiahemmet Högskola ansvarar för det internationella studentutbytet. I rådet sitter bland annat lärare som har i uppdrag att fungera som koordinatorer i samband med studentutbyten inom ramen för olika stipendieprogram.

Studievägledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen