English
Meny

Marie Tyrrell

Jag blev färdig specialistsjuksköterska inom psykiatri på Irland, 1988 och har arbetat sedan dess inom sjukvård i England och Förenade Arabemiraten innan flytt till Sverige 1995. När jag kom hit började jag arbeta inom akut äldrevård och blev specialistsjuksköterska inom vård av äldre, 2007 och blev antagen som doktorand på Karolinska Institutet 2014.

I min forskning är jag intresserad av personer med minnesproblem och/eller demens som har utvecklat neuropsykiatriska symtom och bor i eget boende. Idag finns kunskapsluckor kring upplevelser hos äldre personer med minnesproblem eller demens som bor i egna hem. Syftet med detta projekt är att belysa deras behov och förbättra vården och stödet för dessa äldre personer och deras familjemedlemmar.

Pågående projekt

I mitt doktorandprojekt ”Röster att komma ihåg – personer och familjemedlemmars erfarenheter att leva med kognitiv sjukdom och relaterade symtom” ingår fyra studier. Mina första två studier fokuserar på personer över 65 år, deras erfarenheter av att leva med minnesproblem samt förväntningar och erfarenheter av en kognitivutredning. De sista studierna fokuserar på familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en person med demens som har utvecklat neuropsykiatriska symtom.

Kortfakta

  • På Sophiahemmet Högskola arbetar jag med undervisning inom Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård och Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård.
  • Är handledare och examinator till studenter som skriver sina uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.
  • Jag är även medlem i Äldremottagningens arbetsgrupp på Sophiahemmet och Antagningsnämnden för doktorander vid Sophiahemmet Högskola.