English
Meny

Marie Tyrrell

I min forskning fokuserar jag på äldre personer som lever med kognitiv sjukdom och deras närstående. Min avhandling visar att personer med kognitiv svikt ofta uppmuntras av andra att göra en kognitiv utredning. Men alla som genomgår denna utredning är inte beredda på resultatet som ibland innebär en demensdiagnos.

Personer som får diagnosen mild kognitiv svikt upplever att diagnosen är abstrakt och att det saknas uppföljning och stöd. Stödet som erbjuds till personer med kognitivsjukdom, som bor i eget boende, är standardiserade och fokuserar inte på de behov som finns. Detta för att de närstående ofta själva axlar ansvaret. Målet med min fortsatta forskning är att förbättra vården och stödet till familjer som lever med en person med kognitiv sjukdom.

Pågående projekt

Bihandledare till blivande doktorand på KI. Projektet fokuserar på personcentrerad vård för personer med kognitivsjukdom som bor på särskilt boende – SÄBO.

Deltar som forskare i en malaysisk studie för att stödja närstående till personer med demenssjukdom som bor i eget boende.

Samarbetar med en forskargrupp i Indien i en studie som syftar till att stödja närstående till personer med demenssjukdom som bor i eget boende i Indien och i Sverige.

Är forskare i Unga Anhöriga-projektet vid Sophiahemmet Högskola.

Kortfakta

Undervisar i de olika Silviautbildningarna för sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare samt i Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning kognitivsjukdom och i sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.

Är handledare och examinator till studenter som skriver sina uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.