English
Meny

Helena Kullenberg

Min forskning fokuserar på sambandet mellan Alzheimers sjukdom och diabetes. Diabetes är en känd riskfaktor för att drabbas av demens, men hur sjukdomarna hänger ihop är ännu inte klarlagt.

Som specialistsjuksköterska inom äldrepsykiatri och demensvård har jag ofta varit frustrerad över hur lite vi har att erbjuda för att underlätta vardagen för personer med demens och deras närstående och vårdgivare. Många av de läkemedel som används för att behandla olika symptom är olämpliga för äldre och sköra personer, vilket gör att omvårdnaden blir av yttersta vikt. I mitt kliniska arbete har jag också sett att personer med demens och diabetes oftare drabbas av olika beteendemässiga och psykiska symptom, så kallade BPSD. Samtidigt har vi i personalen bristande kunskaper om både den nödvändiga egenvården och om hur sjukdomen och olika läkemedel påverkar personerna.

Målet med min forskning är att öka kunskapen om såväl preventiva insatser som vård och behandling för personer med demens.

Pågående projekt

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka olika biomarkörer i blodprover, för att ytterligare kunna förklara sambandet mellan diabetes och Alzheimers sjukdom.

Jag undersöker även om det finns en koppling mellan diabetes och BPSD-symptom, som till exempel oro, aggressioner och sömnsvårigheter.

Helena Kullenberg

Titel
Adjunkt, Fil. dr,
Leg. sjuksköterska,
Specialistsjuksköterska inriktning psykiatri, vård av äldre och diabetes

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
0736-230149

E-post
helena.kullenberg@shh.se

ORCID
0000-0002-0785-7029

Avhandlingens prel. titel
Sambandet mellan insulinresistens och sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom

Planerad disputation
2023

Korta fakta

Doktorand vid Sophiahemmets forskningslaboratorium

Doktorandrepresentant i Antagningsnämnden vid Sophiahemmet Högskola