English
Meny

Ani Henttonen

Jag är legitimerad sjuksköterska som efter tjugo år i kliniskt arbete nu undervisar och forskar.
I dag forskar jag om ett av de sista och viktiga stegen i utbildning till sjuksköterska, nämligen genomförandet av ett självständigt arbete. Mitt projekt är i grunden högskolepedagogiskt och syftar till att på sikt kunna organisera goda lärandemiljöer och förutsättningar att genomföra ett självständigt arbete i omvårdnadsvetenskap. Ett självständigt arbete ska fungera som en brygga till kvalificerat arbete som sjuksköterska inom dagens kunskapsstyrda hälso- och sjukvård. Kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas i genomförande och grupphandledning av ett självständigt arbete.

Pågående projekt

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Överförbar kunskap i genomförande och grupphandledning av självständigt arbete under sjuksköterskeutbildning”. Ett självständigt arbete formar grunden till den akademiska kandidatexamen som alla sjuksköterskor i Europa har. Det är intressant att veta vad studenter själva anser om att genomföra detta viktiga steg som i sig är värt 15 högskolepoäng. Vid nästa fas av avhandlingen kommer lärande i och pedagogik i grupphandledning av självständiga arbeten i fokus. Vi kommer även att ställa frågan om vad examinerade, och nu yrkesverksamma sjuksköterskor anser om erfarenheten av ett självständigt arbete.

Ani Henttonen

Titel
Adjunkt, Medicine doktor, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 32, 070-7375767

E-post
ani.henttonen@shh.se

ORCID
0000-0002-3179-1656

Disputation
Förväntad disputation år 2023

Projekttitel
Kandidatuppsatser: från individuell handledning till grupphandledning

Kortfakta

Doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning sedan 2017

Medlem i Swedish Higher Education research Network, SHERN

Medlem i European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI och intressegruppen för fenomenografi och variationsteori, SIG09

Övriga åtaganden vid Sophiahemmet Högskola:

Medlem i Antagningsnämnden

Medlem i arbetsmiljökommittén

Handledare av självständiga arbeten i utbildningar på avancerad nivå

Erasmuskoordinator

Representant för högskolepedagogisk forskning vid SHH i Universitetskanslersämbetets intervjuer om pedagogiskt utvecklingsarbete vid högskolor och universitet i Sverige 2019