English
Meny

Ani Henttonen

Jag är legitimerad sjuksköterska som efter tjugo år i kliniskt arbete nu undervisar och forskar.
I dag forskar jag om ett av de sista och viktiga stegen i utbildning till sjuksköterska, nämligen genomförandet av ett självständigt arbete. Mitt projekt är i grunden högskolepedagogiskt och syftar till att på sikt kunna organisera goda lärandemiljöer och förutsättningar att genomföra ett självständigt arbete i omvårdnadsvetenskap. Ett självständigt arbete ska fungera som en brygga till kvalificerat arbete som sjuksköterska inom dagens kunskapsstyrda hälso- och sjukvård. Kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas i genomförande och grupphandledning av ett självständigt arbete.

Pågående projekt

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Överförbar kunskap i genomförande och grupphandledning av självständigt arbete under sjuksköterskeutbildning”. Ett självständigt arbete formar grunden till den akademiska kandidatexamen som alla sjuksköterskor i Europa har. Det är intressant att veta vad studenter själva anser om att genomföra detta viktiga steg som i sig är värt 15 högskolepoäng. Vid nästa fas av avhandlingen kommer lärande i och pedagogik i grupphandledning av självständiga arbeten i fokus. Vi kommer även att ställa frågan om vad examinerade, och nu yrkesverksamma sjuksköterskor anser om erfarenheten av ett självständigt arbete.

Ani Henttonen

Titel
Adjunkt, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 32, 070-7375767

E-post
ani.henttonen@shh.se

ORCID
0000-0002-3179-1656

Disputation
Förväntad disputation år 2023

Projekttitel
Kandidatuppsatser: från individuell handledning till grupphandledning

Kortfakta

Doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning sedan 2017

Medlem i Swedish Higher Education research Network, SHERN

Medlem i European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI och intressegruppen för fenomenografi och variationsteori, SIG09

Övriga åtaganden vid Sophiahemmet Högskola:

Medlem i Antagningsnämnden

Medlem i arbetsmiljökommittén

Handledare av självständiga arbeten i utbildningar på avancerad nivå

Erasmuskoordinator

Representant för högskolepedagogisk forskning vid SHH i Universitetskanslersämbetets intervjuer om pedagogiskt utvecklingsarbete vid högskolor och universitet i Sverige 2019