Meny

Studentstöd

På Sophiahemmet Högskola kan du som student få flera former av stöd och hjälp under dina studier. Här hittar du information om särskilt pedagogiskt stöd, studenthälsa och studentpräster. Högskolan är ansluten till Nais, som är ett högskolegemensamt system där du som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för din studietid.

Studera med funktionsvariation

Du som är student på Sophiahemmet högskola och har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan få särskilt pedagogiskt stöd. En funktionsvariation eller en funktionsnedsättning kan exempelvis vara dyslexi, adhd, nedsatt syn eller hörsel eller någon annan fastställd diagnos. Du söker om stödet direkt i det högskolegemensamma systemet Nais. Klicka på blå knappen ovanför textrutan, så kan du läsa mer om både hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Studenthälsa

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI).

Vaccinationer
Inför den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds studenter i sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet vaccination. Från och med höstterminen 2019 samarbetar Sophiahemmet Högskola med Cityakuten som du kan kontakta för tidsbokning.

För sjukdom, vård av barn eller närstående, se CSN – Sjuk.

Studentpräster

På Socialhögskolan kan du på måndagar kl. 9.30-11.00 träffa Helen Florberger i rum 430.

Helen Florberger, tel: 08-54 54 71 38 (helen.florberger@universitetskyrkan.se)

På Stockholms Universitet kan du på tisdagar kl. 9.30-11.30 träffa Helena Hagert i Studenthälsans lokaler i Studenthuset.

Helena Hagert, tel: 08-406 98 11 (helena.hagert@universitetskyrkan.se)

På KTH kan du på tisdagar kl. 10.00-11.00 träffa Gunnar Stålklint på översta planet i Nymble.

Gunnar Stålklint, tel. 08-406 98 54 (gunnar.stalklint@universitetskyrkan.se)

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen