English
Meny

Stöd och krisinformation

Här hittar du tips om olika stödformer för studenter samt krisinformation från vår fastighetsavdelning

Studentstöd

På Sophiahemmet Högskola kan du få flera former av stöd och hjälp under dina studier. Högskolan är ansluten till Nais, som är ett högskolegemensamt system där du som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd under din studietid. Här nedan kan du läsa mer om det samt om studenthälsan och studentprästerna.

Felanmälan i fastighet 

Vill du anmäla fel i lokaler eller utrustning så ringer du fastighetsavdelningen på 08-406 25 25. Observera att rökning ej är tillåtet på Sophiahemmets område (innanför grindarna). Kom även ihåg att levande ljus inte får tändas i lokalerna.

Krisinformation

Vid akut fara, olycka eller sjukdomsfall, ring 112 eller polisen 114 14. Intern information om hur du ska gå tillväga i hotfulla situationer hittar du här. Information om första hjälpen och krisstöd hittar du här.

Anmäla trakasserier

På Sophiahemmet Högskola är det noll tolerans för trakasserier. Om du har blivit utsatt för trakasserier, diskriminering eller blivit kränkt kan du läsa mer om hur du kan anmäla detta till Högskolan här.

Studentförsäkning

Folksams olycksfallsförsäkring K 50750 gäller för samtliga studenter vid Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid/verksamhetstid anordnad av Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. För anmälan ring  0771-950 950 eller gå till www.folksam.se. I din anmälan ska du ange försäkringsnummer K 50750.

Försäkringsvillkor

Studera med funktionsvariation

Du som är student på Sophiahemmet högskola och har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan få särskilt pedagogiskt stöd. En funktionsvariation eller en funktionsnedsättning kan exempelvis vara dyslexi, adhd, nedsatt syn eller hörsel eller någon annan fastställd diagnos. Du söker om stödet direkt i det högskolegemensamma systemet Nais. På sidan Studera med funktionsvariation kan du läsa mer om både hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Studenthälsa

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI).

Studenthälsa.se är din portal till studenthälsa, oavsett var eller hur du pluggar.

För sjukdom, vård av barn eller närstående, se CSN – Sjuk.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan arbetar vid universitet och högskolor över hela Sverige. Hos Universitetskyrkan kan du till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt.

Universitetskyrkan ordnar också olika verksamheter som gudstjänster, körer, föreläsningar och samtalsgrupper. Läs mer på Universitetskyrkans hemsida.

Vaccinationer

Inför den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds alla studenter på Sophiahemmet Högskola vaccination. Sophiahemmet Högskola samarbetar med Aleris för vaccinationer. Du bokar tid för vaccination genom att mejla Aleris på info.halsovard@aleris.se alternativt ringa 010-6010311. Här hittar du mer information om vad som gäller för vaccinationer.