English
Meny

Stöd och krisinformation

Här hittar du krisinformation från vår fastighetsavdelning samt tips om olika stödformer för studenter

Felanmälan i fastighet 

Vill du anmäla fel i lokaler eller utrustning så ringer du fastighetsavdelningen på 08-406 25 25. Observera att rökning ej är tillåtet på Sophiahemmets område (innanför grindarna). Kom även ihåg att levande ljus inte får tändas i lokalerna.

Krisinformation

Vid akut fara, olycka eller sjukdomsfall, ring 112 eller polisen 114 14. Intern information om hur du ska gå tillväga i hotfulla situationer hittar du här. Information om första hjälpen och krisstöd hittar du här.

Studentförsäkning

Folksams olycksfallsförsäkring K 50750 gäller för samtliga studenter vid Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid/verksamhetstid anordnad av Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. För anmälan ring  0771-950 950 eller gå till www.folksam.se. I din anmälan ska du ange försäkringsnummer K 50750.

Försäkringsvillkor

Studentstöd

På Sophiahemmet Högskola kan du få flera former av stöd och hjälp under dina studier. Högskolan är ansluten till Nais, som är ett högskolegemensamt system där du som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för din studietid. Här nedan kan du läsa mer om det samt om studenthälsan och studentprästerna.

Studera med funktionsvariation

Du som är student på Sophiahemmet högskola och har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan få särskilt pedagogiskt stöd. En funktionsvariation eller en funktionsnedsättning kan exempelvis vara dyslexi, adhd, nedsatt syn eller hörsel eller någon annan fastställd diagnos. Du söker om stödet direkt i det högskolegemensamma systemet Nais. På sidan Studera med funktionsvariation kan du läsa mer om både hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Studenthälsa

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI).

Vaccinationer
Inför den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds studenter i sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet vaccination. Sophiahemmet Högskola samarbetar med Aleris för vaccinationer. Du bokar tid för vaccination genom att mejla Aleris på info.halsovard@aleris.se alternativt ringa 010-6010311. Öppettider är mellan klockan 8-10 samt 13-14 samtliga vardagar. Här hittar du mer information om vad som gäller för vaccinationer.

För sjukdom, vård av barn eller närstående, se CSN – Sjuk.

Studentpräster

På Socialhögskolan kan du på måndagar kl. 9.30-11.00 träffa Helen Florberger i rum 430.

Helen Florberger, tel: 08-54 54 71 38, helen.florberger@universitetskyrkan.se

På Stockholms Universitet kan du på tisdagar kl. 9.30-11.30 träffa Helena Hagert i Studenthälsans lokaler i Studenthuset.

Helena Hagert, tel: 08-406 98 11, helena.hagert@universitetskyrkan.se

På KTH kan du på tisdagar kl. 10.00-11.00 träffa Gunnar Stålklint på översta planet i Nymble.

Gunnar Stålklint, tel: 08-406 98 54, gunnar.stalklint@universitetskyrkan.se