English
Meny

Studentstöd

På Sophiahemmet Högskola kan du som student få flera former av stöd och hjälp under dina studier. Här hittar du information om särskilt pedagogiskt stöd, studenthälsa, försäkring och studentpräster. Högskolan är ansluten till Nais, som är ett högskolegemensamt system där du som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för din studietid.

Nytt från Studenthälsan

Under vårterminen ordnar Studenthälsan online-seminarier kring olika teman. Läs mer på Studenthälsans hemsida. De har också ett utbud av kurser och grupper man kan ta del av. Du hittar mer info om dessa här.

Försäkringar för studenter

Folksam

Folksams olycksfallsförsäkring K 50750 gäller för samtliga studenter vid Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid/verksamhetstid anordnad av Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB.

För anmälan ring  0771-950 950 eller gå till www.folksam.se. I din anmälan ska du ange försäkringsnummer K 50750.

Försäkringsvillkor

Studera med funktionsvariation

Du som är student på Sophiahemmet högskola och har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan få särskilt pedagogiskt stöd. En funktionsvariation eller en funktionsnedsättning kan exempelvis vara dyslexi, adhd, nedsatt syn eller hörsel eller någon annan fastställd diagnos. Du söker om stödet direkt i det högskolegemensamma systemet Nais. På sidan Studera med funktionsvariation kan du läsa mer om både hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Studenthälsa

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI).

Vaccinationer
Inför den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds studenter i sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet vaccination. Från och med höstterminen 2019 samarbetar Sophiahemmet Högskola med Aleris som du kan kontakta för tidsbokning. Här hittar du mer information om vad som gäller för vaccinationer.

För sjukdom, vård av barn eller närstående, se CSN – Sjuk.

Studentpräster

På Socialhögskolan kan du på måndagar kl. 9.30-11.00 träffa Helen Florberger i rum 430.

Helen Florberger, tel: 08-54 54 71 38, helen.florberger@universitetskyrkan.se

På Stockholms Universitet kan du på tisdagar kl. 9.30-11.30 träffa Helena Hagert i Studenthälsans lokaler i Studenthuset.

Helena Hagert, tel: 08-406 98 11, helena.hagert@universitetskyrkan.se

På KTH kan du på tisdagar kl. 10.00-11.00 träffa Gunnar Stålklint på översta planet i Nymble.

Gunnar Stålklint, tel: 08-406 98 54, gunnar.stalklint@universitetskyrkan.se