Meny

Uppdragsutbildning

Sophiahemmet Högskola erbjuder en rad olika uppdragsutbildningar som ger högskolepoäng, såväl fristående kortare eller längre kurser som specialistsjuksköterskeprogram. I regel bekostas dessa av arbetsgivaren. Vi skräddarsyr också utbildningar på uppdrag av t ex kommuner, regioner, privata vårdgivare eller andra aktörer inom hälsa, vård och omsorg.

Vi skräddarsyr utbildning på ditt uppdrag!

Att ställa om och med rätt kompetens möta samtidens och framtidens utmaningar är en allt viktigare uppgift för hälso- och sjukvården.

Sophiahemmet Högskola har därför ytterligare vässat förmågan att snabbt kunna identifiera behov eller på förfrågan ta fram helt nya utbildningar som löser samhällsutmaningar genom att medarbetare i hälso- och sjukvården får den rätta kompetensen.

Vi har till exempel utvecklat utbildningarna Introduktion till svensk hälso- och sjukvård, Beredskapslyftet, och nu senast Covidvaccinering i praktiken.

Har du en idé eller ett behov av utbildning inom hälso- och sjukvården? Hör av dig, så försöker vi gemensamt hitta lösningen!

Kontakt

Program

Samtliga specialistsjuksköterskeprogram ges på avancerad nivå och kan sökas av dig som är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen. Våra specialistsjuksköterskeprogram ges inom områden där det finns ett behov i vården av fördjupade kunskaper om evidensbaserad omvårdnad.

Program

Fristående kurser

Sophiahemmet Högskola anordnar fristående kurser – så kallade uppdragsutbildningar – för undersköterskor, sjuksköterskor och andra personalkategorier inom vården. Uppdragsutbildningar finansieras av arbetsgivaren och ger högskolepoäng. Majoriteten av de fristående kurserna och programmen sker på halvfart och distans.

Fristående kurser

Silviautbildningar - specialisering inom demensvård

Utbildningarna genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet vars gemensamma mål är att bidra till utvecklingen av framtidens demensvård.

Silviautbildningar

Snabb omställning med skräddarsydd utbildning

Beredskapslyftet - omskolning av kabinpersonal till vårdarbetare.

Sophiahemmet Högskola erbjuder och skräddarsyr högkvalitativa utbildningar inom hälsa, vård och omsorg på uppdrag av regioner, kommuner, vårdgivare och andra aktörer inom sektorn. Våra kortare kurser och längre program är högskolepoänggivande. Sophiahemmet Högskola diplomerar, examinerar och registrerar högskolepoäng efter genomförda utbildningar

Villkor uppdragsutbildningar

Unik intensivutbildning för nyanlända läkare

Det är svårt för nyanlända läkare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

KONTAKT PROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER
Kontakt skräddarsydd uppdragsutbildning