English
Meny

Uppdragsutbildning

Behöver du kompetensutveckla och vidareutbilda dina medarbetare? Då kan uppdragsutbildning vara ett alternativ!

Sophiahemmet Högskola erbjuder och skräddarsyr högkvalitativa uppdragsutbildningar inom hälsa, vård och omsorg på uppdrag av till exempel regioner, privata vårdgivare eller andra aktörer inom sektorn.

Uppdragsutbildningarna bekostas vanligtvis av arbetsgivaren och omfattar såväl fristående kortare kurser eller längre vidareutbildningar som specialistsjuksköterskeprogram. De flesta av utbildningarna ger högskolepoäng.

FAKTA OM UPPDRAGSUTBILDNING

Ges som
Kompetensutveckling för medarbetare

Utbildningskostnad
Pris finns under respektive utbildning. Finansieras vanligtvis av uppdragsgivaren.

Förfrågningar

Att ställa om och med rätt kompetens möta samtidens och framtidens utmaningar är en allt viktigare uppgift för hälso- och sjukvården.

Sophiahemmet Högskola har därför vässat förmågan att snabbt kunna identifiera behov eller på förfrågan ta fram helt nya uppdragsutbildningar.

Detta för att ge medarbetare i hälso- och sjukvården möjlighet till kompetensutveckling som i sin tur kan bidra till att möta samhällsutmaningarna.

Sophiahemmet Högskola har utvecklat uppdragsutbildningar som:

Har du en idé eller ett behov av att kompetensutveckla medarbetare med hjälp av  uppdragutbildning? Hör av dig, så hittar vi lösningen!

Kontakt

Omställning med skräddarsydd uppdragsutbildning

När coronapandemin spreds över världen blev vården snabbt ansträngd samtidigt som medarbetare i andra branscher permitterades. Som en del av Beredskapslyftet skräddarsydde Sophiahemmet Högskola en utbildning för kabinpersonal i grundläggande hälso- och sjukvård. Några veckor senare var de ute i vården och avlastade sina nya kollegor.

Kompetensutveckling som ger högskolepoäng

Alla våra längre program och de flesta kortare kurser ger högskolepoäng. Sophiahemmet Högskola diplomerar, examinerar och registrerar högskolepoäng efter genomförda utbildningar. Kursintyg kan tas ut direkt efter genomförd utbildning via studieregistersystemet Ladok. För kurser som inte ger högskolepoäng utfärdar vi kursintyg.

Villkor uppdragsutbildningar

Intensivutbildning för utländsk arbetskraft

Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor från land utanför EU/ESS har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Sophiahemmet Högskola har startat en intensivutbildning för att de snabbare ska kunna få sina svenska legitimationer.

Frågor & svar

Vad är en uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som en högskola gör på uppdrag av en beställare t ex en region, kommun eller privata aktörer. Kurser och program som ges som uppdragsutbildning är avgiftsbelagda.

Vilka program och kurser ger ni som uppdragsutbildning?

Information om kurser och program som ges som uppdragsutbildning vid Sophiahemmet Högskola hittar du här.

Har ni någon utbildning för undersköterskor?

Sophiahemmet Högskola ger i samverkan med stiftelsen Silviahemmet programmet Specialisering i demensvård för undersköterskor. Programmet ges på halvfart under två år.

Kurserna inom programmet är belagda med kursavgift.
Mer information hittar du här.

Hur går ansökan till uppdragsutbildning till?

Du ansöker direkt till Sophiahemmet Högskola genom länk på programmets/kursens webbsida. Där får du information om behörighetskraven och vilka dokument du ska skicka in.

Du som har utländsk utbildning rekommenderas att ansöka om bedömning av din utbildning via UHR innan du ansöker till Sophiahemmet Högskola.

Ger ni enstaka kurser utan kursavgift?

Samtliga enstaka kurser som Sophiahemmet Högskola erbjuder ges som uppdragsutbildning och är belagda med kursavgift.

Kan man få CSN för studier inom uppdragsutbildning?

Studerar du på en uppdragsutbildning har du inte möjlighet att få studiemedel genom CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Var hittar jag villkoren för studier inom uppdragsutbildning?

Villkoren för studier inom uppdragsutbildning hittar du här.

KONTAKT PROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER
Kontakt skräddarsydd uppdragsutbildning