English
Meny

Utbildning

Sophiahemmet Högskola utbildar professionella sjuksköterskor som är väl förberedda att leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Vi erbjuder högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kärnverksamheten utgörs av Sjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och ett flertal specialistsjuksköterskeprogram och fristående kurser.


Reguljära utbildningar

De reguljära utbildningarna berättigar studiemedel, ger högskolepoäng och finansieras av staten. Majoriteten av dessa utbildningar sker som heltidsstudier på campus. Sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet är exempel på två av Sophiahemmet Högskolas reguljära utbildningar.

Se alla våra reguljära utbildningar

Uppdragsutbildningar

Sophiahemmet Högskola anordnar uppdragsutbildning för undersköterskor, sjuksköterskor och andra personalkategorier inom vården. Uppdragsutbildning betalas av arbetsgivaren och ger högskolepoäng. Majoriteten av de fristående kurserna och programmen sker på halvfart och distans.

Se alla våra uppdragsutbildningar

Att vara student på Sophiahemmet Högskola

"Man får väldigt mycket tillbaka, därför vill jag jobba som sjuksköterska."

— Martin Ström, student


Kärnkompetenser

Kärnkompetenserna förbereder sjuksköterskor och barnmorskor för att ta ett ledande ansvar för patientsäkert arbete och ständiga kvalitetsförbättringar i framtidens hälso- och sjukvård. Kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, ledarskap och pedagogiska insatser och de är integrerade i alla våra utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå.


Studera utomlands

Det finns goda förutsättningar får våra studenter att göra delar av sin utbildning utomlands. Vår målsättning är nämligen att ett internationellt perspektiv ska genomsyra alla våra utbildningar, något som är möjligt tack vare samarbeten med andra utländska lärosäten. Utbyten som berikar alla lärare, forskare och studenter på högskolan.

Läs mer om studier utomlands

Studievägledning

Studievägledare Anna Cederin erbjuder en rad tjänster till våra studenter. Några av dessa är vägledning och information om studier, studiesociala och studenträttsliga frågor, generellt och personligt stöd.

Läs mer om studievägledning

Modernt lärande på Sophiahemmet Högskola

På Sophiahemmet Högskola erbjuds ett helt nytt mobilt lärande. Smarta tekniska lösningar, specialdesignad inredning, möbler och helhetstänk gör undervisningen mer interaktiv och inspirerande.