English
Meny

Mida Berglöf

Jag är fysioterapeut och har varit intresserad av anatomi och idrottsmedicin sedan mina tonår på fotbollsgymnasium. Min avhandling handlar därför om just prevention av idrottsskador bland unga. Idrottsskador är en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar slutar idrotta och kan vara en riskfaktor för både återkommande skada och framtida sjukdom. Att genomföra skadeförebyggande träning kontinuerligt har däremot visat sig minska risken att drabbas av en idrottsskada. Varför verkar det då så svårt att få in skadeförebyggande träning ute i verksamheterna?

Målet med min forskning är att undersöka vilka faktorer som påverkar genomförandet av skadeförebyggande träningsprogram. Tanken är att få fler idrottare att ta del av träningen och på så sätt minska risken att drabbas av en idrottsskada.

Pågående projekt

Mitt doktorandprojekt bygger på en stor kohortstudie med handbollsspelare vid handbollsgymnasier i Sverige (Den svenska handbollskohorten). Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapen om hur vi underlättar implementering av skadeförebyggande träningsprogram inom ungdomshandbollen.

Mida Berglöf

Titel
Doktorand, Med. mag, Leg. fysioterapeut

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 28 32

E-post
mida.berglof@shh.se

ORCID
0000-0002-1023-1721

Avhandlingens prel. titel
Implementation of injury prevention training programs in adolescent handball

Planerad disputation
2025