English
Meny

Ingela Rådestad

Under de senaste 20 åren har jag forskat om hur vården för föräldrar och deras närstående kan utvecklas när barn föds döda. Betydelsen av att få minnen från barnet liksom att få tid för avsked av sitt nyfödda men döda barn, har belysts i flera studier. Denna kunskap har varit grunden för utvecklingen av ett hjälpmedel som kan hålla det döda barnet kallt, Cubitus baby. Föräldrar och barn behöver inte skiljas åt i onödan under den tid föräldrarna är på sjukhuset. Hjälpmedlet underlättar också för de som vill ta hem sitt barn en tid innan begravningen. Under de senaste åren har jag också initierat studier om fosterrörelser. Målet är att utveckla metoder för att tidigt upptäcka om ett foster riskerar att dö. En sådan metod är ”Mindfetalness” där den gravida kvinnan fokuserar på fosterrörelsernas styrka, karaktär och antal en stund varje dag i slutet av graviditeten. Om gravida kvinnor lär känna sitt ofödda barns rörelsemönster ökar deras möjligheter att tidigt identifiera om rörelserna blir svagare eller färre och kan då söka vård.

Pågående projekt

I en studie undersöks om en metod för att uppmärksamma fostrets rörelser, Mindfetalness, kan minska andelen barn som föds döda. I ett annat projekt undersöks hur det går för barnet och hur förlossningen blir för kvinnor som söker vård för minskade fosterrörelser.

Ingela Rådestad

Titel
Dekan för forskning, Professor, Leg. barnmorska

Telefon
08-406 27 43

E-post
ingela.radestad@shh.se

ORCID
0000-0002-9672-7698

Disputationsår
1998

Avhandlingens titel
Att föda ett dött barn – Vården vid förlossningen och kvinnans situation tre år efter barnets död.

Kortfakta

Hedersomnämnande: Svensk Form, design S 2014, för innovationen Cubitus baby.

Ledamot i högskolans ledningsgrupp.

Författare till 100 vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, författare till ett 50-tal populärvetenskapliga artiklar, fyra läroböcker och fem bokkapitel.

Opponent vid 11 doktorsdisputationer, sakkunnig i 25 betygsnämnder.

Pågående huvudhandledarskap för en doktorand.