Meny

Välkommen till dina sidor

på Sophiahemmet Högskola

Aktuell information

Kontaktuppgifter

Agneta Wennman-Larsen

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet palliativ vård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Jonas Sandberg

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet vård vid kognitiv sjukdom

Lektor, Docent

Sissel Andreassen Gleissman

Programansvarig sjuksköterskeprogrammet

Lektor, Med dr, Leg. sjuksköterska

Sofia Zwedberg

Ansvarig barnmorskeprogrammet

Lektor, Docent, Leg. barnmorska

Caroline Löfvenmark

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet hjärtsjukvård

Lektor, Med.dr, Leg. sjuksköterska

Veronica Lindström

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet ambulanssjukvård

Lektor, docent, leg. sjuksköterska

Ann-Charlotte Falk

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Louise Eulau

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå, Fil. dr, Leg. sjuksköterska

Anna Cederin

Nora Välimäki

Studieadministrativ chef

Fler kontaktuppgifter

Aktuell information

Sociala medier