Meny

Välkommen till dina sidor

på Sophiahemmet Högskola

Aktuell information

Kontaktuppgifter

Agneta Wennman-Larsen

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet palliativ vård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Jonas Sandberg

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet vård vid kognitiv sjukdom

Lektor, Docent

Sissel Andreassen Gleissman

Programansvarig sjuksköterskeprogrammet

Lektor, Med dr, Leg. sjuksköterska

Sofia Zwedberg

Programansvarig barnmorskeprogrammet

Lektor, Docent, Leg. barnmorska

Caroline Löfvenmark

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet hjärtsjukvård

Lektor, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Alexander Tegelberg

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet ambulanssjukvård

Adjunkt

Ann-Charlotte Falk

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Louise Eulau

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå, Fil. dr, Leg. sjuksköterska

Anna Cederin

Nora Välimäki

Studieadministrativ chef

Fler kontaktuppgifter

Kalendarium

20

Jun

Halvtidskontroll: Clara Onell

Plats: Weitnersalen, Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R

Se hela kalendariet

Aktuell information

Sociala medier