English
Meny

Välkommen till dina sidor

på Sophiahemmet Högskola

Aktuell information

Kontaktuppgifter

Agneta Wennman-Larsen

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet palliativ vård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Jonas Sandberg

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet vård vid kognitiv sjukdom

Lektor, Docent

Ragnhild Hedman

Programansvarig sjuksköterskeprogrammet

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Birgitta Larsson

Programansvarig barnmorskeprogrammet

Lektor, Med. dr, Leg. barnmorska

Maria Wahlström

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet hjärtsjukvård

Biträdande lektor, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Magdalena Dahlberg

Programansvarig barnmorskeprogrammet

Adjunkt, Leg. barnmorska

Alexander Tegelberg

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet ambulanssjukvård

Adjunkt, Lic. dr, Leg. sjuksköterska

Ann-Charlotte Falk

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Louise Eulau

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå, Fil. dr, Leg. sjuksköterska

Anna Cederin

Fler kontaktuppgifter

Kalendarium

26

Jan

Halvtidskontroll: Sara Heldring

Plats: Weitnersalen

03

Mar

24

Mar

Presentation av SHH på plats

Plats: Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R

13

Apr

Presentation av SHH på plats

Plats: Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R

Se hela kalendariet

Aktuell information

Sociala medier