English
Meny

Välkommen till dina sidor

på Sophiahemmet Högskola

Aktuell information

Kontaktuppgifter

Agneta Wennman-Larsen

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet palliativ vård

Professor, Leg. sjuksköterska

Jonas Sandberg

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet vård vid kognitiv sjukdom

Lektor, Docent

Ragnhild Hedman

Programansvarig sjuksköterskeprogrammet

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Birgitta Larsson

Programansvarig barnmorskeprogrammet

Lektor, Med. dr, Leg. barnmorska

Maria Wahlström

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet hjärtsjukvård

Biträdande lektor, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Magdalena Dahlberg

Programansvarig barnmorskeprogrammet

Adjunkt, Leg. barnmorska

Alexander Tegelberg

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet ambulanssjukvård

Adjunkt, Lic. dr, Leg. sjuksköterska

Ann-Charlotte Falk

Programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Louise Eulau

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå, Fil. dr, Leg. sjuksköterska

Anna Cederin

Fler kontaktuppgifter

Kalendarium

30

Aug

Disputation: Clara Onell

Plats: Valhallavägen 91, Hus R, Weitnersalen

18

Oct

Examenshögtid och Akademisk högtid

Plats: Blå hallen, Stockholms stadshus

Se hela kalendariet
Sociala medier