Meny

Välkommen till dina sidor

på Sophiahemmet Högskola

Aktuell information

Kontaktuppgifter

Agneta Wennman-Larsen

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet palliativ vård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Jonas Sandberg

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet vård vid kognitiv sjukdom

Lektor, Docent

Sissel Andreassen Gleissman

Programansvarig sjuksköterskeprogrammet

Lektor, Med dr, Leg. sjuksköterska

Sofia Zwedberg

Ansvarig barnmorskeprogrammet

Lektor, Docent, Leg. barnmorska

Caroline Löfvenmark

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet hjärtsjukvård

Lektor, Med.dr, Leg. sjuksköterska

Veronica Lindström

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet ambulanssjukvård

Lektor, docent, leg. sjuksköterska

Ann-Charlotte Falk

Ansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård

Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Louise Eulau

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå, Fil. dr, Leg. sjuksköterska

Anna Cederin

Nora Välimäki

Studieadministrativ chef

Fler kontaktuppgifter

Kalendarium

23

Sep

Stockholm Explorative Talks On-stage

Plats: KMH, Royal College of Music in Stockholm

14

Oct

Halvtidskontroll: Ingrid Wijk

Plats: Oscarsalen, Sophiahemmet Högskola, Hus C, Valhallavägen 91

22

Oct

Halvtidskontroll: Kristina Larsson

Plats: Sophiasalen, Sophiahemmet Högskola, Hus R, Valhallavägen 91

25

Mar

Examenshögtid

Plats: Blå hallen, Stockholms Stadshus

Se hela kalendariet

Aktuell information

Sociala medier