English
Meny

Anna Andrén

Som barnmorska vill jag att alla kvinnor i Sverige ska ha samma rätt till en trygg och säker graviditet och förlossning. Tyvärr ser det inte ut så idag. Kvinnor som migrerat till Sverige har ett sämre graviditetsutfall jämfört med kvinnor som är födda här. Särskilt utsatta är kvinnor från Somalia, de har bland annat ökad risk att föda ett barn som är litet för tiden och även ökad risk för att barnet dör i livmodern.

I mitt doktorandprojekt undersöker jag om en metod med syftet att lära känna det ofödda barnets rörelsemönster kan förbättra graviditetsutfallet för kvinnor födda i Somalia som föder barn i Sverige. Målet är att stärka den gravida att lita på sin intuition och söka vård om rörelserna blir färre eller svagare, vilket kan vara ett tecken på att barnet inte får tillräckligt med näring och syre. Min förhoppning är att resultatet från de planerade studierna kan bidra till en mer jämlik mödrahälsovård i Sverige.

Pågående projekt

Mitt doktorandprojekt handlar om att modifiera information om metoden Mindfetalness och rikta den specifikt till gravida födda i Somalia. Vi planerar att implementera den modifierade informationen på cirka 40 barnmorskemottagningar i Sverige som har fler än tio kvinnor från i Somalia inskrivna. I projektet intervjuar jag också gravida födda i Somalia om deras erfarenheter av att uppmärksamma fosterrörelser.

Anna Andrén

Titel
Doktorand, Leg. barnmorska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 28 79

E-post
anna.andren@shh.se

ORCID
0000-0002-6442-1109

Avhandlingens prel. titel
Utveckla och testa modifierad Mindfetalness för att förbättra graviditetsutfallet för kvinnor födda i Somalia som föder barn i Sverige

Planerad disputation
2025

Kortfakta

Styrelseledamot i Rosengrenska stiftelsen, vård för papperslösa

Författare till en vetenskaplig artikel om vårdmiljöns betydelse för barnmorskans arbete