Meny

Eleni Siouta

Pågående projekt

I min forskning är jag intresserad av forskningsintressen som innefattar kommunikation och patientmedverkan i delat beslutsfattande och personcentrerad kommunikation mellan patienten och företrädare för olika yrken.

Aktuella forskningsprojekt: Kommunikativa tillämpningar i samtalsmöten mellan äldre och institutionella representanter. Medverkande i projektet är också Barry Saferstein, professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi och Ulla Hellström Muhli, Uppsala Universitet.

Ett annat projekt, som är i samarbete med forskare från Sverige, Storbritannien och Hongkong, handlar om att undersöka hur person-centrerad vård och patientcentrerad vård är verbalt och icke-verbalt konstruerat i konsultationer mellan patienter och sjuksköterskor vid sjuksköterske-ledda kemoterapi polikliniker. Medverkande är Dr Carole Farrell, Christie Patient Centered Research Group, Christie NHS Foundation Trust, Wilmslow Road, Withington, Manchester, Storbritannien, Dr Catherine Walshe, Institutionen för hälsovetenskap, University of Lancaster, Lancaster, Storbritannien, Dr Angela Chan, Nursing School, Hongkong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, Kina och professor Alex Molasiotis, School of Nursing, Hongkong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hongkong, Kina.

Eleni Siouta

Titel
Lektor, Med dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 28 93

E-post
eleni.siouta@shh.se

Disputationsår
2016

Avhandlingens titel
Communication and Patient Involvement in Decision making
– Examples from consultations on atrial fibrillation

Denna sida använder cookies. Läs mer om hur vi hanterar cookies på webbplatsen.