English
Meny

Anmälan och antagning

Anmälan till våra reguljära program på både grund och avancerad nivå sker via antagning.se, både vår och höst. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för antagning och studieinformation.

Anmälan

Du anmäler dig till våra program via webbanmälan på antagning.se. På webbplatsen hittar du bland annat information om:

  • hur du gör en webbanmälan
  • vilka dokument du kan behöva ladda upp i samband med anmälan
  • viktiga datum i antagningsprocessen (t.ex. sista kompletteringsdag och antagningsbesked)

Webbanmälan för sjuksköterskeprogrammet går att göra mellan 15/3-15/4 för ansökan till höstterminen och mellan 15/9-16/10 för ansökan till vårterminen. Sophiahemmet Högskola tillämpar inte sen anmälan.

Anmälan till program på avancerad nivå (barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen) görs i anmälningsomgången Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) som är en tidigare antagning, där webbanmälan görs mellan 15/2-15/3 för ansökan till höstterminen.

Antagning till programmet

Antagningsbesked publiceras på Mina sidor, som du loggar in på via antagning.se. I första antagningsbeskedet från Universitets- och högskolerådet (urval 1) får du besked om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken från sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola. Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet senast sista svarsdag för att behålla din plats eller reservplats i sjuksköterskeprogrammet. Efter urval 2 får du det slutgiltiga svarsbeskedet.

Statistik om antagningen hittar du på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Till dig som är antagen

För dig som är antagen till Sophiahemmet Högskola har vi samlat nyttig information inför din studiestart på sidan Ny Student.
För att behålla din plats måste du kursregistrera dig i Ladok under angiven registreringstid, se respektive programsida på Ny Student för mer information

Om du är antagen efter urval 2, men inte tänker ta din studieplats i anspråk lämnar du återbud via Mina sidor på antagning.se

Student som sökt via antagning.se och som tidigare har studerat på motsvarande utbildning på annan högskola kan efter bedömning beviljas tillgodoräknande för kurs eller del av kurs. Omedelbar uppflyttning till högre termin kan dock som regel inte erbjudas, viket innebär att studenten kan få vänta på kursplats en eller flera terminer.

Till dig som är reservplacerad

Vi tillämpar överintag för att kompensera för tidiga studieavbrott, vilket innebär ett begränsat reservintag. Vid eventuellt återbud tilldelas reservplats utifrån Universitets- och högskolerådets reservlista. Sophiahemmet Högskola kontaktar den som står på tur enligt de kontaktuppgifter som angivits i ansökan. Endast studenter som har antagits ska närvara vid uppropet.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå sker via lokal antagning, läs mer om kurs och programutbud på Uppdragsutbildningar.

Terminstider

Enligt rektorsbeslut (2023-02-17) är Sophiahemmet Högskolas terminstider för vårterminen inom vecka 4-23 och för höstterminen vecka 34-03. Notera att vissa program kan ha tider som avviker från dessa. Mer information finns på programsidorna.

Terminstider Vårterminen Höstterminen
2023/2024 23 januari – 11 juni 21 augusti – 21 januari
2024/2025 22 januari – 9 juni 19 augusti – 19 januari
2025/2026 20 januari – 8 juni 18 augusti – 18 januari
2026/2027 19 januari – 5 juni 17 augusti – 25 januari