English
Meny

Eva Skillgate

Jag är legitimerad naprapat, folkhälsovetare och forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) där vi gör kliniskt relevant forskning inom muskuloskeletal epidemiologi och idrottsmedicin. Jag strävar efter fördjupad kunskap om varför långvariga besvär och skador i muskler, leder, rygg och nacke uppstår, och om hur de kan förhindras, diagnostiseras och behandlas. Långvarig smärta är ett enormt folkhälsoproblem som får alldeles för lite uppmärksamhet och forskningsresurser. Det vill jag ändra på!
Det är mycket viktigt att olika yrkesgrupper som träffar dessa patienter samarbetar för att nå ny kunskap. Därför strävar jag efter att forskare från olika professioner såsom epidemiologer, naprapater, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, beteendevetare och läkare ska arbeta tillsammans i forskargruppen, med patienten i centrum.
Jag projektleder en rad stora forskningsprojekt och handleder många studenter och doktorander. I mitt uppdrag som studierektor för forskarutbildningen sätter jag doktorandens studier och förutsättningar för en bra utbildning i centrum.

Pågående projekt

Med erfarenheter från omfattande studier av naprapati, utför vi nu en utvärdering av effekten av massage och fysisk träning på 600 personer med långvarig nacksmärta (Stockholm Neck Trial – STONE).

Vi gör också studier av unga elitsatsande idrottare, som vid studiestart undersöks med kliniska tester och enkäter innan de följs över tid för att identifiera risk för idrottsrelaterade skador samt effektiv prevention. En studie av 470 handbollsspelare på handbollsgymnasium identifierar riskfaktorer för skador i skuldran (Karolinska Handball Injury Cohort, KHAST), vilket är grunden för en randomiserad studie av preventionsinsatser för skada i skuldra och knä hos drygt 700 spelare (KHAST II). Trehundra unga tennisspelare på elitnivå studeras avseende riskfaktorer för skador i skuldra, rygg och nacke (SMASH), och hos ca 600 unga fotbollsspelande tjejer på elitnivå, ska riskfaktorer för skador i främst nedre extremiteter, rygg och nacke identifieras (Karolinska football Injury Cohort, KIC). Vi gör också studier inom elit-gymnastik och dans.

Vi studerar också långvariga smärttillstånd i rygg och nacke, med eller utan samtidig psykisk ohälsa. Detta görs i den arbetande befolkningen i Stockholm. Bland sjuksköterskor (LANE study), som följts sedan studietiden studerar vi vad som påverkar risken för ohälsa i yrkeslivet. Bland vårdsökande utvärderar vi betydelsen av utbildning i motiverande samtal och förklaringsmodeller för smärta, förväntningar på behandlingsresultat samt samsjuklighet för förloppet av besvär i rygg och nacke. I ett nytt projekt kallat Sustainable University Life (SUN) ska vi fördjupa kunskapen om den ökande psykiska ohälsan hos studenter, samt orsaker till smärta.

Vi anordnar också en världskongress i tennismedicin och har påbörjat uppbyggandet av ett Center of Excellence för excellent forskning, utbildning och omhändertagande inom tennis.

Eva Skillgate

Titel
Professor, Leg. naprapat

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 23 33, 070-00 282 37

E-post
eva.skillgate@shh.se

ORCID
0000-0003-2096-1530

Disputationsår
2007

Avhandlingens titel
Back and Neck pain. Epidemiological studies on some risk factors and treatments, including Naprapathic Manual Therapy

Kortfakta

Författare till ett 50-tal vetenskapliga artiklar samt boken Naprapatins grunder utgiven av Studentlitteratur.

Har omfattande erfarenhet av undervisning och handledning av studenter inom epidemiologi, vetenskaplig metod och folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Medlem av Editorial Board för tidsskriften BMC Musculoskeletal Disorders.

Ledamot i Eurospine Diploma in Interprofessional Spine Care (EDISC) group.

Ledamot i Naprapathögskolans vetenskapliga råd.

Adept i regeringens projekt Styrelsekraft, samt certifierad styrelseledamot i Styrelseakademien.

Docent, lektor i epidemiologi och tidigare biträdande studierektor för forskarutbildningen, samt enhetschefvid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Tidigare rektor för Naprapathögskolan.