English
Meny

Helena Lindgren

Sverige är ett av fem länder i världen där det är allra säkrast att vara gravid, föda barn och även för barn att växa upp. Jag har drivits av frågan hur vi med bibehållen säkerhet kan möta olika önskemål och behov som handlar om hur vården vid graviditet och förlossning ska utformas. Genom MIMA-modellen (MIdwives Management during second stage of labor) har jag tillsammans med mina medarbetare visat hur förlossningsskador kan minskas i Sverige.

Under de senaste 12 åren har jag bedrivit forskning och kapacitetsutveckling i låginkomstländer, främst i länder i södra Afrika. Målet är att fler kvinnor ska få en respektfull och säker vård genom att vi med enkla medel, med utgångspunkt i MIDWIZE-modellen, stärker barnmorskor och sjuksköterskor på de vårdinrättningar vi samarbetar med. Sedan 2017 är jag gästprofessor vid University of Gondar i Etiopien där vi har inrättat en forskarutbildning för barnmorskor och sjuksköterskor.

Pågående projekt

MIDWIZE (Midwife-led interdisciplinary care and zero separation) syftar till att förbättra vården för kvinnor och barn genom att stärka barnmorskor och bidra till att de kan ge en säker och respektfull vård. Projektet bedrivs i Uganda, Kenya, Malawi och Etiopien.

EMMA (Enhanced Maternity care for Migrant families – research to Action) är ett forskningsprogram där vi i flera studier undersöker hur vården kan förbättras för kvinnor och familjer med invandrarbakgrund.

Helena Lindgren

Titel
Professor, Leg. barnmorska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 65 93, 070-434 88 08

E-post
helena.lindgren@shh.se

ORCID
orcid.org/0000-0002-4875-1407

Disputationsår
2008

Avhandlingens titel
Hemförlossningar i Sverige 1992–2005. Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter

Kortfakta

Totalt 87 publicerade vetenskapliga artiklar

Huvudhandledare för sju doktorander och bihandledare för tre doktorander som disputerat

Huvudhandledare för fyra och bihandledare för fyra doktorander

Gästprofessor vid universitetet i Gondar, Etiopien samt universitetet i Nairobi, Kenya

Redaktör och författare till läroboken Reproduktiv hälsa – barnmorskans kompetensområden

Redaktör och författare till läroboken Barnmorskans handläggning av normal förlossning