English
Meny

Bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt.

Information om stipendier för studenter vid Sophiahemmet Högskola

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka ur de fonder som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar.

Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) att administrera ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande. Kontakta FVO om du uppfyller kriterierna så hjälper de dig vidare med vilken information de behöver.

Telefon: 08-411 33 31 (tisdagar kl. 10-12 samt torsdagar kl. 10-12)

E-post: expeditionen@foreningenfvo.se

Vad innebär att vara ekonomiskt behövande?

Vi följer Skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2024 innebär 229 200 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2024 innebär 57 300 kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 2129 200 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 229 200 + 57 300 + 57 300, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 343 800 kr).

Mer info om stipendier finns här.

För frågor om stipendier i allmänhet, kontakta Sissel Andreassen Gleissman

Telefon: 08-406 29 16

E-post: sissel.andreassen@shh.se