Meny

Bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt.

Information om stipendier för studenter vid Sophiahemmet Högskola

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka ur de fonder som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar.

Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) att administrera ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande. Kontakta FVO om du uppfyller kriterierna så hjälper de dig vidare med vilken information de behöver.

Telefon: 08-411 33 31 (tisdagar kl. 10-12 samt torsdagar kl. 10-12)

E-post: expeditionen@foreningenfvo.se

Vad innebär att vara ekonomiskt behövande?

Vi följer skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2021 innebär 190 400 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2021 innebär 47 600kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 190 400 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 190 400 + 47 600 + 47 600, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 285 600 kr).

Mer info om stipendier finns här.

För frågor om stipendier i allmänhet, kontakta Sissel Andreassen Gleissman

Telefon: 08-406 29 16

E-post: sissel.andreassen@shh.se

Fonder med ansökningsperiod tills 31 december 2021:

Augusta Karlssons fond

Stipendier till studenter (vid Sophiahemmet Högskola) som är födda i Småland och främst de som är födda i Växjö eller Vetlanda och som behöver ekonomisk hjälp till sin utbildning.

Samstiftelsen Professor Gustav Söderlunds fond II

Stipendier till studenter (vid Sophiahemmet Högskola), vilka under sin utbildning är i behov av ekonomisk hjälp.