English
Meny

Jenny Stern

Min forskning handlar om hur vården kan förbättra människors sexuella- och reproduktiva hälsa. Målet med forskningen kan ses som två sidor av samma mynt. Den ena sidan är att förbättra människors möjligheter att undvika oplanerade graviditeter och ohälsa som kan påverka fertiliteten. Den andra är att förbättra människors möjligheter att få det antal barn de vill ha, när de vill det, och öka chanserna för normala graviditeter och friska barn.

Jag är religionsvetare i botten och sjuksköterska specialiserad inom folkhälsa och disputerade vid Uppsala Universitet år 2015. Idag jobbar jag som lärare och forskare vid Institutionen för hälsofrämjande vetenskap. Ett av de bästa tillfällena i min forskarkarriär hittills var när en överläkare tackade mig för att ha gjort vården bättre för kvinnor i reproduktiv ålder.

Pågående projekt

Jag är involverad i flera projekt som handlar om hur vården kan främja olika gruppers sexuella- och reproduktiva hälsa. Ett av projekten fokuserar på hur ungdomsmottagningar kan arbeta för att öka ungdomars kunskaper om fertilitet.

En annan målgrupp är kvinnor i reproduktiv ålder och här samarbetar jag med mödrahälsovården för att utveckla preventivmedelsrådgivningen. De flesta vet idag att kvinnans levnadsvanor under graviditeten kan påverka fostret. Få känner dock till att även tiden före graviditeten har betydelse och just detta handlar ett annat forskningsspår om.

Det krävs som bekant två för att dansa tango och en sista målgrupp är därför män i reproduktiv ålder. Det här projektet syftar till att undersöka vad barnmorskor tycker om att arbeta hälsofrämjande för mäns sexuella- och reproduktiva hälsa.

Jag samarbetar med forskare från Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Linköpings universitet, Mazandaran University och Plymouth University.

Jenny Stern

Titel
Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 48

Mobilnummer
070-158 39 45

E-post
jenny.stern@shh.se

ORCID
0000-0002-2753-9140

Disputationsår
2015

Avhandlingens titel
Preconception Health and Care : A Window of Opportunity

Kortfakta

Författare till 13 vetenskapliga artiklar publicerade i internationella refereegranskade tidskrifter.

Ledamot i Sophiahemmet högskolas Likabehandlingsråd.

Del i planeringskommittén och webbansvarig för the 3rd European Congress on Preconception Health and Care 2016.

Mottagare av Young Scientists Award på First global conference on contraception, reproductive and sexual health (22-25 maj 2013 Köpenhamn, Danmark) organiserat av the European Society of Contraception and Reproductive Health.

Mottagare av Nurses Award på the 28th Annual meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology (1-4 juli 2012 Istanbul, Turkiet) organiserat av European Society of Human Reproduction and Embryology.