Meny

Låna och beställa

Information om hur du lånar i biblioteket, reserverar, beställer artiklar, lånar material vi inte har på plats samt tips om andra bibliotek att besöka.

Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktlånar material endast till studenter och personal vid Sophiahemmet högskola samt till personal vid Sophiahemmets sjukhus. Till utomstående lånar Sophiahemmet Högskolas bibliotek endast ut litteratur som fjärrlån via annat bibliotek.

Bibliotekskatalogen Sophialine

Bibliotekets böcker är registrerade i Bibliotekskatalogen Sophialine.

Lånekort

Du som är ny student på ett utbildningsprogram och som har en schemalagd visning av biblioteket inbokad får låna först efter visningstillfället av biblioteket. Övriga kontaktar biblioteket. När du skaffar lånekort måste du ha med dig giltig legitimation.

Du har möjlighet att byta pinkod till valfri 4-siffrig kod. Kontakta biblioteket om du vill byta pinkod.

Förseningsavgift tas ut för försenade kursböcker.

Omlån

Du kan låna om en bok om ingen har reserverat den. I första hand sker omlån via bibliotekskatalogen eller via e-post.
Om dina lån är försenade måste du kontakta biblioteksexpeditionen via e-post för omlån.

Reservationer

Om du vill reservera en bok som är utlånad kan du skicka e-post till biblioteket med boktitel, ditt namn/lånenummer samt mobilnummer. Det går också att komma till biblioteket och fylla i reservationsblankett.
Du kan bara reservera en bok om alla exemplar är utlånade. Det är inte möjligt att reservera via katalogen. Det är kostnadsfritt att reservera böcker. Vi aviserar i första hand via SMS.

Återlämning

Återlämning av böcker kan ske på något av följande sätt:

– I återlämningslådan utanför bibliotekets ingång på plan 2.
– Till bibliotekspersonalen.
– När biblioteket är stängt kan böcker återlämnas i brevlådan till höger om ingång R.
– Det går också bra att skicka tillbaka böckerna med post. Postadressen finns på sidan Kontakter.

Beställa artiklar

Artiklar som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek.

Kostnad för beställning av artiklar är 50 kr/artikel fr.o.m 1 januari 2020 (oavsett antal sidor). Ska artikeln skickas med post tillkommer en portokostnad på 10 kr/artikel. För personal är fjärrlån kostnadsfria. Biblioteket förmedlar enbart papperskopior, inte elektroniska versioner, av artiklarna.

Beställning av artikelkopior sker via beställningsformulär direkt från referens i databaserna. Kontakta biblioteket om det gäller en artikel som inte är indexerad i någon databas som Sophiahemmet Högskola har tillgång till.

Fjärrlån av böcker

Böcker som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek.

Fjärrlån av böcker från nordiska bibliotek är kostnadsfria. Lånetid och villkor bestäms av det utlånande biblioteket. Kurslitteratur och skönlitteratur lånas inte in via fjärrlån, inte heller material som biblioteket äger men som är utlånat. Kontakta biblioteket om du vill fjärrlåna en bok.

Andra bibliotek i Stockholm

Danderyds sjukhus fackbibliotek
Studerande som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Danderyds sjukhus har möjlighet att använda fackbiblioteket

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Bibliotek i Stockholmsområdet
Katalogsök i bibliotek i Stockholms län inkl. alla kommunbibliotek

GIH:s bibliotek

Karolinska institutets bibliotek (KIB)
KIB Solna Bz, Berzelius väg 7B
KIB Huddinge, Alfred Nobels allé 8

KTH:s bibliotek

Riksdagsbiblioteket

Stockholms universitetsbibliotek