English
Meny

Låna och beställa

Information om hur du lånar i biblioteket, reserverar, beställer artiklar, lånar material vi inte har på plats samt tips om andra bibliotek att besöka.

Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktlånar material endast till studenter och personal vid Sophiahemmet högskola samt till personal vid Sophiahemmets sjukhus. Till utomstående lånar Sophiahemmet Högskolas bibliotek endast ut litteratur som fjärrlån via annat bibliotek.

Bibliotekskatalogen Sophialine

Bibliotekets böcker är registrerade i Bibliotekskatalogen Sophialine.

Lån

Studerande och personal vid Sophiahemmet Högskola samt personal vid Sophiahemmets Sjukhus har rätt att låna hem material från Sophiahemmet Högskolas bibliotek.

Utomstående kan läsa litteratur på plats i biblioteket eller begära som fjärrlån via ett annat bibliotek. Litteratur som är kurslitteratur på Sophiahemmet Högskola lånas inte ut via fjärrlån.

Du som är ny student på ett utbildningsprogram och som har en schemalagd visning av biblioteket inbokad får låna först efter visningstillfället av biblioteket. Övriga kontaktar biblioteket.
När du skaffar lånekort måste du ha med dig giltig legitimation.

Bibliotekets böcker finns registrerade i bibliotekskatalogen.

Kursböcker har 7 dagars lånetid. Övriga böcker 28 dagar.

Förseningsavgift tas ut för försenade kursböcker.

Omlån

Du kan låna om en bok om ingen har reserverat den.

– Du är alltid själv ansvarig för att återlämning eller omlån sker i tid.
– Omlån görs via ”Mina lån och reservationer” i bibliotekskatalogen eller via e-post till biblioteket.
– För att låna om i katalogen behöver du veta ditt lånekortsnummer och pinkod. Kontakta biblioteket om du vill byta pinkod.
– Om dina lån är försenade måste du kontakta biblioteksexpeditionen via e-post för omlån.
– Max 10 omlån/bok/utlåningsperiod. Sen måste du visa upp böckerna om du vill fortsätta att låna om.
– Förseningsavgift tas ut för försenade kursböcker.

Reservationer

Om alla exemplar av en bok är utlånade kan du göra en reservation.

– Fyll i bibliotekets elektroniska blankett för bokreservationer.
– Länk finns även i bibliotekskatalogen.
– Vi ställer inte undan kursböcker som finns inne. Först till kvarn gäller. Kolla i bibliotekskatalogen om boken finns inne eller inte innan du kontaktar biblioteket. Daglåneexemplaret (står EJ HEMLÅN i katalogen) lånas ut manuellt och kan vara utlånat trots att det ser ut som om det finns inne.
– Du kan inte reservera en bok som redan är utlånad på dig just nu. Du måste först lämna tillbaka innan du kan reservera.
– Det är gratis att reservera böcker.
– Vi aviserar i första hand via SMS.

Återlämning

Återlämning av böcker kan ske på något av följande sätt:

– I återlämningslådan utanför bibliotekets ingång på plan 2.
– Till bibliotekspersonalen.
– När biblioteket är stängt kan böcker återlämnas i brevlådan till höger om ingång R.
– Det går också bra att skicka tillbaka böckerna med post. Poststämpeln gäller som returdatum. Postadressen finns bland annat på sidan Kontakter.

Förseningsavgifter

Förseningsavgift tas ut för försenade kursböcker, se Låneregler_.
– För att undvika förseningsavgift måste böckerna ligga i återlämningslådan eller brevlådan senast kl. 8 morgonen efter sista återlämningsdag.

Beställa artiklar

Artiklar som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek.

Kostnad för beställning av artiklar är 50 kr/artikel (oavsett antal sidor). Ska artikeln skickas med post tillkommer en portokostnad på 10 kr/artikel. För personal är fjärrlån kostnadsfria. Biblioteket förmedlar enbart papperskopior, inte elektroniska versioner, av artiklarna.

Beställning av artikelkopior sker via beställningsformulär direkt från databaserna. Kontakta biblioteket om det gäller en artikel som inte är indexerad i någon databas som Sophiahemmet Högskola har tillgång till.

Fjärrlån av böcker

Böcker som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek.

Fjärrlån av böcker från nordiska bibliotek är kostnadsfria. Lånetid och villkor bestäms av det utlånande biblioteket. Kurslitteratur och skönlitteratur lånas inte in via fjärrlån, inte heller material som biblioteket äger men som är utlånat. Kontakta biblioteket om du vill fjärrlåna en bok.

Andra bibliotek i Stockholm

Danderyds sjukhus fackbibliotek
Studerande som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Danderyds sjukhus har möjlighet att använda fackbiblioteket.

GIH:s bibliotek

Karolinska institutets bibliotek (KIB)
KIB Solna Bz, Berzelius väg 7B
KIB Huddinge, Alfred Nobels allé 8

KTH:s bibliotek

Marie Cederschiöld Högskola – (fd Ersta Sköndal Bräcke Högskola)

Riksdagsbiblioteket

Stockholms universitetsbibliotek

Bibliotek i Stockholmsområdet Gemensamt katalogsök i många bibliotek i Stockholms län inkl. alla kommunbibliotek