Meny

Låna och beställa

Information om hur du lånar i biblioteket, beställer artiklar eller lånar material vi inte har på plats samt tips om andra bibliotek att besöka. Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktlånar endast material till studenter och personal vid Sophiahemmet högskola samt till personal vid Sophiahemmet sjukhus. Till utomstående lånar Sophiahemmet Högskolas bibliotek endast ut litteratur som fjärrlån via annat bibliotek.

Bibliotekskatalogen Sophialine

Bibliotekets böcker är registrerade i Bibliotekskatalogen Sophialine.

Lånekort

Du som är ny student på ett utbildningsprogram och som har en schemalagd visning av biblioteket inbokad får låna först efter visningstillfället av biblioteket. Övriga kontaktar biblioteket. När du skaffar lånekort måste du ha med dig giltig legitimation.

Du har möjlighet att byta pinkod till valfri 4-siffrig kod. Kontakta biblioteket om du vill byta pinkod.

Förseningsavgift tas ut för försenade kursböcker.

Omlån

Du kan låna om via bibliotekskatalogen, via e-post, telefon eller personligt besök. Du kan låna om högst 10 gånger, förutsatt att ingen annan reserverat titeln. Kontakta biblioteksexpeditionen för omlån av försenade lån.

Reservationer

Om du vill reservera en bok som är utlånad kan du antingen komma till biblioteket och fylla i reservationsblankett eller maila in uppgift om vilken bok som du vill reservera, ditt namn och mobilnummer eller e-postadress. Det är kostnadsfritt att reservera bok. Vi aviserar i första hand via SMS.

Beställa artiklar

Artiklar som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek.

Kostnad för beställning av artiklar är 50 kr/artikel fr.o.m 1 januari 2020 (oavsett antal sidor). Ska artikeln skickas med post tillkommer en portokostnad på 10 kr/artikel. För personal är fjärrlån kostnadsfria. Biblioteket förmedlar enbart papperskopior, inte elektroniska versioner, av artiklarna.

Beställning av artikelkopior sker i första hand via beställningsformulär direkt från referens i databaserna. Det går också att lämna skriftligt underlag (t ex databasutskrifter) med så kompletta uppgifter som möjligt till informationsdisken eller via e-post: biblioteket@shh.se.

Fjärrlån av böcker

Böcker som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek.

Fjärrlån av böcker från nordiska bibliotek är kostnadsfria. Lånetid och villkor bestäms av det utlånande biblioteket. Kurslitteratur och skönlitteratur lånas inte in via fjärrlån, inte heller material som biblioteket äger men som är utlånat. Kontakta biblioteket om du vill fjärrlåna en bok.

Andra bibliotek i Stockholm

Danderyds sjukhus fackbibliotek
Studerande som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Danderyds sjukhus har möjlighet att använda fackbiblioteket

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Bibliotek i Stockholmsområdet
Katalogsök i bibliotek i Stockholms län inkl. alla kommunbibliotek

GIH:s bibliotek

Karolinska institutets bibliotek (KIB)
KIB Solna Bz, Berzelius väg 7B
KIB Huddinge, Alfred Nobels allé 8

KTH:s bibliotek

Riksdagsbiblioteket

Stockholms universitetsbibliotek