English
Meny

Nathan Weiss

I min forskning vill jag fördjupa och förstå orsakerna bakom smärtproblematik, i synnerhet rygg- och nacksmärta, vilka leder till stort lidande och funktionsbegränsningar. Jag är särskilt intresserad av kopplingen mellan psykisk ohälsa, psykologiska faktorer och smärtproblematik. Mitt kliniska arbete som naprapat väckte ett intresse för patienters smärtproblematik, och gav mig en bredare förståelse för de potentiella bakomliggande orsakerna.

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på hur kiropraktorer och naprapater hanterar och påverkas av covid 19-pandemin i Sverige. Jag studerar specifikt kopplingen mellan pandemin och psykisk ohälsa, smärta samt oro hos kiropraktorer och naprapater. Målet är att förhindra fysisk och psykisk ohälsa samt öka beredskapen inför potentiellt kommande kriser. Forskningen ämnar ligga till grund för fortsatta studier av arbetsrelaterade risker och faktorer för hälsa och ohälsa, vilka kan ha betydelse för vårdgivares framtida hälsa.

Pågående projekt

Corona And Manual Professions (CAMP) undersöker hur kiropraktorer och naprapater hanterar och påverkas av covid 19-pandemin i Sverige.

Karolinska football Injury Cohort study (KIC) syftar till att studera riskfaktorer för fotbollsrelaterade skador hos unga kvinnliga fotbollsspelare.

Nathan Weiss

Titel
Doktorand, Fil. mag, Leg. naprapat

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 23 54

E-postadress
Nathan.weiss@shh.se

ORCID
0000-0002-1814-020X

Avhandlingens prel. titel
Musculoskeletal pain, psychological distress, and worries in manual therapists during the COVID-19 pandemic in Sweden

Planerad disputation
2025

Kortfakta

Doktorandstudier vid Sophiahemmet Högskola

En del av forskargruppen MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid Sophiahemmet Högskola

Föreläser inom folkhälsovetenskap vid Naprapathögskolan

Handledare till C- och D-uppsatsstudenter vid Karolinska Institutet och Naprapathögskolan

Nyheter och Press

De forskar för folkhälsan