English
Meny

Fakta om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola ingår i Sophiahemmet, ideell förening och är en del av koncernen Sophiahemmet. Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB utför utbildningsuppdrag för privata och offentliga aktörer i egen regi.

Bolagsinformation

Sophiahemmet Högskola

Org nr: 802006-8741
Sophiahemmet Högskola
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Peter Seger
Rektor: Johanna Adami

Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB

Org nnr: 556617-5534
Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Johanna Adami

Antal studenter: 1 300

2020

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  784
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 609
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 175

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 55
– varav grundnivå: 39
– varav avancerad nivå: 16

2019

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  708
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 559
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 149

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 58
– varav grundnivå: 29
– varav avancerad nivå: 29

Antal avlagda examina

2020

Sjuksköterskeexamen: 168
Kandidatexamen: 168
Specialistsjuksköterskeexamen: 96
Magisterexamen: 118
Barnmorskeexamen: 23

2019

Sjuksköterskeexamen: 165
Kandidatexamen: 175
Specialistsjuksköterskeexamen: 113
Magisterexamen: 126
Barnmorskeexamen: 16

Program och fristående kurser

Läs mer här.

Examensrätt

Examensrätt för forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Sophiahemmet Högskola har nu möjlighet att examinera på den högsta akademiska nivån – doktorsexamen.

Medarbetare

2020

Antal heltidstjänster: 94
Administrativ, teknisk och bibliotekspersonal: 29
Professorer: 8
Docenter: 12
Övriga med doktorsexamen: 20
Doktorander: 17
Personal (hel- eller deltidsanställda): 109

Ekonomisk redovisning

2020

Verksamhetens intäkter (TKR)
Statliga anslag, utbildning: 87 597
Statliga anslag, forskning: 5 083
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 8 664
Intäkter av bidrag: 31 140
Finansiella intäkter: 0
Summa intäkter: 132 484

Verksamhetens kostnader (TKR)
Kostnader för personal: -84 433
Kostnader för lokaler: -13 027
Övriga driftkostnader: -34 022
Finansiella kostnader: -18
Avskrivningar och nedskrivningar: -1 042
Summa kostnader: -132 542

2019

Verksamhetens intäkter (TKR)
Statliga anslag, utbildning: 82 382
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 7 677
Intäkter av bidrag: 25 624
Finansiella intäkter: 0
Summa intäkter: 120 683

Verksamhetens kostnader (TKR)
Kostnader för personal: -74 579
Kostnader för lokaler: -13 067
Övriga driftkostnader: -33 687
Finansiella kostnader: -6
Avskrivningar och nedskrivningar: – 1 179
Summa kostnader: -122 518

Forskning (TKR)

2020

Statliga forskningsanslag: 5 083
Övriga bidrag: 22 407
Övriga intäkter: 899
Personalkostnader: -19 650
Övriga driftkostnader: -8 739

2019

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 19 706
Personalkostnader: -15 433
Övriga driftkostnader: -9 273

Kontaktuppgifter