Meny

Fakta om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola ingår i Sophiahemmet, ideell förening och är en del av koncernen Sophiahemmet. Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB utför utbildningsuppdrag för privata och offentliga aktörer i egen regi.

Bolagsinformation

Sophiahemmet Högskola

Org nr: 802006-8741
Sophiahemmet Högskola
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Peter Seger
Rektor: Johanna Adami

Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB

Org nnr: 556617-5534
Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Johanna Adami

Antal studenter: 1 300

2017

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  663
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 513
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 150

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 105
– varav grundnivå: 59
– varav avancerad nivå: 47

2016

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  642
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 485
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 157

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 101
– varav grundnivå: 53
– varav avancerad nivå: 48

Antal avlagda examina

2017

Sjuksköterskeexamen: 134
Kandidatexamen: 146
Specialistsjuksköterskeexamen: 95
Magisterexamen: 113
Barnmorskeexamen: 24

2016

Sjuksköterskeexamen: 123
Kandidatexamen: 159
Specialistsjuksköterskeexamen: 98
Magisterexamen: 123
Barnmorskeexamen: 17

Examensrätt

Examensrätt för forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Sophiahemmet Högskola har nu möjlighet att examinera på den högsta akademiska nivån – doktorsexamen.

Medarbetare

2017

Antal heltidstjänster: 80
Administrativ, teknisk och bibliotekspersonal: 27
Lärare, totalt: 59
– professorer: 5
– docenter: 5
– övriga med doktorsexamen: 18
– med licentiatexamen: 1
– med magisterexamen: 30
– övriga lärare
Doktorander (extern eller intern finansiering): 18
Personal (hel- eller deltidsanställda): 88
Personal totalt (inklusive anknutna doktorander): 94

Ekonomisk redovisning

2017

Verksamhetens intäkter (TKR)

Statliga anslag, utbildning: 76 925
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 10 803
Intäkter av bidrag: 14 421
Finansiella intäkter: 2
Summa intäkter: 107 151

Verksamhetens kostnader (TKR)

Kostnader för personal: -62 495
Kostnader för lokaler: -11 904
Övriga driftkostnader: -30 934
Finansiella kostnader: -6
Avskrivningar och nedskrivningar: – 2 221
Summa kostnader: -107 560

Verksamhetsutfall: -409

2016

Verksamhetens intäkter (TKR)

Statliga anslag, utbildning: 68 599
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 13 973
Intäkter av bidrag: 15 558
Finansiella intäkter: 0
Summa intäkter: 103 130

Verksamhetens kostnader (TKR)

Kostnader för personal: -64 651
Kostnader för lokaler: -10 959
Övriga driftkostnader: -23 581
Finansiella kostnader: -5
Avskrivningar och nedskrivningar: – 2 875
Summa kostnader: -102 071

Verksamhetsutfall: -1 059

Forskning (TKR)

2017

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 15 719
Personalkostnader: -11 836
Övriga driftkostnader: -8 883
Resultat 0

2016

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 15 876
Personalkostnader: -12 278
Övriga driftkostnader: -8 598
Resultat 0

Kontaktuppgifter
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen