Meny

Fakta om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola ingår i Sophiahemmet, ideell förening och är en del av koncernen Sophiahemmet. Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB utför utbildningsuppdrag för privata och offentliga aktörer i egen regi.

Bolagsinformation

Sophiahemmet Högskola

Org nr: 802006-8741
Sophiahemmet Högskola
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Peter Seger
Rektor: Johanna Adami

Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB

Org nnr: 556617-5534
Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Johanna Adami

Antal studenter: 1 300

2018

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  702
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 538
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 165

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 82
– varav grundnivå: 59
– varav avancerad nivå: 47

2017

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  663
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 513
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 150

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 105
– varav grundnivå: 59
– varav avancerad nivå: 47

Antal avlagda examina

2018

Sjuksköterskeexamen: 144
Kandidatexamen: 181
Specialistsjuksköterskeexamen: 140
Magisterexamen: 146
Barnmorskeexamen: 17

2017

Sjuksköterskeexamen: 134
Kandidatexamen: 146
Specialistsjuksköterskeexamen: 95
Magisterexamen: 113
Barnmorskeexamen: 24

Program och fristående kurser

Läs mer här.

Examensrätt

Examensrätt för forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Sophiahemmet Högskola har nu möjlighet att examinera på den högsta akademiska nivån – doktorsexamen.

Medarbetare

2018

Antal heltidstjänster: 85
Administrativ, teknisk och bibliotekspersonal: 26
Lärare, totalt: 63
– professorer: 8
– docenter: 9
– övriga med doktorsexamen: 14
– med magisterexamen: 32
Doktorander (extern eller intern finansiering): 27
Personal (hel- eller deltidsanställda): 90
Personal totalt (inklusive anknutna doktorander): 105
Personal (hel- eller deltidsanställda): 88
Personal totalt (inklusive anknutna doktorander): 94

Ekonomisk redovisning

2018

Verksamhetens intäkter (TKR)
Statliga anslag, utbildning: 81 292
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 9 359
Intäkter av bidrag: 19 834
Finansiella intäkter: 4
Summa intäkter: 115 489

Verksamhetens kostnader (TKR)
Kostnader för personal: -68 553
Kostnader för lokaler: -12 642
Övriga driftkostnader: -32 220
Finansiella kostnader: -8
Avskrivningar och nedskrivningar: – 1 629
Summa kostnader: -115 051

2017

Verksamhetens intäkter (TKR)Statliga anslag, utbildning: 76 925
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 10 803
Intäkter av bidrag: 14 421
Finansiella intäkter: 2
Summa intäkter: 107 151

Verksamhetens kostnader (TKR)
Kostnader för personal: -62 495
Kostnader för lokaler: -11 904
Övriga driftkostnader: -30 934
Finansiella kostnader: -6
Avskrivningar och nedskrivningar: – 2 221
Summa kostnader: -107 560
Verksamhetsutfall: -409

Forskning (TKR)

2018

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 16 364
Personalkostnader: -12 998
Övriga driftkostnader: -8 366
Resultat 0

2017

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 15 719
Personalkostnader: -11 836
Övriga driftkostnader: -8 883
Resultat 0

Kontaktuppgifter
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen