Meny

Fakta om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola ingår i Sophiahemmet, ideell förening och är en del av koncernen Sophiahemmet. Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB utför utbildningsuppdrag för privata och offentliga aktörer i egen regi.

Bolagsinformation

Sophiahemmet Högskola

Org nr: 802006-8741
Sophiahemmet Högskola
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Peter Seger
Rektor: Johanna Adami

Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB

Org nnr: 556617-5534
Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Johanna Adami

Antal studenter: 1 300

2019

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  708
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 559
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 149

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 58
– varav grundnivå: 29
– varav avancerad nivå: 29

2018

Antal helårsstudenter (reguljär högskoleutbildning):  702
– varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 538
– varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 165

Antal helårsstudenter (uppdragsutbildning): 82
– varav grundnivå: 59
– varav avancerad nivå: 47

Antal avlagda examina

2019

Sjuksköterskeexamen: 165
Kandidatexamen: 175
Specialistsjuksköterskeexamen: 113
Magisterexamen: 126
Barnmorskeexamen: 16

2018

Sjuksköterskeexamen: 144
Kandidatexamen: 181
Specialistsjuksköterskeexamen: 140
Magisterexamen: 146
Barnmorskeexamen: 17

Program och fristående kurser

Läs mer här.

Examensrätt

Examensrätt för forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Sophiahemmet Högskola har nu möjlighet att examinera på den högsta akademiska nivån – doktorsexamen.

Medarbetare

2019

Antal heltidstjänster: 86
Administrativ, teknisk och bibliotekspersonal: 27
Professorer: 8
Docenter: 11
Övriga med doktorsexamen: 15
Med magisterexamen: 34
Doktorander: 18
Personal (hel- eller deltidsanställda): 102
Personal totalt (inklusive anknutna doktorander): 103

Ekonomisk redovisning

2019

Verksamhetens intäkter (TKR)
Statliga anslag, utbildning: 82 382
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 7 677
Intäkter av bidrag: 25 624
Finansiella intäkter: 0
Summa intäkter: 120 683

Verksamhetens kostnader (TKR)
Kostnader för personal: -74 579
Kostnader för lokaler: -13 067
Övriga driftkostnader: -33 687
Finansiella kostnader: -6
Avskrivningar och nedskrivningar: -1 179
Summa kostnader: -122 518

2018

Verksamhetens intäkter (TKR)
Statliga anslag, utbildning: 81 292
Statliga anslag, forskning: 5 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar: 9 359
Intäkter av bidrag: 19 834
Finansiella intäkter: 4
Summa intäkter: 115 489

Verksamhetens kostnader (TKR)
Kostnader för personal: -68 553
Kostnader för lokaler: -12 642
Övriga driftkostnader: -32 220
Finansiella kostnader: -8
Avskrivningar och nedskrivningar: – 1 629
Summa kostnader: -115 051

Forskning (TKR)

2019

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 19 706
Personalkostnader: -15 433
Övriga driftkostnader: -9 273

2018

Statliga forskningsanslag: 5 000
Övriga bidrag: 16 364
Personalkostnader: -12 998
Övriga driftkostnader: -8 366

Kontaktuppgifter