Meny

Biblioteket

en plats för alla

Observera: Biblioteket utökar öppettiderna när höstterminen börjar och har därför återinfört 7-dagars lånetid!

Öppettider:

23 augusti – tillsvidare:
Måndag, tisdag, onsdag: 08.30-18.00.
Torsdag, fredag: 08.30-16.00.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakta biblioteket i första hand via e-post: biblioteket@shh.se 
Telefon 08-406 28 85 bemannas under bibliotekets öppettider.
Övriga tider telefonsvarare.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Träffa en bibliotekarie via Zoom.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regler och rutiner 

Biblioteket har utökat sina öppettider till höstterminen 2021.

Utlån
– I augusti återinförs 7-dagars lånetid.

Reservationer
– Du kan bara reservera en bok om alla exemplar är utlånade.
– Vi ställer inte undan kursböcker som finns inne! Först till kvarn gäller. Kolla i bibliotekskatalogen om boken finns inne eller inte innan du kontaktar biblioteket. Daglåneexemplaret (står EJ HEMLÅN i katalogen) lånas ut manuellt och kan vara utlånat trots att det ser ut som om det finns inne.
– Det är inte möjligt att reservera via katalogen. Skicka istället e-post till biblioteket med boktitel, ditt namn/lånenummer samt mobilnummer.

Omlån och återlämning
– Du är alltid själv ansvarig för att återlämning eller omlån sker i tid.
– Omlån görs via bibliotekskatalogen eller via e-post till biblioteket. E-posten bemannas alla vardagar.
– I augusti återinförs max 10 omlån/bok/utlåningsperiod.
– Återlämning av böcker kan ske på något av följande sätt:

  • – I återlämningslådan utanför bibliotekets ingång.
    – Till bibliotekspersonalen.
    – När biblioteket är stängt kan böcker återlämnas i brevlådan till höger om ingång R.
    – Det går också bra att skicka tillbaka böckerna med post. Postadressen finns längre ner på sidan.

Förseningsavgifter
– Förseningsavgifter tas ut för försenade kursböcker.
– För att undvika förseningsavgift måste böckerna ligga i återlämningslådan eller brevlådan senast kl. 8 morgonen efter sista återlämningsdag.

Beställning av artiklar
– Beställning av artikelkopior sker via beställningsformulär direkt från referens i databaserna.
– Hemskickande av beställda artiklar sker mot ordinarie fjärrlånekostnad + portoavgift.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Databaser, e-resurser och tillgång till artiklar i fulltext

Databaser, e-resurser och artiklar i fulltext når du via databaser och VPN-uppkoppling.
Obs! Har du problem att koppla upp dig på VPN – kontakta IT-avdelningen servicedesk@sophiahemmet.se eller 08-406 25 25.

Sophiahemmet Högskola prenumererar på en del elektroniska artiklar. Dessa nås via databaserna CINAHL Complete, Academic Search Elite, PsycINFO och PubMed.

Sophiahemmet Högskola har tillgång till e-böcker via E-book Central och Sage Reseach Methods. Läs mer på sidan e-böcker.
Via högskolans bibliotek kan du inte nå e-böcker eller digitala supplement till tryckta kursböcker från svenska förlag. Sådana licenser är kopplade till eget inköp av boken. Vissa allmänna böcker kan eventuellt lånas via ditt folkbibliotek.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Databashandledning

Databashandledning i samband med självständigt arbete erbjuds via Zoom. Blankett finns i Canvas-kurserna Informationskompetens (i modulen Länkar) och i kursen Självständigt arbete.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Studerande på distansprogram

Du som är studerar på distansprogram vid Sophiahemmet Högskola och bor utanför Stockholms län har möjlighet att få böcker hemskickade.
Du ansvarar själv för att returnera böcker och kostnaden för returfrakten. Poststämpel gäller som återlämningsdatum. Frågor och beställning: kontakta biblioteket via e-post.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-406 28 85
Telefonen bemannas under våra öppettider.
Kontakta biblioteket i första hand via e-post.

E-post:

biblioteket@shh.se

Personal

Öppettider och adress

Öppettider:

Öppettider höstterminen:
Måndag, tisdag, onsdag 08.30-18.00
Torsdag, fredag 08.30-16.00

Besöksadress:

Valhallavägen 91, Hus R, plan 2

Postadress:

Sophiahemmet Högskola
Biblioteket
Box 5605
114 86 Stockholm

Söka

Biblioteket ger dig tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material t.ex. böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, självständiga arbeten och bibliografiska databaser.

Söka

Låna och beställa

Här får du information om hur du lånar i biblioteket, beställer artiklar eller lånar material vi inte har på plats samt tips om andra bibliotek att besöka.

Låna och beställa

Skriva och publicera

Bibliotekets tjänster och hjälpmedel vid akademiskt skrivande av t.ex. inlämningsuppgifter eller självständigt arbete. Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Skriva och publicera

Om biblioteket

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur och informationstjänster för högskolans undervisning och forskning samt att genom undervisning och handledning i informationssökning ge sina målgrupper redskap för att nå en högre grad av informationskompetens. Biblioteket är också en uppskattad studie- och mötesplats.

Om biblioteket

Biblioteket

Biblioteket är navet på Sophiahemmet Högskola. En välkomnande studiemiljö och mötesplats där det erbjuds professionell hjälp för att exempelvis hitta relevant litteratur eller handledning vid databassökningar. Här finns det mesta för studenter, lärare och forskare som verkar inom omvårdnadsvetenskap eller medicinsk vetenskap.