Meny

Biblioteket

en plats för alla

Biblioteket har sommarstängt 2020-06-22 — 2020-08-16

Vi planerar att öppna igen måndag 17/8!

Öppettider 17/8-29/8: Måndag-torsdag kl. 10.00-15.00.

Observera! I och med att biblioteket öppnar igen kommer vi att återgå till att ta ut avgift för försenade kursböcker och portoavgift för hemskickade artiklar.
Det kommer att vara möjligt att reservera böcker som är utlånade.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Obs ! Vi lägger ut ny information kontinuerligt på denna sida.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakta biblioteket via e-post: biblioteket@shh.se 
Obs! Vår telefon är avstängd under vår stängningsperiod.

Ingen återlämning av lånade böcker ska ske i våra återlämningsfack utanför biblioteket v. 26-31, men återlämning kan ske i samband med tentaveckan v. 32 och introduktionsvecka för nya studenter v. 33.

Öppettider 17/8-29/8:
Måndag-torsdag 10.00-15.00

I och med att biblioteket öppnar igen kommer vi att återgå till att ta ut avgift för försenade kursböcker och portoavgift för hemskickade artiklar.
Det kommer att bli möjligt att reservera böcker som är utlånade.

[Uppdaterat 2020-08-10]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Databaser och e-resurser når du via: https://www.shh.se/sv/bibliotek/soka/databaser/ och VPN-uppkoppling.
Obs ! Har du problem att koppla upp dig på VPN – kontakta IT-avdelningen servicedesk@sophiahemmet.se eller 08/406 25 25.

Sophiahemmet Högskola har tillgång till e-böcker via E-book Central och Sage Reseach Methods. Läs mer på sidan https://www.shh.se/sv/bibliotek/soka/e-bocker/
Observera att du inte via högskolans bibliotek kan nå e-böcker eller digitala supplement till tryckta kursböcker från svenska förlag. Sådana licenser är kopplade till eget inköp av boken. Vissa allmänna böcker kan eventuellt lånas via ditt folkbibliotek.

Databashandledning i samband med självständigt arbete kommer att erbjudas enbart via Zoom även under höstterminen 2020.

Öppettider och adress

Öppettider:

OBS! Biblioteket  har begränsat öppethållande tills vidare på grund av covid-19-läget.

Sommarstängt: 22/6-16/8

Öppettider 17/8-29/8:
Måndag-torsdag kl. 10.00-15.00.

Öppettider under termin:
Måndag-torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress:

Valhallavägen 91, Hus R, plan 2

Postadress:

Sophiahemmet Högskola
Biblioteket
Box 5605
114 86 Stockholm

Söka

Biblioteket ger dig tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material t.ex. böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, självständiga arbeten och bibliografiska databaser.

Läs mer här

Låna och beställa

Här får du information om hur du lånar i biblioteket, beställer artiklar eller lånar material vi inte har på plats samt tips om andra bibliotek att besöka.

Läs mer här

Skriva och publicera

Bibliotekets tjänster och hjälpmedel vid akademiskt skrivande av t.ex. inlämningsuppgifter eller självständigt arbete. Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Läs mer här

Om biblioteket

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur och informationstjänster för högskolans undervisning och forskning samt att genom undervisning och handledning i informationssökning ge sina målgrupper redskap för att nå en högre grad av informationskompetens. Biblioteket är också en uppskattad studie- och mötesplats.

Läs mer här

Biblioteket

Biblioteket är navet på Sophiahemmet Högskola. En välkomnande studiemiljö och mötesplats där det erbjuds professionell hjälp för att exempelvis hitta relevant litteratur eller handledning vid databassökningar. Här finns det mesta för studenter, lärare och forskare som verkar inom omvårdnadsvetenskap eller medicinsk vetenskap.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen