Meny

Biblioteket

en plats för alla

Biblioteket är tyvärr stängt tills vidare

Obs ! Vi lägger ut ny information kontinuerligt på denna sida.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Återlämna bibliotekets böcker eller låna om dem på sommarlån. NYTT: Nu finns det fler tider att anmäla sig till!
Nu finns det tider när du kan lämna tillbaka bibliotekets böcker. Vill du behålla böckerna över sommaren ska du låna om dem på sommarlån.

Daglåneexemplar (böcker med röd etikett med texten EJ HEMLÅN eller texten TILLHÖR REFERENSBIBLIOTEKET) och skåpnycklar måste återlämnas. Dessa går inte att låna på sommarlån
Obs! Passérkort krävs för att komma in i hus R.

Anmäl dig till en tid om du vill återlämna: https://a.entergate.se/sophiahemmet/aterlamning
[Uppdaterat 200602]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Biblioteket kommer att ha ett nytt tillfälle för hämta ut förhandsbeställda böcker under vecka 24.
Läs mer här för beställning: https://a.entergate.se/sophiahemmet/0610
Böckerna hämtas personligen med legitimation. EJ via ombud. Obs! Passerkort krävs för att komma in i hus R.

[Uppdaterat 200602]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Du kommer i kontakt med jourhavande bibliotekarie via e-post: biblioteket@shh.se (ej via telefon) och du kan fortsatt ställa frågor till oss den vägen, men du kommer tyvärr inte kunna låna fysiska böcker hos oss just nu (förutom vid de tillfällen biblioteket erbjuder möjlighet att förhandsbeställda böcker via särskild blankett,  vilket annonseras högst upp på denna sida). Du kan inte heller studera i bibliotekslokalen under vår stängning.

Ingen återlämning av lånade böcker ska ske i våra återlämningsfack utanför biblioteket under vår stängningsperiod, se information överst på sidan angående återlämning.

Inga övertidsavgifter tas ut under stängningstiden. Det går inte att reservera böcker/ställa sig i kö, däremot erbjuder vi särskilda utlämningstider förhandsbokade böcker. Läs mer högst upp på denna sida!

Databaser och e-resurser når du via: https://www.shh.se/sv/bibliotek/soka/databaser/ och VPN-uppkoppling. Obs ! Har du problem att koppla upp dig på VPN – kontakta IT-avdelningen servicedesk@sophiahemmet.se eller 08/406 25 25.

Vi har inte möjlighet att förmedla fjärrlån av böcker under stängningen. Vi försöker förmedla fjärrlån av artiklar som vi utan portoavgift skickar hem (däremot ordinarie kostnad för artikelbeställning), räkna dock med längre leveranstid.

Sophiahemmet Högskola har tillgång till e-böcker via E-book Central och Sage Reseach Methods. Läs mer på sidan https://www.shh.se/sv/bibliotek/soka/e-bocker/
Observera att du inte via högskolans bibliotek kan nå e-böcker eller digitala supplement till tryckta kursböcker från svenska förlag. Sådana licenser är kopplade till eget inköp av boken. Vissa allmänna böcker kan eventuellt lånas via ditt folkbibliotek.

Databashandledning i samband med självständigt arbete kommer att erbjudas via zoom under vår stängningsperiod.

Vi beklagar den rådande situationen, men hoppas att vi tillsammans kan göra det bästa av den.

Öppettider och adress

Öppettider:

OBS! Biblioteket är stängt tills vidare på grund av covid-19-läget.

Öppettider under termin:
Måndag-torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress:

Valhallavägen 91, Hus R, plan 2

Postadress:

Sophiahemmet Högskola
Biblioteket
Box 5605
114 86 Stockholm

Söka

Biblioteket ger dig tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material t.ex. böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, självständiga arbeten och bibliografiska databaser.

Läs mer här

Låna och beställa

Här får du information om hur du lånar i biblioteket, beställer artiklar eller lånar material vi inte har på plats samt tips om andra bibliotek att besöka.

Läs mer här

Skriva och publicera

Bibliotekets tjänster och hjälpmedel vid akademiskt skrivande av t.ex. inlämningsuppgifter eller självständigt arbete. Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Läs mer här

Om biblioteket

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur och informationstjänster för högskolans undervisning och forskning samt att genom undervisning och handledning i informationssökning ge sina målgrupper redskap för att nå en högre grad av informationskompetens. Biblioteket är också en uppskattad studie- och mötesplats.

Läs mer här

Biblioteket

Biblioteket är navet på Sophiahemmet Högskola. En välkomnande studiemiljö och mötesplats där det erbjuds professionell hjälp för att exempelvis hitta relevant litteratur eller handledning vid databassökningar. Här finns det mesta för studenter, lärare och forskare som verkar inom omvårdnadsvetenskap eller medicinsk vetenskap.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen