English
Meny

Likabehandlingsråd

Likabehandlingsrådet arbetar med att förbättra och främja likabehandling för studenter och blivande studenter samt verkar för mångfalden på högskolan.

Rådet är ett stöd till rektor och ser till att de krav på likabehandling och icke-diskriminering som ställs på högskolan uppfylls enligt rådande lagstiftning. Likabehandlingsrådet ser till att utbildningsplaner och undervisning håller hög kvalité mot bakgrund av lärosätets Likabehandlingsplan som regelbundet uppdateras.

I brochyren ”Hur vi arbetar med Likabehandling på Sophiahemmet Högskola” finns ytterligare information hur ett diskrimineringsärende anmäls.

Följande funktioner är representerade i rådet: studierektor, lärarrepresentant, studievägledare och studentrepresentant.

Likabehandlingsplan

Ordförande
Ledamöter
Studentrepresentant

Charlotte Moberg

Sophiahemmet Högskola Studentkår

Jocke Högstomm

Sophiahemmet Högskola Studentkår