English
Meny

Likabehandlingsråd

Likabehandlingsrådet arbetar med att främja likabehandling för studenter och blivande studenter samt verkar för mångfald på högskolan.

Rådet är ett stöd till rektor och verkar för att de krav på likabehandling och icke-diskriminering som ställs på högskolan uppfylls enligt rådande lagstiftning. Likabehandlingsrådet är rådgivande i högskolans arbete med likabehandlingsfrågor och diskuterar förslag på aktiva åtgärder för att främja lika villkor i utbildning och att det återspeglas t ex i våra utbildnings- och kursplaner.

Följande funktioner är representerade i rådet: studierektor, lärarrepresentant, studievägledare och studentrepresentant.

I brochyren ”Hur vi arbetar med Likabehandling på Sophiahemmet Högskola” finns information om vad diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling är och hur du går till väga om upplever att du själv eller någon annan på skolan är utsatt för något av detta.

Ordförande
Ledamöter
Studentrepresentant

Liv Engelkes

Sophiahemmet Högskola Studentkår