Meny

Studentkåren

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS) finns till för alla studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola.

Kontakta studentkåren här.

För att bli medlem anmäl dig här och betala 100kr via Swish 1234745840 eller bankgiro 5426-0682. Kom ihåg att under meddelanden i betalningen notera personnummer samt vilken termin avgiften gäller för. När du anmäler medlemskap är det viktigt att ange namn, personnummer, adress samt program- och grupptillhörighet. Meddela också om du betalat medlemsavgiften via Swish eller bankgiro.

Varför är det viktigt att vara med i studentkåren?

Vi arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra studenters röster hörda bland annat genom att delta och utöva studentinflytande i högskolans utskott, råd och kommittéer. Kåren jobbar också för att alla studenter ska bli mottagna på ett positivt och likvärdigt sätt, att studiemiljön är fräsch och ren, samt att studenter får adekvat stöd i olika ärenden. Studentrepresentanternas insats i högskolans verksamhet är värdefull och som invald representant har du rätt att delta även om du har VFU eller något annat studiemoment som normalt sett skulle kräva närvaro.

Studentkåren på Instagram
Studentkåren på Facebook

Kårens olika evenemang hittar du i kalendariet på Mina sidor.

Att vara medlem i studentkåren är inte obligatoriskt, men det innebär många fördelar och ju fler medlemmar desto starkare studentkår.

För att studietiden på högskolan ska bli oförglömlig, anordnar kåren en mängd sociala aktiviteter för sina medlemmar.  De får dessutom förmånliga priser på aktiviteter och rabatt i kårshopen och även tillgång till studentrabatter genom Mecenat och Studentkortet.

Medlemmarna har möjlighet att engagera sig i kåren och ta en post i presidiet eller något av kårens utskott.

Sophiahemmet Högskolas studentkår representeras av aktiva kårmedlemmar under Fanborgen på Skansen och under Nobelhögtiden i Stockholms stadshus.

Vi är medlemmar i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Genom SSCO finns bland annat möjlighet att hyra studentbostad.

Att engagera mig i kåren har betytt mycket för helheten under mina studier och har gjort att jag utvecklats på flera plan.

— Klara, fd ordförande för studentkåren

Hur är kåren uppbyggd?

Kårverksamheten leds av ett presidium som beslutar i brådskande ärenden och sammankallar till kårmöten.

Kårens presidium består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt vice sekreterare. Kårens presidium samt alla utskottsansvariga nås här.

Ordföranden har även en funktionsmejl ordforande@student.sophiahemmethogskola.se men snabbast nås alla kårfunktionärer via ovanstående länk.

Råd, utskott och kommittéer

Kåren ingår i ett antal råd, utskott och nämnder för att föra fram studenternas perspektiv.

Styrelsens Högskoleutskott – om högskolans verksamhet på övergripande nivå

Disciplinnämnd – om studentdisciplinära ärenden

Internationaliseringsrådet – om utvecklandet av internationella utbyten

Arbetsmiljökommittén – om arbets- och studiemiljön på högskolan

Likabehandlingsrådet – om mångfald och ett jämställt klimat på högskolan

Utbildningsnämnden – om utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå

IKT-rådet – om digitala utvecklingsfrågor

Kårens egna utskott

Partyutskottet – ordnar pubar för högskolans studenter samt festligheter med andra högskolor i Stockholm.

Fritid, Idrott och Aktivitetsutskottet (FIA) – ordnar aktiviteter som skidresor, bowling och spelkvällar för studenter. Kårmedlemmar får förmånliga priser på samtliga aktiviteter.

Kolloutskottet – ordnar en inspark för nya studenter.

Ceremoniutskottet –  planerar kårens bidrag vid  examenshögtiden.

 

Examenshögtiden

Inför den högtidliga examenshögtiden i Blå hallen i Stockholms stadshus deltar frivilliga ur studentkåren med planering och genomförande inför och under arrangemanget.

Det handlar bland annat om att praktiskt hjälpa till men också om värd- och konferencierskap. Är du intresserad av att bidra till arrangemangen kring examenshögtiden, kontakta kåren här.

Modernt lärande på Sophiahemmet Högskola

På Sophiahemmet Högskola erbjuds ett helt nytt mobilt lärande. Smarta tekniska lösningar, specialdesignad inredning, möbler och helhetstänk gör undervisningen mer interaktiv och inspirerande.

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna film beskriver Sophiahemmets historia.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen