English
Meny

Studentkåren

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS) finns till för alla studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola.

När du är registrerad som student på högskolan kan du kontakta oss via Studentkårens e-tjänst.

När du registrerat dig inför din första termin blir du medlem genom att:

1. lägga in ett ärende om detta via Studentkårens e-tjänst
2. betala 100kr via Swish 1234745840 eller bankgiro 5426-0682.

VIKTIGT: du måste fullfölja båda stegen för att vi ska kunna registrera dig som medlem! Kom även ihåg att under meddelanden i betalningen notera personnummer samt vilken termin avgiften gäller för. Meddela också om du betalat medlemsavgiften via Swish eller bankgiro.

Varför är det viktigt att vara med i studentkåren?

Vi arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra studenters röster hörda bland annat genom att delta och utöva studentinflytande i högskolans utskott, råd och kommittéer. Kåren jobbar också för att alla studenter ska bli mottagna på ett positivt och likvärdigt sätt, att studiemiljön är fräsch och ren, samt att studenter får adekvat stöd i olika ärenden. Studentrepresentanternas insats i högskolans verksamhet är värdefull och som invald representant har du rätt att delta även om du har VFU eller något annat studiemoment som normalt sett skulle kräva närvaro.

Studentkåren på Instagram
Studentkåren på Facebook

Här hittar du Studentkårens stadgar. Kårens olika evenemang hittar du i kalendariet på Mina sidor.

Vill du vara kårfunktionär på examenshögtiden?

Sophiahemmet Högskolas traditionella examenshögtid äger rum den 18 oktober 2024 med ett obligatoriskt genrep måndag den 14 oktober 2024 kl. 17.00-19.00. För detta tillfälle söker vi 2 konferencierer, 4 fanbärare samt flera värdinnor/värdar. Samtliga uppdrag är arvoderade enligt följande:

Arbetsuppgift    (Beloppet är exkl. semesterersättning)  Ersättning per högtid inkl. förarbete 
Öfvermarskalk      3000 kr
Fanbärare      1500 kr
Värdinna      1000 kr
Konferencier      2000 kr

Är du intresserad, ta kontakt med Ordförande för Kåren på ordforandeshhs@gmail.com eller kontakta Karina Bellbrant på studieadministrativa enheten via vår e-tjänst.

Att vara medlem i studentkåren är inte obligatoriskt, men det innebär många fördelar och ju fler medlemmar desto starkare studentkår.

För att studietiden på högskolan ska bli oförglömlig, anordnar kåren en mängd sociala aktiviteter för sina medlemmar.  De får dessutom förmånliga priser på aktiviteter och rabatt i kårshopen och även tillgång till studentrabatter genom Mecenat och Studentkortet.

Medlemmarna har möjlighet att engagera sig i kåren och ta en post i presidiet eller något av kårens utskott.

Sophiahemmet Högskolas studentkår representeras av aktiva kårmedlemmar under Fanborgen på Skansen och under Nobelhögtiden i Stockholms stadshus.

Vi är medlemmar i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Genom SSCO finns bland annat möjlighet att hyra studentbostad.

Att engagera mig i kåren har betytt mycket för helheten under mina studier och har gjort att jag utvecklats på flera plan.

— Klara, fd ordförande för studentkåren

Hur är kåren uppbyggd?

Kårverksamheten leds av ett presidium som beslutar i brådskande ärenden och sammankallar till kårmöten. Här hittar du kårens stadgar.

Kårens presidium består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt vice sekreterare. Kårens presidium samt alla utskottsansvariga nås här.

Ordföranden har även en funktionsmejl ordforandeshhs@gmail.com men snabbast nås alla kårfunktionärer via ovanstående länk.

”Arbetet i studentkåren berikar mitt studentliv”

24-åriga sjuksköterskestudenten Hanna Svedin går sitt andra år på Sophiahemmet Högskola och är ny ordförande för högskolas studentkår. Ett arbete som hon tycker har berikat hennes studentliv på många sätt.

Läs hela artikeln

Råd, utskott och kommittéer

Kåren ingår i ett antal råd, utskott och nämnder för att föra fram studenternas perspektiv.

Disciplinnämnd – om studentdisciplinära ärenden

Teamet för internationella utbyten – om utvecklandet av internationella utbyten

Arbetsmiljökommittén – om arbets- och studiemiljön på högskolan

Likabehandlingsrådet – om mångfald och ett jämställt klimat på högskolan

Utbildningsnämnden – om utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå

IKT-rådet – om digitala utvecklingsfrågor

Kårens egna utskott

Partyutskottet – ordnar pubar för högskolans studenter samt festligheter med andra högskolor i Stockholm.

Fritid, Idrott och Aktivitetsutskottet (FIA) – ordnar aktiviteter som skidresor, bowling och spelkvällar för studenter. Kårmedlemmar får förmånliga priser på samtliga aktiviteter.

Kolloutskottet – ordnar en inspark för nya studenter.

Ceremoniutskottet –  planerar kårens bidrag vid  examenshögtiden.

 

Studentlägenheter

Sophiahemmet Högskola har tre enkelrum i studentkorridor på Lappkärrsberget (SSSB) för uthyrning. Rummen, som har eget badrum och delat kök, hyrs ut terminsvis till högskolans programstudenter inom campusförlagd utbildning.

Ansökan görs via vår bostadskö som nollställs inför varje ny termin. För mer information om köregler, datum för när kön öppnar och stänger samt hur du ställer dig i kö, klicka här!

För bilder och mer information om Lappkärrsberget, klicka här!

Examenshögtiden

Inför den högtidliga examenshögtiden i Blå hallen i Stockholms stadshus deltar frivilliga ur studentkåren med planering och genomförande inför och under arrangemanget.

Det handlar bland annat om att praktiskt hjälpa till men också om värd- och konferencierskap. Är du intresserad av att bidra till arrangemangen kring examenshögtiden, kontakta kåren här.

Modernt lärande på Sophiahemmet Högskola

På Sophiahemmet Högskola erbjuds ett helt nytt mobilt lärande. Smarta tekniska lösningar, specialdesignad inredning, möbler och helhetstänk gör undervisningen mer interaktiv och inspirerande.

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna film beskriver Sophiahemmets historia.