Meny

Studentkår

Sophiahemmet Högskola Studentkår (SHHS) finns till för alla studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola.

Kåren arbetar för att förbättra kvaliteten på Sjuksköterskeutbildningen genom att låta alla studenters röster bli hörda. Det sker bland annat genom att vara representerade i högskolans olika utskott, råd och kommittéer där studentrepresentanterna har ett mycket viktigt studentinflytande.

Andra viktiga uppgifter är att se till att studenter blir mottagna på ett positivt och likvärdigt sätt, att studiemiljön är fräsch och ren, samt att studenter får stöd i olika ärenden.

Att vara medlem i studentkåren är inte obligatoriskt, men det innebär många fördelar och ju fler medlemmar desto starkare studentkår.

För att studietiden på högskolan ska bli oförglömlig, anordnar kåren en mängd sociala aktiviteter för sina medlemmar.  De får dessutom förmånliga priser på aktiviteter och rabatt i kårshopen och även tillgång till studentrabatter genom Mecenat och Studentkortet.

Medlemmarna har möjlighet att engagera sig i kåren och ta en post i presidiet eller något av kårens utskott.

Sophiahemmet Högskolas studentkår representeras av aktiva kårmedlemmar under
Fanborgen på Skansen och under Nobelhögtiden i Stockholms stadshus.

Vi är medlemmar i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Genom SSCO finns bland annat möjlighet att hyra studentbostad.

Att engagera mig i kåren har betytt mycket för helheten under mina studier och har gjort att jag utvecklats på flera plan.

— Klara, fd ordförande för studentkåren

Hur är kåren uppbyggd?

Kårverksamheten leds av ett presidium leder som beslutar i brådskande ärenden och sammankallar till kårmöten.

Kårens presidium består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt vice sekreterare.

Råd, utskott och kommittéer

Kåren ingår i ett antal råd, utskott och nämnder för att föra fram studenternas perspektiv. De deltar i:

Styrelsens Högskoleutskott – om utbildning, kursplaner och kurslitteratur

Disciplinnämnd – om studentdisciplinära ärenden

Internationaliseringsrådet – om utvecklandet av internationella utbyten

Arbetsmiljökommittén – om arbets- och studiemiljön på högskolan

Likabehandlingsrådet – om mångfald och ett jämställt klimat på högskolan

Utbildningsnämnden – om utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå

IKT-rådet – om digitala utvecklingsfrågor

Kårens egna utskott

Partyutskottet – anordnar pubar för högskolans studenter samt festligheter med andra högskolor i Stockholm.

Fritid, Idrott och Aktivitetsutskottet (FIA) – Anordnar aktiviteter som skidresor, bowling och spelkvällar för studenter. Kårmedlemmar får förmånliga priser på samtliga aktiviteter.

Kolloutskottet – anordnar en inspark för nya studenter.

Ceremoniutskottet –  planerar kårens bidrag vid  examenshögtiden.

 

Examenshögtiden

Inför den högtidliga examenshögtiden i Blå hallen i Stockholms stadshus deltar frivilliga ur studentkåren med planering och genomförande inför och under arrangemanget.

Det handlar bland annat om att praktiskt hjälpa till men också om värd- och konferencierskap.

Modernt lärande på Sophiahemmet Högskola

På Sophiahemmet Högskola erbjuds ett helt nytt mobilt lärande. Smarta tekniska lösningar, specialdesignad inredning, möbler och helhetstänk gör undervisningen mer interaktiv och inspirerande.

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna traditionsfilm beskriver Sophiahemmets historia.

Kontakt Studentkåren
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen