English
Meny

Forskarutbildning

Forskarnivå

Forskaren är en nyckelperson i samhällets utveckling mot en evidensbaserad, effektiv och säker vård som inkluderar sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Arbetet som forskare är självständigt, kreativt och stimulerande.

Vid Sophiahemmet Högskola erbjuds en inspirerande högkvalitativ forskarutbildning inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa och ämnet vårdvetenskap, i en anrik och stimulerande miljö i centrala Stockholm. Här ges möjlighet till samverkan, både med forskare nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället.

Välkommen att utbilda dig till forskare hos oss!

Fakta

Nivå:
Forskarnivå

Omfattning:
240 högskolepoäng för doktorsexamen
120 högskolepoäng för licentiatexamen helfart eller delfart (minst 50%)

Villkor:
Anställning som doktorand eller företagsdoktorand

Ansökningsperiod:
Löpande och till utlysta doktorandtjänster

Examen:
Doktorsexamen eller licentiatexamen i vårdvetenskap

Forskarutbildning med doktorsexamen som mål innebär en anställning inom vilken fyra års heltidsstudier ska genomföras. Doktoranden förväntas ta ett stort ansvar för genomförandet av forskningsprojektet med stöd av sina handledare. Hur utbildningen är upplagd i detalj och vilka krav som ställs för att kunna bli antagen som doktorand kan skilja sig något mellan olika doktorandprojekt. Parallellt med att gå forskarutbildningskurser ska doktoranden dock medverka i högskolans övriga utbildningsmoment såsom seminarieserier och kongresser, samt arbeta med de delprojekt som var och ett skall rapporteras som en vetenskaplig artikel i en avhandling.

Övar på katastrof med virtual reality

Nu är det äntligen dags för datainsamling i doktorand Sara Heldrings forskningsprojekt.

Ändrad vardag för doktorand

Sara Heldring är doktorand och lärare på Sophiahemmet Högskola men på grund av coronapandemin är inget sig likt. Datainsamling ställs in, arbete sker hemifrån och arbetet som ambulanssjuksköterska sker till stora delar i full skyddsmundering...

Som doktorand och forskare får man möjlighet att utveckla vården

— Anna Akselsson, doktorand vid Sophiahemmet Högskola

Om Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning

"Vi vill bidra till att ny kunskap tas fram för att vi ska få en bra, högkvalitativ vård i framtiden"

— Ingela Rådestad, dekan för forskning

En examinerad forskare förväntas självständigt, kreativt och med noggrannhet kunna planera, genomföra och värdera vetenskapliga studier. En mycket viktig uppgift som forskare är att kommunicera vetenskapliga resultat och ämneskunskap från sitt forskningsområde dels med det vetenskapliga samhället och samhället i stort.

Sophiahemmet Högskolas forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa, utgår från ett individperspektiv på hälso- och sjukvårdsfrågor

Dekan för forskning
Studierektor
Programansvarig
Utbildningsadministratör