Meny

Mia Bergenmar

Jag har min bakgrund som sjuksköterska och forskare inom cancervård. Att ta till vara patienters synpunkter på den vård och information de fått och studera livskvalitet i förhållande till sjukdom och behandling, kan ses som den röda tråden i min forskning. De forskningsprojekt jag drivit har sin utgångspunkt i kliniska frågeställningar. Till exempel undrade en patient vilken salva som var bäst att behandla huden med vid strålbehandling. Den frågan resulterade i en studie där två produkter jämfördes. Ett annat exempel är en studie där ett nytt arbetssätt infördes där patienterna hade möjlighet att delta vid rapporteringen mellan för- och eftermiddagspersonalen på avdelningen, istället för att lämnas utanför.
Under en period hade jag uppdraget att granska den skriftliga, ofta komplicerade information som ges till patienter i samband med att de får frågan om de vill delta i en klinisk behandlingsstudie. Det ledde till studier om patienters kunskaper och förståelse om kliniska prövningar.

Pågående projekt

Huvudhandledare i Anna Kullbergs doktorandprojekt om personcentrerad rapport inom onkologisk slutenvård.

Bihandledare i Emelie Karlssons doktorandprojekt om preoperativ träning inför bukkirurgi på grund av cancer.

Bihandledare i Hanna Dubois avhandlingsarbete om klinisk teamträning med fokus på säkerhet och patientdeltagande.

Mia Bergenmar

Titel
Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 23 39, 070-089 16 75

E-post
mia.bergenmar@shh.se

ORCID
0000-0002-7256-6105

Disputationsår
2001

Avhandlingens titel
Cutaneous malignant melanoma – aspects on prevention

Kortfakta

Har totalt 42 publikationer i PubMed (2018-10-01)

Ledamot i betygsnämnder vid tre disputationer och tre halvtidskontroller och regelbundna uppdrag som referee för vetenskapliga tidskrifter

Medlem i European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen