English
Meny

Maria Kumlin

Jag har en kandidatexamen i biokemi från Stockholms universitet och fortsatte mina studier med forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska institutet. Efter fyra års studier på läkarprogrammet gick jag tillbaka till forskningen på heltid. Sedan 2004 har jag arbetat vid Sophiahemmet Högskola som lärare och forskare med undervisning inom främst farmakologi.

Min forskning handlar om inflammatoriska sjukdomar med fokus på att hitta ämnen som går att mäta i patientprover (blod, urin och saliv) och som kan påvisa sjukdom. Vid Sophiahemmets forskningslaboratorium har jag utvecklat och etablerat analysmetoder och samarbeten med såväl sjukhus som högskola. Jag tror på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där den medicinska forskningstraditionen och omvårdnadsforskningen kan belysa forskningsfrågor från olika perspektiv. Detta för att bidra till en större förståelse för patienters och närståendes hälsa, livskvalitet och behandlingseffekter i samband med sjukdom.

Pågående projekt

Vid Sophiahemmets Forskningslaboratorium bedriver vi ett flertal projekt, på uppdrag eller i samverkan med industri, vårdgivare och andra forskare, till exempel:

Att söka biologiska och psykologiska markörer som kan förutsäga skov vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Att identifiera faktorer som påverkar uppkomst av näspolyper och som kan vara vägledande för kirurgisk alternativt medicinsk behandling

Kartläggning av markörer i saliv som kan visa på stress, oro, ångest och smärta i samband med sjukdom, vård eller behandling.

Maria Kumlin

Titel
Professor, Fil. kand.

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 30, 070-484 55 07

E-post
maria.kumlin@shh.se

ORCID
0000-0001-8101-9915

Disputationsår
1990

Avhandlingens titel
Studies on metabolism of eicosanoids with respect to their roles in the human lung.

Kortfakta

Ordförande i Sophiahemmet Högskolas etikråd

Ämnesansvarig för medicinsk vetenskap

Forskningslaboratoriechef

Ett 60-tal originalpublikationer samt 30 översiktsartiklar och bokkapitel inom ämnesområdet

Tidigare handledarskap för fem doktorander och för närvarande bihandledare för en doktorand vid SHH