English
Meny

Jenny Rossen

Min forskning fokuserar på levnadsvanor och beteendeförändring och om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Levnadsvanor påverkas bland annat av ålder, kön, inkomst, utbildning, kunskap och motivation, men även det sociala samspelet med andra människor. Även det omgivande samhället inverkar i hög grad på vanor och beteenden.

Det är en utmaning att ändra levnadsvanor och att behålla förändringen över tid, men det är viktigt eftersom de har så stort inflytande på hälsan. I min forskning utvärderar jag verktyg för beteendeförändring som är individanpassade.

Jag undersöker också hur olika mönster av fysisk aktivitet påverkar hälsan Många människor är till exempel stillasittande största delen av dagen men tränar några gånger per vecka. Andra tränar inte alls på pulshöjande nivå, men är aktiva till vardags och sitter inte så långa stunder i taget. Målet med forskningen är att ta fram kunskap om balansen mellan vardagsaktivitet, konditionsträning, stillasittande och sömn med syftet att underbygga rekommendationerna för fysisk aktivitet och stillasittande.

Pågående projekt

Sophia Step Study: hur gick det sen? – En långtidsuppföljning av projektet.

OPTIMIST– Genom världens största databas undersöks den optimala kombinationen av fysisk aktivitet, sömn och stillasittande för att förebygga sjukdom

E-hälsa för fysisk aktivitet – Vad anser patienter och hälso-och sjukvårdspersonal om att använda aktivitetsmätare och e-hälsa som stöd för fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes?

LongLife Active – Utvärdering av en digital hälsotjänst för hälsosamma och hållbara levnadsvanor

Jenny Rossen

Titel
Lektor, Docent

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
070-1718634

E-post
jenny.rossen@shh.se

ORCID
0000-0003-4920-252X

Disputationsår
2018

Avhandlingens titel
Support for physical activity in individuals with prediabetes and type 2 diabetes in primary care: the Sophia Step Study