Meny

Jenny Rossen

Jag har sedan 2002 undervisat inom ämnet folkhälsonutrition, det vill säga kost- och fysiskt aktivitetsfrämjande arbete, på Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och nu på Sophiahemmet Högskola. Levnadsvanor påverkas bland annat av ålder, kön, inkomst, utbildning, kunskap och motivation, men även det sociala samspelet med andra människor och det omgivande samhället inverkar i stor grad på vanor och beteenden. Det är en utmaning att ändra levnadsvanor och att behålla förändringen över tid, men det är spännande och viktigt eftersom det har så stort inflytande på hälsan.

Min forskning handlar om fysisk aktivitet och typ 2-diabetes. I studien Sophia Step Study utvärderar jag om stegräknare, motiverat samtal med diabetessköterska och gruppträffar kan användas som motivationsverktyg i primärvården.

Pågående projekt

Sophia Step Study är en omfattande studie där deltagare med typ 2-diabetes och prediabetes (med hög risk att utveckla typ 2-diabetes) är med under två års tid. Datainsamling pågår fram till januari 2020. Under tiden studerar jag hur olika mönster av stillasittande, lågintensiv fysisk aktivitet och måttligt intensiv fysisk aktivitet påverkar hälsoparametrar som till exempel blodvärden, blodtryck och vikt. Jag har också ett parallellt projekt för att utvärdera vad patienter och hälso-och sjukvårdspersonal anser om att använda aktivitetsmätare och e-hälsa vid egenbehandling av fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes.

Jenny Rossen

Titel
Lektor, Fil. dr, Magister i nutrition

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
070-1718634

E-post
jenny.rossen@shh.se

ORCID
0000-0003-4920-252X

Disputationsår
2018

Avhandlingens titel
Support for physical activity in individuals with prediabetes and type 2 diabetes in primary care: the Sophia Step Study

Kortfakta

Har varit kursledare för en EU-finansierad kurs om folkhälsonutrition i EU som hölls i Valencia, Kreta, Wien och Giessen.

Drev under en period café, catering och konsultverksamhet med inriktning på hållbar och hälsosam mat.

Har utbildat skolkökspersonal i vad näringsrik skolmat innebär, arbetat med näringsberäkningar för färdigmat och föreläst om mat för småbarnsföräldrar på öppna förskolor.