English
Meny

Caroline Löfvenmark

Pågående projekt

’Fortsatt egenvård’ är en vårdnivå som tillämpas i stor utsträckning i ambulanssjukvård i Stockholm. Denna vårdnivå definieras som en vårdnivå där patienten inte har medföljt till ambulansen till sjukhus efter att ha blivit bedömd av en sjuksköterska i ambulans. Att kvalificerad sjukvårdspersonal utför bedömning av patienter i ett tidigt skede är i grunden att betrakta som ett bra sätt att utnyttja akutsjukvårdens resurser. Införandet av ’Fortsatt egenvård’ är dock genomfört utan föregående riskbedömning. Kvalitetssäkring och forskning kring denna vårdnivå har hittills inte belyst hur det går för dessa patienter. Det övergripande syftet för projektet är att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv kartlägga, analysera, och öka kunskapen om vårdnivån ’fortsatt egenvård’ prehospitalt.