English
Meny

Alumn

SHH Alumn är ett socialt och yrkesrelaterat nätverk för sjuksköterskor och undersköterskor som har studerat vid Sophiahemmet Högskola. Alla före detta studenter, så kallade alumner, är välkomna att vara medlemmar i nätverket. För de som läst sjuksköterskeprogrammet finns också Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår.

Bli medlem i SHH Alumn

Vill du gå med i Sophiahemmet Högskolas Alumnnätverk?
Klicka på länken nedan.

Gå med i alumnnätverket och få vårt nyhetsbrev

Har du tappat din Sophiabrosch?

När du tar din examen får du Sophiabroschen av högskolan som ett tecken på tecken på att du gått en traditionsrik och högkvalitativ utbildning. Men om olyckan är framme och du tappar den kan du beställa en ny till kostnaden av 920 kr. Ange det namn du hade då du tog examen, ditt personnummer samt datum för examen. Betala via Swish till nr 1231553957 eller genom bankgiro: 5438-8694. Ange i fritext/meddelandefält vem som betalar, vad betalningen avser och leveransadress.

Beställ ny Sophiabrosch

Sophiafesten på Sophiahemmet Högskola

Sophiafesten är Sophiahemmet Högskolas traditionsenliga firande då Sophiasystrar med 25 år i tjänst uppmärksammas.

Sophiafesten

De sjuksköterskor som påbörjade sin utbildning för 25 år sedan och som fortfarande är verksamma bjuds in för att ta emot förtjänsttecknet i närvaro av H.K.H. Prinsessan Sofia.

Det är ett högtidligt tillfälle att träffa sina gamla studiekamrater och lärare.

Sophiafesten

Det var helt otroligt att träffa lärare och studiekamrater jag inte sett på 23 år. Det var stort!

— Maria, sjuksköterska som tagit emot förtjänsttecknet

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiasystrar ekonomiskt. Som alumn från Sophiahemmet Högskola har du möjlighet att söka. Mer om vilka stipendier som finns samt vilka kriterier som gäller för att söka dessa hittar du här:

Bidrag och stipendier

Sjuksköterskekåren

Alla som genomfört sin sjuksköterskeutbildning vid Sophiahemmet Högskola är välkomna att gå med i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår. Den bildades 1984 och har bland annat till uppgift att främja kårens och Sophiasystrarnas intressen och traditioner, ta tillvara på högskolans intressen och verka för utveckling av omvårdnadsarbetet.

Vill du gå med i föreningen eller få mer information:

Sophiahemmets Sjuksköterskekår

Sophiahemmet, ideell förening

Medlemmar i Sophiahemmet, ideell förening medverkar till Sophiahemmets fortsatta utveckling och får fortlöpande möjligheter att följa verksamheten, dels genom SophiaNytt och vid föreningsstämman i maj varje år.

Sophiahemmet, ideell förening

Alumner ger högskolan bra betyg

"Kvalitén på vår utbildning är av högsta klass"

— Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna film beskriver Sophiahemmets historia.

Alumniansvarig