Meny

Alumn

SHH Alumn är ett socialt och yrkesrelaterat nätverk för sjuksköterskor och undersköterskor som har studerat vid Sophiahemmet Högskola. Alla före detta studenter, så kallade alumner, är välkomna att vara medlemmar i nätverket. För de som läst sjuksköterskeprogrammet finns också Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår.

Bli medlem i SHH Alumn

Vill du gå med i Sophiahemmet Högskolas Alumnnätverk?
Klicka på länken här nedan.

Gå med i nätverket och få vårt nyhetsbrev

Du som redan har användarnamn och lösenord till nätverket klickar här för att komma in till SHH Alumn:

SHH Alumn

Alumner ger högskolan bra betyg
"Kvalitén på vår utbildning är av högsta klass"
— Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola

Sjuksköterskekåren

Alla som genomfört sin sjuksköterskeutbildning vid Sophiahemmet Högskola är välkomna att gå med i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår. Den bildades 1984 och har bland annat till uppgift att främja kårens och Sophiasystrarnas intressen och traditioner, ta tillvara på högskolans intressen och verka för utveckling av omvårdnadsarbetet.

Vill du gå med i föreningen eller få mer information:

Läs mer här

Nätverk för alumner

I en lösenordsskyddad nätverksmiljö kan alla alumner träffa kollegor från hela landet – före detta studiekamrater och blivande sjuksköterskor. Här finns bland annat examensarbeten att läsa, en samling viktiga länkar och diskussionsforum.

Det var helt otroligt att träffa lärare och studiekamrater jag inte sett på 23 år. Det var stort!

— Maria, sjuksköterska som tagit emot förtjänsttecknet

Sophiafesten

De sjuksköterskor som påbörjade sin utbildning för 25 år sedan och som fortfarande är verksamma bjuds in för att ta emot ett förtjänsttecken av Prinsessan Sofia.

Det är ett högtidligt tillfälle att träffa sina gamla studiekamrater och lärare och samtidigt återvända till Sophiahemmet som bjuder på lunch.

Sophiafesten - ett tillfälle att fira och minnas

Sophiafesten är till för de sjuksköterskor som avslutade sin utbildning på Sophiahemmet för 25 år sedan och som fortfarande är verksamma i yrket. En högtidlig dag då sjuksköterskorna uppmärksammas och får tillfälle att träffa sina gamla vänner på högskolan.

Sophiahemmet, ideell förening

Som medlem i Sophiahemmet, ideell förening medverkar man till Sophiahemmets fortsatta utveckling och får fortlöpande information om verksamheten, bland annat genom tidningen SophiaNytt och vid föreningsstämman i maj varje år. Läs mer här

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna film beskriver Sophiahemmets historia.

Alumniansvarig
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen