Meny

Kvalitetssäkringsarbete

All verksamhet vid Sophiahemmet Högskola baseras på beprövad erfarenhet men lutar sig också mot tydliga styrdokument. Vi lämnar inget åt slumpen och för att kunna leverera de bästa utbildningarna och garantera en hälsosam arbetsmiljö för studenter, lärare och forskare utgår vi från ett antal vägledande policys.

Kvalitetssystem

Sophiahemmet Högskolas kvalitetssäkringsarbete ska leda till hög kvalitet i utbildning och forskning och bidra till lärosätets utveckling. Syftet med kvalitetssystemet är att skapa förutsättningar för målinriktad, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring- och utveckling av utbildningar och forskning vid högskolan.

Kvalitetssäkringspolicy

Policy för hållbar utveckling

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand. För Sophiahemmet Högskola innebär hållbarhetsarbetet att vi kontinuerligt arbetar med både kvalitets- och miljöfrågor i samverkan med vårdgivare. Detta för att optimera säkerheten för patienter och medarbetare och för att garantera kvalitet samtidigt som arbetsmiljön för alla på högskolan är tillfredsställande.

Broschyr Hälsa & Hållbarhet

Sophiahemmet Högskola är miljöcertifierad

Högskolans engagemang för miljöfrågorna är stort och miljöarbetet utformas i samklang med samhällets utveckling. Förbättringar har en central roll och ingår i det dagliga arbetet. Sophiahemmet Högskola är miljöcertifierad sedan 2010.

Kommentarspolicy i sociala medier

Sophiahemmet Högskola övervakar kommentarer och synpunkter som publiceras. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avgöra om en kommentar ska tas bort.

Det kan till exempel handla om:

  • Publicering av upphovsrättsskyddat material
  • Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion
  • Svordomar och obscena ord
  • Personliga angrepp och ärekränkande inlägg
  • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
  • Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag
  • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
  • Marknadsföring av kommersiell verksamhet
  • Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum

Läs mer gällande Lagen om elektroniska anslagstavlor.

Policy för likabehandling

Sophiahemmet Högskola strävar efter att erbjuda en studie- och arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier med lika villkor, rättigheter och möjligheter för alla som verkar här. Högskolan arbetar aktivt förebyggande för att främja likabehandling och motverka diskriminering och trakasserier. Här råder nolltolerans mot sådant beteende.

Likabehandlingsplan

Folder om likabehandling

Sophiahemmets värdegrund stommen i verksamheten

Sophiahemmets värdegrund är en kompass – ett rättesnöre och en del av personalens förhållningssätt. Värdegrunden vilar på fyra ledord: engagemang, tradition, tillgänglighet och professionalism.

Medvetet miljöarbete på Sophiahemmet

På Sophiahemmets sjukhus är det ett naturligt val att arbeta med miljöfrågor. Fokus ligger på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, resursanvändningen och att minska utsläppen av kemikalier och läkemedel.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen