Meny

Kvalitetssäkringsarbete

Syftet med högskolans kvalitetssystem är att säkerställa att högskolans utbildningar håller hög kvalitet och utvecklas i riktning för att nå högskolans vision och strategiska mål. Kvalitetssystemet ska tillgodose de krav och förväntningar som kommer från studenter, intressenter och de regelverk som finns.

Kvalitetssystemet är uppbyggt av tre grundpelare:
– Kulturen
– Strukturen
– Systematiken

Kvalitetssystemet är uppbyggt av tre grundpelare

Kulturen: Kvalitetsarbetet på högskolan bedrivs på alla nivåer inom institutioner, avdelningar, enheter, i råd, kommitté och nämnder, bland studenter och doktorander, i en ständigt pågående förbättringscykel. Högskolan jobbar aktivt med att skapa de bästa förutsättningar för allas delaktighet i kvalitetsarbetet.

Strukturen: Högskolan strävar efter att ha, och hela tiden utveckla, ändamålsenliga arbetssätt, med transparenta rutiner och processer.

PDCA-cykeln, med planering, genomförande,uppföljning och förbättring ska ligga till grund för högskolans kvalitetsarbete och ska beaktas vid utveckling av nya arbetssätt.

Systematiken: För att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete har högskolans identifierat och utvecklat granskningar som genomförs på ett- eller treårsbasis inom 13 olika områden. Resultaten av granskningarna publiceras efter hand här på hemsidan.

Kvalitetssystembild

Styrande dokument för kvalitetsarbete

All verksamhet vid Sophiahemmet Högskola baseras på beprövad erfarenhet men lutar sig också mot tydliga styrdokument. Vi lämnar inget åt slumpen och för att kunna leverera de bästa utbildningarna och garantera en hälsosam arbetsmiljö för studenter, lärare och forskare utgår vi från ett antal vägledande policies.

Styrning och organisation

Självvärdering

Under hösten 2019/2020 genomför UKÄ en granskning av Sophiahemmet Högskolas kvalitetssäkringsarbete. Granskningen utgår bland annat från en självvärdering där högskolan beskrivit sitt kvalitetssystem och kvalitetsarbete.

Självvärdering

Högskolans engagemang för miljöfrågorna är stort och miljöarbetet utformas i samklang med samhällets utveckling. Förbättringar har en central roll och ingår i det dagliga arbetet. Sophiahemmet Högskola är miljöcertifierad sedan 2010.

Policy för hållbar utveckling

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand. För Sophiahemmet Högskola innebär hållbarhetsarbetet att vi kontinuerligt arbetar med både kvalitets- och miljöfrågor i samverkan med vårdgivare. Detta för att optimera säkerheten för patienter och medarbetare och för att garantera kvalitet samtidigt som arbetsmiljön för alla på högskolan är tillfredsställande. Läs mer i vår broschyr om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling.

Hållbarhetspolicy           Hållbarhetsplan

Kommentarspolicy i sociala medier

Sophiahemmet Högskola övervakar kommentarer och synpunkter som publiceras. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avgöra om en kommentar ska tas bort.

Det kan till exempel handla om:

  • Publicering av upphovsrättsskyddat material
  • Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion
  • Svordomar och obscena ord
  • Personliga angrepp och ärekränkande inlägg
  • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
  • Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag
  • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
  • Marknadsföring av kommersiell verksamhet
  • Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum

Läs mer gällande Lagen om elektroniska anslagstavlor.