English
Meny

Christine Gustafsson

Under mina 20 år inom akademin har jag forskat inom området hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv. Därtill har jag varit ledare för några projekt inom området omsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning, där jag varit med och utvecklat ett teoribaserat arbetssätt – Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA).

Det tvärvetenskapliga forskningsområdet hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv innebär forskning om värden och nytta olika användare kan ha av hälso- och välfärdsteknik. Det finns stora förväntningar på hur hälso- och välfärdsteknik ska leda till olika förbättringar, men det finns sparsamt med forskning som visar om det verkligen är så. Till exempel finns det förväntningar på att hälso- och välfärdsteknik ska vara hjälpmedel för äldre och att det ska ge möjligheter till förlängd självständighet, ökad eller bibehållen hälsa i det egna hemmet. Tekniken ska också kunna vara ett stöd för anhöriga att vara anhörigvårdare och leda till bättre arbetsmiljö för personal inom vården och göra vården mer effektiv.

Pågående forskningsprojekt

Uppdragsforskning i projektet iHACT (Integrerad vård och omsorg på distans) i samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum och Nordens välfärdscentrum.

PROTECT- Proaktiv hälso- och välfärdsteknik för nordiska användare och samhällen

IN-AGE Självständighet i äldres hemmiljö och utveckling av instrument för att utvärdera självständighet med stöd av hälso- och välfärdsteknik i hemmet.

Christine Gustafsson

Titel
Professor, Leg. Sjuksköterska

Institution
Institutionen för omvårdnad

Telefon
08-406 23 06, 070-434 62 81

E-post
christine.gustafsson@shh.se

ORCID
0000-0002-9821-9945

Disputationsår
2009

Avhandlingens titel
Närhet på distans. Kommunala nattsjuksköterskors vårdande

Kortfakta

Varit ledare för ett 10-tal olika forskningsprojekt (t.ex. ORIENT, HV3D, NURED)

Initiativtagare och aktiv ledamot i ledningen för Nordic Health and Welfare Technology Research Network, via Nordens ministerråd

Medskapare av robotkatten JustoCat i nära samarbete med professor Lars Asplund.

Ledamot i forskningsfinansiärens Fortes styrelse

Ledamot i äldre- och socialförsäkringsministerns äldreforskarråd

Ledamot i Sophiahemmet Högskolas: Forskningsnämnd, Disputationsnämnd och Etikråd

Redaktör och kapitelförfattare till boken Hälso- och välfärdsteknik, -vård i en föränderlig värld (Studentlitteratur AB)

Författare till boken pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (Kommunlitteratur AB)

Författare till boken: Du kan göra skillnad – betydelsefulla möten i vården (BM förlag).