English
Meny

Handledarsidor för VIL/VFU

Här hittar du som är handledare information, kontaktuppgifter och dokument som behövs vid VIL/VFU.

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda utbildning på grund- och avancerad nivå är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Inför varje VFU-placering informerar den kursansvariga läraren studenten om gällande riktlinjer och mål för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms enligt BeVut, bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning.

Varje student ansvarar för att under första VFU-veckan förse sin handledare med de aktuella dokument som är underlag för den verksamhetsförlagda utbildningens innehåll och upplägg. Du hittar även handledardokumenten här nedanför, uppdelade per termin.

Här finner ni information till VIL-samordnare, AKA och handledare från Region Stockholm, som bland annat innehåller Interprofessionellt lärande – aktivitetskort.

VIL/VFU Ansvarig Grundnivå
Programansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård och VIL-ansvarig Avancerad Nivå
Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet
Programansvarig Barnmorskeprogrammet
Programansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård
VIL-samordnare