Meny

Studievägledning

Sophiahemmet Högskola har en egen studievägledare som finns tillgänglig både för de som är intresserade av lärosätet, blivande studenter eller de som redan studerar på högskolan. Utöver allmän rådgivning erbjuder studievägledaren en rad tjänster.

Att välja rätt utbildning och lärosäte är inte alltid lätt. Då kan det vara nödvändigt att få vägledning och information om utbildning, studier, studieplanering och övriga studierelaterade frågor. Det hjälper studievägledaren till med.

Studievägledaren är även ett stöd vid studiesociala och studenträttsliga frågor och handlägger ärenden kring studieuppehåll, återupptag av studier, studieavbrott samt dispens för tillträde till högre termin. Ansökan till dessa skickar du in via Mina sidor/Studentärende.

En annan viktig uppgift är att utforma ett generellt men även vara ett personligt stöd för studenter med funktionsnedsättning såsom exempelvis dyslexi, försämrad syn och hörsel eller reumatism.

Studievägledaren har tystnadsplikt. För personligt besök rekommenderas tidsbokning.

Adressuppgifter

Besöksadress:
Hus D, ingång D1.

Postadress:
Sophiahemmet Högskola
Box 5605
114 86 Stockholm

Jag är en samtalspartner och ett bollplank för studenter som behöver råd och stöd att göra aktiva val.

— Sophiahemmet Högskolas studievägledare

Studievägledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen