Meny

Forskning

Sophiahemmet Högskola har en lång tradition av forskning inom vårdområdet. Vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser patienters erfarenheter av vården, reaktioner på sjukdom och vägen till återvunnen hälsa. Dessutom studeras samband, bestämningsfaktorer och prognostiska faktorer i relation till hälsa och sjukdom. Kunskapsområdet omfattar också upplevelser när bot inte är möjlig. Vidare ingår interventioner som syftar till att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom samt bidra till utvecklingen av en patientsäker och personcentrerad vård. Forskningen har huvudsakligen en klinisk inriktning och sker tillsammans med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt. Vid högskolan verkar ett trettiotal forskare: disputerade lärare, docenter och professorer och drygt 20 doktorander. Högskolans samlade forskning bidrar med ny kunskap som kan utveckla hälso- och sjukvården.

Inom Sophiahemmet finns ett eget Forskningslaboratorium som ger unika möjligheter till patientnära forskning.

Människan i sjukdom, vård och hälsa

Vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser patienters erfarenheter av vården, reaktioner på sin sjukdom och vägen till återvunnen hälsa. Kunskapsområdet omfattar också människans upplevelser när bot inte är möjlig. Forskningen har huvudsakligen en klinisk inriktning och sker tillsammans med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt.

Forskningslaboratorium

I Sophiahemmets Forskningslaboratorium finns unika möjligheter till avancerade analyser. Forskningsprojekt drivs här i samverkan mellan sjukhusets vårdgivare och forskare vid högskolan.

Läs mer här

Etikrådet

Sophiahemmet Högskola har ett Etikråd. Rådet är ett stödorgan för nämnder och andra råd vid högskolan. Etikrådet är också ett stöd för enskilda forskare inför deras etikansökningar till Regional Etikprövningsnämnd i samband med starten av ett forskningsprojekt.

Medlemmar i Etikrådet

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden fastställer Utbildningsplan och kursplaner i forskarutbildningen vid högskolan. Nämnden föreslår även strategiska satsningar för forskningsområdet Människan i sjukdom, vård och hälsa och bereder ärenden till Sophiahemmet Ideell förenings Forskningsutskott, exempelvis stipendieansökningar.

Medlemmar i forskningsnämnden

SophiaStepStudy för mer rörelse och hälsa

Forskningsstudien SophiaStepStudy utvärderar två olika livsstilsprogram som fokuserar på fysisk aktivitet för personer med diabetes typ 2. Målet är att utvärdera om strukturerad fysisk aktivitet förbättrar patienternas hälsa.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen