English
Meny

Marie Svedberg

Jag studerar vad som händer i hjärnan vid demenssjukdom. Demensrelaterade sjukdomar påverkar hjärnans funktion. Patienter diagnostiserade med dessa sjukdomar förlorar gradvis, under loppet av flera år kognitiva tillgångar som minne, inlärnings- och sociala förmågor. Min forskning handlar om att identifiera och utvärdera biologiska markörer som kan användas för att identifiera vilka individer som senare i livet riskerar att utveckla demenssjukdom som till exempel Alzheimers sjukdom. En tidig indikation kan innebära förutsättning till preventiva åtgärder. Det finns stora kunskapsluckor kring hur livsstil kan påverka hälsan och hur man med hjälp av livsstilsförändringar kan förebygga och/eller fördröja sjukdomsförlopp.
Jag har en bakgrund som farmacevt men har arbetat i labbmiljö och med de medicinska forskningens utmaningar och frågeställningar sedan jag disputerade 2005. Jag har arbetat med forskningsprojekt inom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, depression samt schizofreni.

Pågående projekt

Jag är engagerad i ett flertal projekt som bedrivs i samverkan med Sophiahemmets Forskningslaboratorium. Ett av dessa projekt handlar om sambandet mellan demenssjukdom och diabetes typ 2. Allt fler studier visar på att demenssjukdom kan vara en hjärnspecifik typ av diabetes, diabetes typ 3. Hypotesen är att hjärnan tar skada av höga blodsockerhalter och utvecklar insulinresistens som följd. Detta leder till att tankeverksamheten, minnet, koncentrationen, informationshanteringen och inlärningen försvåras. Dessa kognitiva försämringar kan leda till demenssjukdom.

Marie Svedberg

Titel
Lektor, Docent, Farmacie magister

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 23 93

E-post
marie.svedberg@shh.se

ORCID
0000-0003-2096-1530

Disputationsår
2005

Avhandlingens titel
Regulatory mechanisms and plasticity of nicotinic receptors in transgenic mice overexpressing human β-amyloid and acetylcholinesterase.

Kortfakta

Författare till ett 30-tal vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter

Författare till tre bokkapitel och översiktsartiklar inom ämnesområdet

Bihandledare för en doktorand under pågående avhandlingsarbete

Undervisar inom ämnesområdet medicinsk vetenskap