English
Meny

Beredskapslyftet

En resurspool för omställning

Beredskapslyftet är initiativet som mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser. Allt för att stödja svensk sjukvård som är starkt pressad på grund av den rådande coronapandemin och som är i behov av akut hjälp.

Beredskapslyftet

Ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Novare med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beredskapslyftet är en kostnadsneutral och koordinerad resurspool. En plattform där tillfälligt tillgängliga personer kan matchas och utgöra en resurs på arbetsplatser där behovet är stort.

Ett första exempel på Beredskapslyftet är den intensivutbildning som Sophiahemmet Högskola och Novare med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har tagit fram för SAS-permitterad kabinpersonal. Under tre dagar har de fått en grundläggande sjukvårdsutbildning för att sedan kunna gå ut och avlasta den nu hårt pressade vårdpersonalen.

Beredskapslyftet på Sophiahemmet

”Jag ser fram emot det supermycket, jag vill bara ut nu.”

— Filip Palmgren, student

Den första pilotutbildningen omfattade 30 personer. Deltagarna är på väg ut i eller är redan i full gång med arbete inom både offentlig eller privat vård. Redan inom några veckor startar ytterligare 300 personer samma distansutbildning.

Initialt har Beredskapslyftet riktat in sig på att avlasta vård och omsorg  i Stockholmsområdet. Den har väckt stort intresse bland flera arbetsgivare och permitterade arbetstagare i Sverige. Målet är att bygga ut plattformen så att den snabbt kan skalas upp, både geografiskt men också med fler aktörer och inom fler områden.

– Det finns otroligt kompetenta personer som kan avlasta sjukvården så att läkare och sjuksköterskor i högre grad kan ägna sig åt att vårda patienter.

— Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola.