English
Meny

Rikard Hanafi

Mitt doktorandprojekt handlar om att utveckla en personcentrerad och hälsofrämjande insats för patienter som ska genomgå ryggkirurgi för spinal stenos. Rörelserädsla och katastroftänkande är välkända psykologiska riskfaktorer för sämre utfall vid kirurgi och som detta forskningsprojekt kommer att studera. Målet med projektet är att öka livskvalitet, gångförmåga och fysisk aktivitetsnivå för denna patientgrupp.

Med mig in i doktorandstudierna har jag ett stort intresse och erfarenhet av beteendemedicinsk behandling vid långvarig smärta. Dessa ämnen har präglat hela min yrkeserfarenhet och akademiska vidareutbildning.

Pågående projekt

Doktorandprojektet är en del av Get Back – ett hälsofrämjande personcentrerat prehabiliteringsprogram med avsikt att optimera resultatet av elektiv ryggkirurgi för patienter med störst risk för ohälsa.

Projektet förväntas öka patienters delaktighet i förberedelserna inför ryggoperationer. Ett digitalt program väntas bidra till förbättrad funktion och hälsa för patienter som genomgår ryggkirurgi.

Rikard Hanafi

Titel
Doktorand, Fil. mag, Leg. fysioterapeut

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 29 10

E-postadress
rikard.hanafi@shh.se

ORCID
0000-0003-3016-6960

Avhandlingens prel. titel
Get Back – ett hälsofrämjande personcentrerat prehabiliteringsprogram med avsikt att optimera resultatet av elektiv ryggkirurgi för patienter med störst risk för ohälsa.

Planerad disputation
2025

Kortfakta

Kliniskt verksam fysioterapeut på Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Steg 1-utbildning i Kognitiv beteendeterapi

Nyheter och Press

De forskar för folkhälsan