Meny

Databaser

Här finns en lista över relevanta databaser. Vissa databaser kräver inloggning, andra är fritt tillgängliga.

Inloggning när du är på Sophiahemmet Högskola

Logga in på nätverket Eduroam för att få tillgång till databaser och fler artiklar i fulltext.

Inloggning på distans

1. Logga först in din dator via VPN-uppkoppling.
2. Välj sedan databas.
Med VPN-uppkoppling får du tillgång till fler artiklar i fulltext.

Obs!  Har du problem att koppla upp dig på VPN – kontakta IT-avdelningen servicedesk@sophiahemmet.se eller 08-406 25 25

Bibliotekskatalogen Sophialine

Academic Search Elite

Academic Search Elite

Tvärvetenskaplig databas.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

CINAHL Complete

CINAHL Complete

Omvårdnad och närliggande områden.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

Cochrane

Cochrane

Systematiska litteraturöversikter i fulltext om effekterna av olika behandlingar, terapier och förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

DiVA

DiVA – SHH

Digitalta Vetenskapliga Arkivet. Sophiahemmet Högskolas forskningspublikationer och självständiga arbeten.

DiVA-portal

Nationell portal omfattande samtliga DiVA-lärosäten och institutioner 

ERIC

ERIC

Referenser till litteratur inom utbildning, pedagogik och ledarskap.

KI Open Archive

KI Open Archive

KI:s avhandlingsdatabas

Libris

Libris

De svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst

Manual: Utforska – sökhjälp

Nationalencyklopedin NE.se

Nationalencyklopedin NE.se

Uppslagsverk samt ordböcker.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

PsycInfo

PsycInfo

Psykologi, beteendevetenskap, sociologi, psykiatri. Referenser från ca 2500 tidskrifter. Innehåller även referenser till bokkapitel och rapporter.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

PubMed

PubMed

Innehåller Medline – medicin, omvårdnad & odontologi.
På distans: Logga in din dator via VPN-uppkoppling först för tillgång till fler elektroniska artiklar.

Sage Research Methods

Sage Research Methods ger tillgång till 750 e-böcker och referenstitlar inom forskningsmetodik, inklusive samlingen ”little green books” med över 170 titlar inom kvantitativ metod.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

Svensk MeSH

Svensk MeSH

Översättning av MeSH-termer Karolinska institutets bibliotek.

SveMed+

SveMed+

OBS! SveMed+ uppdateras inte längre.
Medicin, skandinaviskt material
Thesaurus: Svensk MeSH – eng, sve
Manual: Sökhjälp

SwePub

SwePub

Nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Web of Science

Web of Science

Innehåller tre databaser:
Arts & Humanities Citation Index – AHCI (humanistiska tidskriftsartiklar)
Social Sciences Citation Index – SSCI (samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar)
Science Citation Index – SCI (naturvetenskapliga/tekniska/medicinska tidskriftsartiklar).

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN. Testa att byta webbläsare om du har problem att nå Web of Science via VPN.