English
Meny

Databaser

Här finns en lista över relevanta databaser. Vissa databaser kräver inloggning, andra är fritt tillgängliga.

Inloggning när du är på Sophiahemmet Högskola

Logga in på nätverket Eduroam för att få tillgång till databaser och fler artiklar i fulltext.

Inloggning på distans

1. Logga först in din dator via VPN-uppkoppling.
2. Välj sedan databas.
Med VPN-uppkoppling får du tillgång till fler artiklar i fulltext.

Obs!  Har du problem att koppla upp dig på VPN – kontakta IT-stöd

Bibliotekskatalogen

Bibliotekskatalogen är inte i bruk. Från höstterminen 2024 kommer en ny bibliotekskatalog att vara tillgänglig.
Du kan använda databasen Libris för att se om Sophiahemmet Högskola äger boken du söker.
Omlån eller andra frågor angående katalogen: kontakta biblioteket via e-post biblioteket@shh.se, telefon 08-406 2885 eller personligt besök.

CINAHL

CINAHL 

Omvårdnad och närliggande områden.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

Cochrane

Cochrane

Systematiska litteraturöversikter i fulltext om effekterna av olika behandlingar, terapier och förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

DiVA

DiVA – SHH

Digitalta Vetenskapliga Arkivet. Sophiahemmet Högskolas forskningspublikationer och självständiga arbeten.

DiVA-portal

Nationell portal omfattande samtliga DiVA-lärosäten och institutioner 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Databas över kvalitetskontrollerade open access, dvs. öppet tillgängliga, vetenskapliga tidskrifter.

ERIC

ERIC

Referenser till litteratur inom utbildning, pedagogik och ledarskap.

Författningshandbok Online

Författningshandbok

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

KI Open Archive

KI Open Archive

KI:s avhandlingsdatabas

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) är en underdatabas till Web of Science. Innehåller information om tidskrifter, t.ex. Impact factor, citeringar, utgivare.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

Libris

Libris

De svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst

Manual: Utforska – sökhjälp

Nationalencyklopedin NE.se

Nationalencyklopedin NE.se

Uppslagsverk samt ordböcker.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

PsycInfo

PsycInfo

Psykologi, beteendevetenskap, sociologi, psykiatri. Referenser från ca 2500 tidskrifter. Innehåller även referenser till bokkapitel och rapporter.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

PubMed

PubMed

Innehåller Medline – medicin, omvårdnad & odontologi.
På distans: Logga in din dator via VPN-uppkoppling först för tillgång till fler elektroniska artiklar.

Sage Research Methods

Sage Research Methods ger tillgång till 750 e-böcker och referenstitlar inom forskningsmetodik, inklusive samlingen ”little green books” med över 170 titlar inom kvantitativ metod.

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

Svensk MeSH

Svensk MeSH

Översättning av MeSH-termer Karolinska institutets bibliotek.

SveMed+

SveMed+

OBS! SveMed+ uppdateras inte längre.
Medicin, skandinaviskt material
Thesaurus: Svensk MeSH – eng, sve
Manual: Sökhjälp

SwePub

SwePub

Nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

TRIP

TRIP

Turning research into practice – Meta-sökmotor som söker i högkvalitativa källor för evidensbaserad medicin

Web of Science

Web of Science

Innehåller tre databaser:
Arts & Humanities Citation Index – AHCI (humanistiska tidskriftsartiklar)
Social Sciences Citation Index – SSCI (samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar)
Science Citation Index – SCI (naturvetenskapliga/tekniska/medicinska tidskriftsartiklar).

Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN. Testa att byta webbläsare om du har problem att nå Web of Science via VPN.

UR Access

UR Access

UR Access är en mediecentral för svenska lärosäten på högskolenivå.
Här får du tillgång till allt material, drygt 19000 program som UR tillhandahåller. Du kan bläddra ämnesvis och även söka på programmets titel, ämne, produktionsår, talat språk, olika ämnesord m.m.