English
Meny

E-faktura

Information till Dig som är kund och/eller leverantör till:

Sophiahemmet, ideell förening (orgnr: 802006-8741)
Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB (orgnr: 556617-5534)

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete ser vi positivt på att både skicka och ta emot fakturor elektroniskt.

Samarbetspartner

Vi har valt Pagero som vår samarbetspartner för e-fakturering. Finns det frågor kring Pageros e-faktura-tjänster, vänligen kontakta Pageros Contact Center på telefon 031-730 88 30 eller på mail info@pagero.com

Vad innebär detta för Sophiahemmets kunder till ovan nämnda bolag?

Pageros programvara kontrollerar automatiskt om ditt företag kan ta emot vår elektroniska faktura i EDI-format. Kan företaget inte ta emot en elektronisk faktura finns det i nuläget två alternativ: vi skickar en PDF-faktura mailledes och då behöver vi företagets mailadress för att ta emot fakturor. I detta fall, vänligen kontakta ekonomiavdelningen vid Sophiahemmet (enligt nedan) om vi inte redan fått tillgång till er mailadress. Det andra alternativet är tills vidare att om företaget varken kan ta emot e-faktura i EDI-format eller ta emot faktura som PDF-fil via mail, så skickas med automatik en pappersfaktura till företaget som tidigare.

Leverantörsfakturor (från er till oss)

Vi ser gärna att våra leverantörer skickar fakturor elektroniskt antingen via EDI-faktura eller PDF. Vi kommer successivt att fasa ut möjligheten att skicka pappersfakturor till våra bolag.

Fakturan ställs till:

Sophiahemmet, ideell förening
Ekonomiavdelningen
Box 5605
114 86 Stockholm

Vi använder oss av vårt org nr som ID 8020068741
Vårt Peppol-ID är 0007-8020068741

eller

Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB
Ekonomiavdelningen
Box 5605
114 86 Stockholm

Vi använder oss av vårt org nr som ID 5566175534
Vårt Peppol-ID är 0007-5566175534

PDF-faktura

Om företagets affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickas dessa till följande mailadress:
leverantorsfakturor@sophiahemmet.se

För de företag som ännu inte skickar PDF-fakturor per mail vill vi peka på fördelarna som leverantör. Det blir snabbare och billigare genom minskade kostnader för porto, utskrifter och kuvertering. Samtidigt innebär PDF-faktura kortare handläggningstider från oss, vilket möjliggör snabbare betalning.

Kontaktpersoner

Kundfakturor:

Ekonomiavdelningen

Telefon

08-406 20 60

Leverantörsfakturor:

Ekonomiavdelningen

Telefon

08-406 20 60

E-post

leverantorsfakturor@sophiahemmet.se

Tack för er samverkan!