Meny

Pressmeddelanden

Sophiahemmet Högskola återgår till campusundervisning HT 2021

Pressmeddelande

- 2021-05-25 - 16:12

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt sedan augusti 2020, grundat på regeringens beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm ...

Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

Pressmeddelande

- 2020-12-16 - 09:56

Sverige står inför den historiskt sett största vaccinationsinsatsen någonsin vilket kräver särskilda färdigheter hos vårdpersonalen. För att regionerna inte ska stå utan kompetens startar nu Sophiahemmet Högskola en vaccinationsutbildning för legitim...

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför vårterminen 2021

Pressmeddelande

- 2020-10-14 - 16:26

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt under höstterminen 2020. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälso...

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Pressmeddelande

- 2020-06-17 - 12:04

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sk...

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför höstterminen 2020

Pressmeddelande

- 2020-06-01 - 09:00

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kan gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen 2020. Mot bakgrund av den pågående COVID-19-pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begrä...

Nyheter

Presskontakt Shh

Marina Dyfverman

Marknads- och kommunikationschef

08-406 20 17 marina.dyfverman@sophiahemmet.se