Meny

Pressmeddelanden

Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

Pressmeddelande

- 2020-12-16 - 09:56

Sverige står inför den historiskt sett största vaccinationsinsatsen någonsin vilket kräver särskilda färdigheter hos vårdpersonalen. För att regionerna inte ska stå utan kompetens startar nu Sophiahemmet Högskola en vaccinationsutbildning för legitim...

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför vårterminen 2021

Pressmeddelande

- 2020-10-14 - 16:26

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt under höstterminen 2020. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälso...

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Pressmeddelande

- 2020-06-17 - 12:04

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sk...

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför höstterminen 2020

Pressmeddelande

- 2020-06-01 - 09:00

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kan gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen 2020. Mot bakgrund av den pågående COVID-19-pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begrä...

Minskad risk för kejsarsnitt med ”Mindfetalness”

Pressmeddelande

- 2020-03-24 - 10:12

Mindfetalness – att lära känna fostrets rörelsemönster under graviditeten - gör att barnet mår bättre och att risken för kejsarsnitt minskar. Det visar nya forskningsresultat som engagerat många barnmorskor som nu ger gravida kvinnor ett nytt sätt at...

Nyheter

Presskontakt Shh

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

08-406 20 16 pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

Marina Dyfverman

Marknads- och kommunikationschef

08-406 20 17 marina.dyfverman@sophiahemmet.se