English
Meny

Pressmeddelanden

14 miljoner till utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Pressmeddelande

- 2022-12-15 - 13:19

Nu har den första utbildningsomgången för läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina genomförts på Sophiahemmet Högskola. En utbildning som startades för att de snabbt ska komma i arbete och bidra till den svenska hälso- och sjukv...

Ny utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Pressmeddelande

- 2022-06-15 - 11:06

Nu startar Sophiahemmet Högskola en utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget. Allt för att de snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården. ...

New course for Ukrainian healthcare professionals

Pressmeddelande

- 2022-06-15 - 11:00

Sophiahemmet University is to offer a new course for licenced doctors and nurses who have arrived in Sweden from the war in Ukraine. The aim of the course is to quickly ease the participants into work, where they can make a valuable contribution to S...

Sophiahemmet Högskola återgår till campusundervisning HT 2021

Pressmeddelande

- 2021-05-25 - 16:12

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt sedan augusti 2020, grundat på regeringens beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm ...

Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

Pressmeddelande

- 2020-12-16 - 09:56

Sverige står inför den historiskt sett största vaccinationsinsatsen någonsin vilket kräver särskilda färdigheter hos vårdpersonalen. För att regionerna inte ska stå utan kompetens startar nu Sophiahemmet Högskola en vaccinationsutbildning för legitim...

Nyheter

Presskontakt Shh

Marina Dyfverman

Marknads- och kommunikationschef

08-406 20 17 marina.dyfverman@sophiahemmet.se

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

08-406 20 16 pia.hultkrantz@sophiahemmet.se