English
Meny

Maria Hagströmer

Jag har ett brinnande intresse för fysisk aktivitet och dess betydelse för den fysiska och mentala hälsan. Målet med min forskning är att öka funktion och hälsa bland personer med funktionsnedsättningar. I min forskning använder jag rörelsemätare för att beskriva fysisk aktivitet i olika grupper i befolkningen. Jag är också intresserad av hur ny teknik såsom olika träningsapplikationer och stegräknare kan stödja ökad fysisk aktivitet. För att förbättra hur fysisk aktivitet mäts på befolkningsnivå och inom hälso- och sjukvården bedriver jag metodforskning på rörelsemätare och enkäter.

Jag har också ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik och jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag undervisar på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Just nu jobbar jag med att bygga upp forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola.

Pågående projekt

Jag är involverad i ett tiotal forskningsprojekt där tre beskrivs nedan.

I AbdMoRe studien undersöker vi mobilisering och fysisk rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer. Som en första del studerar vi en så kallad Träningstavla där patienterna sätter mål och får återkoppling gällande sin mobilisering med syftet att minska komplikationer och förkorta vårdtiden. Vi studerar även en ny modell för fysisk rehabilitering i primärvården och om den kan öka fysisk funktion, livskvalitet och minska återinläggning på sjukhus.

I ABC-studien undersöker vi med hjälp av en rörelsemätare sambandet mellan fysisk aktivitet/stillasittande och förtida död respektive insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och cancer.

I Sophia Step Study undersöker vi hur patienter med diabetes, eller som är i riskzonen att drabbas, kan med hjälp av stegräknare med eller utan stöd från vården ändra sin livsstil och bli mer fysiskt aktiva.

Maria Hagströmer

Titel
Gästprofessor, Leg. sjukgymnast

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

E-post
maria.hagstromer@shh.se

ORCID
0000-0002-4607-8677

Disputationsår
2007

Avhandlingens titel
Assessment of health enhancing physical activity at population level

Kortfakta

  • Har drygt 100 vetenskapliga publikationer och ett H-index på 28
  • Tilldelades arbetsmiljö- och hälsopriset vid Karolinska Institutet år 2018
  • Styrelseledamot i den internationella organisationen ISPAH (International Society for Physical Activity and Health) från år 2016
  • Redaktör för handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS2017)
  • Utsedd till Årets fysioterapeut år 2014
  • Biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften ”International Journal of Behavior Nutrition and Physical Activity” från år 2014
  • Utsågs till ledamot i Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet år 2011