English
Meny

Studera på Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola utbildar framför allt sjuksköterskor för framtidens hälsa, vård och omsorg.

Vi examinerar årligen uppåt 400 nyutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Kompetens som behövs ute i samhället.

Vår forskning bidrar också till en bättre vård av sjuka människor. Till hjälp har vi bland annat en högteknologisk lärmiljö, ett bibliotek med full service och – inte minst – hög kompetens bland våra medarbetare.

Kortfakta

Utbildningar: för framtidens hälsa, vård och omsorg

Forskning: för en bättre vård

Historia: utbildar sjuksköterskor sedan 1884

Lärmiljö: modern teknik i anrika lokaler

Bibliotek: med full service

Tradition

Högskolan har utbildat sjuksköterskor sedan 1884. Det var Drottning Sophia som blev inspirerad av Florence Nightingales sjuksköterskeskola i London och som ville höja den svenska sjukvårdens kvalitet. Hon introducerade ett nytt koncept för sjuksköterskeutbildning i Sverige med både teoretiska och kliniska moment.
Drottning Sophias devis var att skolan skulle verka ”i takt med tiden”. Detta är fortfarande högskolans ledord.

Historia

”Det är familjärt här på Sophiahemmet Högskola med ett gediget lärande och noggrant utvalada ämnen som gynnar mig i slutändan”

— Jonas, sjuksköterskestudent

Innovation

På högskolan verkar ett trettiotal forskare och ett tjugotal doktorander som arbetar inom vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa. Det är inom detta område vi inom kort startar en forskarutbildning med rätt att utfärda doktorsexamen.
Högskolans forskare drivs av att få fram nya kunskaper som kan vara till nytta för hälsa, vård och omsorg. Utöver en samlad, gedigen kunskap har vi hela Sophiahemmets vårdverksamhet som ger en unik närhet till den kliniska verksamheten.

Forskning

Högteknologisk lärmiljö i anrik miljö

Sophiahemmet Högskola är ett innovativt lärosäte med en kvalitiv och högteknologisk lärandemiljö.  Tillsammans med forskningsanknuten undervisning skapas goda förutsättningar för att våra studenter ska få den bästa utbildningen.

Bibliotek

Högskolans bibliotek erbjuder full service till alla studenter, lärare och forskare på lärosätet. Det är en mycket uppskattad och behaglig studiemiljö där det finns möjlighet att få tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material. Här bistår kunnig personal med information om bland annat sökning i databaser och hur man lånar och beställer vetenskapliga artiklar eller annat material. Biblioteket finns till för alla på högskolan som behöver söka och få tillgång till information inom sitt område.

Biblioteket

Värdegrund och policys

Verksamheten vid Sophiahemmet Högskola vilar på en humanistisk värdegrund som utgår från alla människors lika värde. Det betyder att vi verkar för en social miljö där alla ska känna sig välkomna och respekterade, samtidigt som vi upprätthåller grundläggande akademiska värden där forskning och utbildning genomsyras av integritet och saklighet.

Om högskolan

På Sophiahemmet Högskola har vi styrdokument, planer och policys som lägger grunden till vårt arbete med hållbar utveckling, kvalitetssäkring, internationalisering, likabehandling etc.

Styrdokument

Lysande framtid

Grundutbildningen avslutas vid en traditionsenlig och uppskattad examenshögtid i Blå hallen där sjuksköterskebroschen tas emot. Våra ”Sophiasystrar” har gott rykte på arbetsmarknaden och tillgången till jobb som nyutexaminerad sjuksköterska är stor.

När studenterna lämnar högskolan är de väl förberedda för sitt nya yrke. Men många återvänder hit för att vidareutbilda sig inom olika specialistområden.

Modernt lärande på Sophiahemmet Högskola

På Sophiahemmet Högskola erbjuds ett helt nytt mobilt lärande. Smarta tekniska lösningar, specialdesignad inredning, möbler och helhetstänk gör undervisningen mer interaktiv och inspirerande.