English
Meny

Sara Heldring

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär att du behöver ha bred kunskap om akutsjukvård, så att du kan agera och ta rätt beslut i rätt tid och möjliggöra att patienten får rätt vård. En utmaning för ambulanspersonalen är de allvarliga händelser som sker sällan. För att kunna arbeta patientsäkert behöver vi öva regelbundet på sådana händelser.

Att få till övning är en resursmässig utmaning, vilket är en orsak till att många som arbetar i ambulansen får öva för lite. Ny teknik, så som vitrual reality (VR), möjliggör verklighetstrogen träning som går att variera och repetera. VR gör det möjligt att kliva in i övningsvärldar utan risk att skada någon och det är lätt att systematiskt granska och utvärdera olika ageranden under övningarna. I princip skulle alla ambulansstationer kunna ha egen VR-utrustning som möjliggör att ambulanspersonalen kan träna hur ofta de vill och behöver.

Pedagogik och lärande ligger mig varmt om hjärtat, och jag har arbetat både som utbildningsledare inom kliniken och som adjunkt. Jag är övertygad om att ambulanspersonalens livslånga lärande och kompetens är en viktig pusselbit i omhändertagandet av patienterna och att övningar med VR kommer vara ett viktigt komplement för kompetensförsörjningen i framtiden.

Pågående projekt

Doktorandprojektet handlar om utveckling och utvärdering av VR som stöd för lärande och hur vi kan använda det vid övning och undervisning om allvarlig händelse i ambulanssjukvården. Bland annat genomförs en datainsamling till en studie som ska undersöka om hur ambulanspersonal som arbetar på sjukvårdsledningsenheter agerar och kliniskt resonerar vid övning av allvarlig händelse med många skadade patienter.

Sara Heldring

Titel
Doktorand, Leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inriktning ambulanssjukvård

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 08

E-post
sara.heldring@shh.se

ORCID
0000-0002-7334-9938

Avhandlingens prel. titel
Utveckling och utvärdering av virtual reality som stöd för lärande och applicerbarhet vid undervisning om allvarlig händelse i ambulanssjukvården

Planerad disputation
2024/2025

Kortfakta

Kliniskt arbete i ambulans som specialistsjuksköterska

Adjunkt i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård

Representant i IKT-rådet vid Sophiahemmet Högskola

Deltar i forskargruppen LLiHCC

Ingår i projektgruppen Ambulerande omvårdnad

Sara Heldring - doktorand men också ambulanssjuksköterska

Sara Heldring, är en av doktoranderna som går den nya forskarutbildningen på Sophiahemmet Högskola. Hon har en bakgrund inom akutsjukvården och arbetar fortfarande som specialistsjuksköterska på ambulansen. Med sin forskning tänker hon ta reda på om det med hjälp av virtuell verklighet och artificiell intelligens går att mängdträna olika scenarier på ett mer realistiskt sätt.