Meny

Sara Heldring

Jag är sjuksköterska sen 2002 och trots (eller kanske tack vare) att jag älskar mitt yrke har jag alltid engagerat mig i hur saker ska fungera bättre inom de verksamheter jag arbetat. I ambulanssjukvården, där jag jobbar som specialist sen 2011, är min upplevelse att stöd i forskning är en förutsättning för att få driva igenom förändringar. Men det är komplicerat att bedriva patientnära forskning inom ambulanssjukvården, bland annat eftersom patienterna är i en utsatt situation och vid allvarliga händelser är det ofta bråttom.

Med virtual reality-teknik ser jag potential i att kunna forska kring svårstuderade ämnen, något jag nu gör via mitt doktorandprojekt. Virtual reality gör det möjligt att kliva in i övningsvärldar som är verklighetstrogna utan risk att skada någon. Det är lätt att granska och utvärdera olika ageranden under övningarna och deltagare kan få återkoppling och sedan repetera övningen igen.

Pedagogik och lärande ligger mig varmt om hjärtat, och jag har arbetat både som utbildningsledare inom kliniken och är adjunkt på specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulanssjukvård. Jag är övertygad om att ambulanspersonalens livslånga lärande och kompetens är en viktig pusselbit i omhändertagandet av patienterna och att virtual reality kan vara en del i detta

Pågående projekt

Forskar om utveckling och utvärdering av virtual reality som stöd för lärande och applicerbarhet vid undervisning om allvarlig händelse i ambulanssjukvården. För närvarande genomförs datainsamling till en artikel som ska handla om hur ambulanspersonal som arbetar på sjukvårdsledningsenheter agerar och kliniskt resonerar vid övning av allvarlig händelse med många skadade patienter. Detta med hjälp av virtual reality.

Planerad disputation: HT24/VT25

Sara Heldring

Titel
Doktorand, Leg. sjuksköterska

Telefon
08-406 29 08

E-post
sara.heldring@shh.se

ORCID
0000-0002-7334-9938

Avhandlingens titel
Utveckling och utvärdering av virtual reality som stöd för lärande och applicerbarhet vid undervisning om allvarlig händelse i ambulanssjukvården

Kortfakta

Doktorandstudier vid Sophiahemmet Högskola

Kliniskt arbete i ambulans som specialistsjuksköterska

Adjunkt i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård

Representant i IKT-rådet på Sophiahemmet Högskola

Deltar i forskargruppen LLiHCC

Ingår i projektgruppen Ambulerande omvårdnad

Sara Heldring - doktorand men också ambulanssjuksköterska

Sara Heldring, är en av doktoranderna som går den nya forskarutbildningen på Sophiahemmet Högskola. Hon har en bakgrund inom akutsjukvården och arbetar fortfarande som specialistsjuksköterska på ambulansen. Med sin forskning tänker hon ta reda på om det med hjälp av virtuell verklighet och artificiell intelligens går att mängdträna olika scenarier på ett mer realistiskt sätt.